Ditiro 5:1-42

5  Le fa go ntse jalo, monna mongwe, yo leina la gagwe e neng e le Ananiase, mmogo le Safira mosadi wa gagwe, ba rekisa thuo nngwe  ba bo ba sadisa madi mangwe a yone ka sephiri, mosadi wa gagwe le ene a itse ka gone, mme a tlisa bontlhanngwe fela jwa one a bo a a baya fa dinaong tsa baaposetoloi.+  Mme Petere a re: “Ananiase, ke ka ntlha yang Satane+ a go dirile pelokgale gore o tsietse+ moya o o boitshepo+ le gore o sadise madi mangwe a tshimo ka sephiri?  Fa o ne o ntse o na le yone a e ne e se ya gago, mme fa e sena go rekisiwa a e ne ya se ka ya tswelela e le mo taolong ya gago? Ke ka ntlha yang fa o ne wa ikaelela mo pelong ya gago go dira tiro e e ntseng jaana? O tsieditse+ Modimo,+ e seng batho.”  E rile Ananiase a utlwa mafoko ano a wela fa fatshe mme a swa.+ Mme poifo e kgolo+ ya tlela botlhe ba ba utlwang ka gone.  Mme makawana a nanoga, a mo phutha ka matsela,+ a mo kukela kwa ntle mme a mo fitlha.  Jaanong morago ga sebaka sa diura di ka nna tharo mosadi wa gagwe a tsena, a sa itse se se neng se diragetse.  Petere a mo raya a re: “Mpolelela, a lona ba babedi lo ne lwa rekisa tshimo ka bokana?” A re: “Ee, ka bokalo.”  Jalo Petere a mo raya a re: “Ke ka ntlha yang fa lona ba babedi lo ne lwa dumalana go leka+ moya wa ga Jehofa? Bona! Dinao tsa ba ba fitlhileng monna wa gago di fa kgorong, mme ba tla go kukela kwa ntle.” 10  Ka ponyo ya leitlho a wela fa fatshe fa dinaong tsa ga Petere mme a swa.+ E rile makau a tsena a mo fitlhela a sule, a mo kukela kwa ntle mme a mo fitlha go bapa le monna wa gagwe. 11  Ka gone poifo e kgolo ya tlela phuthego yotlhe le botlhe ba ba utlwang kaga dilo tseno. 12  Mo godimo ga moo, ditshupo di le dintsi le dikgakgamatso tsa tswelela di dirwa ka diatla tsa baaposetoloi mo gare ga batho;+ mme botlhe ba ne ba le mo leobong la ga Solomone+ ba le seoposengwe. 13  Ke boammaaruri gore, ga go le a le mongwe wa ba bangwe yo o neng a na le bopelokgale jwa go ikopanya le bone;+ le fa go ntse jalo, batho ba ne ba ba baka.+ 14  Mo godimo ga moo, badumedi mo Moreneng ba ne ba nna ba okediwa, bontsintsi jwa banna le jwa basadi;+ 15  mo ba neng ba ntshetsa babobodi kwa ditseleng tse di atlhameng mme ba ba latsa foo mo malawaneng le mo marapamelong, gore e re fa Petere a feta, bogolo moriti wa gagwe o wele mo go mongwe wa bone.+ 16  Gape, ba le bantsi ba ba tswang mo metseng e e mo tikologong ya Jerusalema ba nna ba phuthega, ba sikere batho ba ba bobolang le ba ba tshwenngwang ke meya e e seng phepa, mme ba alafiwa botlhe fela. 17  Mme moperesiti yo mogolo le botlhe ba ba nang le ene, e leng lekoko la Basadukae le le neng le le gone ka nako eo, ba ema mme ba tlala lefufa,+ 18  ba tshwara baaposetoloi mme ba ba tsenya mo lefelong la botlhe la kgolegelo.+ 19  Mme mo bosigong moengele wa ga Jehofa+ a bula dikgoro tsa kgolegelo,+ a ba ntsha mme a re: 20  “Tsamayang, mme, e re lo sena go ema mo tempeleng, lo nne lo bue le batho ka mafoko otlhe kaga botshelo jono.”+ 21  Fa ba sena go utlwa seno, ba tsena mo tempeleng fa letsatsi le tlhaba mme ba simolola go ruta. Jaanong e rile moperesiti yo mogolo le ba ba nang le ene ba goroga, ba phutha Sanehederine le setlhopha sotlhe sa banna ba bagolwane ba bomorwa Iseraele,+ mme ba roma kwa kgolegelong gore ba tlisiwe. 22  Mme e rile badiredi ba fitlha koo ba se ka ba ba fitlhela mo kgolegelong. Jalo ba boa mme ba ntsha pego, 23  ba re: “Re fitlhetse kgolegelo e lotletswe e kiniteletswe mo go feletseng le badisa ba eme fa dikgorong, mme ya re re bula ra fitlhela go se na ope mo teng.” 24  Ebu, e rile molaodi wa tempele mmogo le baperesiti ba bagolo ba utlwa mafoko ano, ba tseana ka ntlha ya dikgang tseno ka ga gore seno se tla felela ka eng.+ 25  Mme monna mongwe a goroga mme a ba begela a re: “Bonang! Banna ba lo neng lwa ba tsenya mo kgolegelong ba mo tempeleng, ba eme e bile ba ruta batho.”+ 26  Go tswa foo molaodi a tswa le badiredi ba gagwe mme ba ba tlisa, mme e seng ka dikgoka, e re ka ba ne ba boifa+ go kgobotlediwa ke batho. 27  Jalo ba ba tlisa mme ba ba emisa mo holong ya Sanehederine. Mme moperesiti yo mogolo a ba botsolotsa 28  morago ga moo a re: “Re ne ra lo laela+ thata gore lo se ka lwa nnela go ruta ka leina leno, mme le fa go ntse jalo, bonang! lo tladitse Jerusalema ka thuto ya lona,+ e bile lo ikemiseditse go tlisa madi+ a monna yono mo go rona.” 29  Fa Petere le baaposetoloi ba bangwe ba araba ba re: “Re tshwanetse go utlwa Modimo e le mmusi bogolo go batho.+ 30  Modimo wa borraaronamogologolwane o ne a tsosa+ Jesu, yo lo neng lwa mmolaya, lo mo pega mo koteng.+ 31  Modimo o ne a mo godisetsa kwa seatleng sa gagwe sa moja+ e le Moemedi yo Mogolo+ le Mmoloki,+ gore a neye Iseraele boikwatlhao+ le boitshwarelo jwa maleo.+ 32  Mme re basupi ba dikgang tseno,+ le moya o o boitshepo+ o supa jalo, o Modimo a o neileng ba ba mo utlwang jaaka mmusi.” 33  E rile ba utlwa seno, ba utlwa ba tlhabega fela thata mme ba batla go mmolaya.+ 34  Mme monna mongwe a ema mo Sanehederineng eno, e bong Mofarasai yo o bidiwang Gamaliele,+ yo o rutang Molao yo o tseelwang kwa godimo ke batho botlhe, mme a ntsha taelo ya gore banna bano ba ntshediwe kwa ntle ka lobakanyana.+ 35  Mme a ba raya a re: “Banna ba Iseraele,+ itlhokomeleng ka ga se lo ikaelelang go se dira mabapi le banna bano. 36  Ka sekai, pele ga malatsi ano go ne ga tsoga Theudase, a re ene ka boene o ne a le motho mongwe,+ mme banna ba le bantsi, ba ba makgolo a ka nna manè, ba ne ba inaakanya le lekoko la gagwe.+ Mme o ne a bolawa, le botlhe ba ba neng ba mo utlwa ba ne ba phatlaladiwa mme ba nna lefela. 37  Morago ga gagwe go ne ga tsoga Judase wa Mogalalea mo malatsing a go kwadisiwa,+ mme a goga batho kafa morago ga gagwe. Mme le fa go ntse jalo monna yoo o ne a nyelela, le botlhe ba ba neng ba mo utlwa ba ne ba gasamisediwa kgakala. 38  Mme jalo, mo maemong a jaanong, ke lo raya ke re, Lo se ka lwa tshwenyana le banna bano, mme ba leseng; (ka gonne, fa leano leno kgotsa tiro eno e tswa mo bathong, e tla senngwa;+ 39  mme fa e tswa mo Modimong,+ ga lo na lo kgona go ba fenya;)+ go seng jalo, gongwe lo tla fitlhelwa lo le ba ba tlhabantshanang le Modimo.”+ 40  Foo ba mo tsaya tsia, mme ba bitsa baaposetoloi, ba ba kgwathisa,+ ba bo ba ba laela gore ba tlogele go bua ka leina la ga Jesu,+ mme ba ba lesa ba tsamaya. 41  Jalo, bano ba tswa fa pele ga Sanehederine ba tsamaya, ba ipela+ ka gonne ba ne ba kailwe ba tshwanela go tlontlololelwa leina la gagwe.+ 42  Mme letsatsi lengwe le lengwe mo tempeleng le ka ntlo le ntlo+ ba tswelela ba sa kgaotse+ ba ruta e bile ba bolela dikgang tse di molemo kaga Keresete, e bong Jesu.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase