Ditiro 26:1-32

26  Ageripa+ a raya Paulo a re: “O letlwa go ipuelela.” Foo Paulo a otlolola seatla sa gagwe+ mme a simolola go bua jaana a iphemela:+  “Ka ga dilo tsotlhe tse Bajuda ba ntatofatsang+ ka tsone, Kgosi Ageripa, ke ikaya ke itumetse go bo e le fa pele ga gago ke tshwanetseng go iphemela mo letsatsing leno,  segolobogolo ka o le setswerere mo mekgweng+ yotlhe mmogo le mo dikganetsanong tsa Bajuda. Jalo ke go kopa gore o nkutlwe ka bopelotelele.  “Eleruri, ka ga mokgwa wa botshelo+ jo ke neng ka bo tshela go tswa bosheng go ya pele go tswa tshimologong mo gare ga setšhaba sa me le kwa Jerusalema, Bajuda botlhe  ba pelenyana ba neng ba tlwaelane le nna go tswa tshimologong baa itse, fa e le gore tota ba eletsa go naya bosupi, gore go ya ka lekoko+ le le gagamaditseng molao thata la mofuta wa rona wa kobamelo ke ne ke tshela jaaka Mofarasai.+  Mme le fa go ntse jalo jaanong ke bileditswe go atlholwa ka ntlha ya tsholofelo+ ya tsholofetso+ e Modimo a neng a e dira mo go borraaronamogologolwane;  fa ditso tse di lesome le bobedi tsa rona tsone di solofela go fitlha kwa tiragatsong ya tsholofetso eno ka go mo direla tirelo e e boitshepo ka tlhoafalo bosigo le motshegare.+ Ke latofadiwa+ ke Bajuda ka ga tsholofelo eno, wena kgosi.  “Ke ka ntlha yang fa lo go tsaya e le selo se lo ka se kang lwa se dumela gore Modimo o tsosa baswi?+  Mme nna, tota ke ne ka akanya ka bonna gore ke tshwanetse go dira ditiro di le dintsi tsa go ganetsa leina la ga Jesu Monasaretha; 10  se, totatota, ke neng ka se dira kwa Jerusalema, e bile ke ne ka lotlelela ba le bantsi ba baitshepi mo dikgolegelong,+ ka ke ne ke amogetse taolo go tswa kwa baperesiting+ ba bagolo; mme fa ba ne ba tshwanelwa ke go bolawa kafa molaong, ke ne ka tlhopha go ema kgatlhanong le bone. 11  Mme ka go ba otlhaya makgetlo a le mantsi mo disinagogeng+ tsotlhe ke ne ka leka go ba patelela gore ba itatole tumelo; e bile e re ka ke ne ke tsenwa mo go feteletseng ka bone, ke ne ka ya bokgakaleng jwa go ba bogisa le eleng mo metseng e e kwa ntle. 12  “Gareng ga maiteko ano fa ke ne ke tsere loeto ke ya Damaseko+ ka taolo ya baperesiti ba bagolo le thomo ya bone, 13  mo tseleng go le sethoboloko, wena kgosi, ke ne ka bona lesedi le le tsabakelang go feta letsatsi le phatsima go ntikologa le tswa legodimong le go dikologa ba ba neng ba tsere loeto le nna.+ 14  Mme e rile rotlhe re sena go wela fa fatshe ka utlwa lentswe le nthaya le re ka puo ya Sehebera, ‘Saulo, Saulo, o mpogisetsang? Go nna o ragakaka ditlhabo go a go thatafaletsa.’+ 15  Mme ka re, ‘O mang, Morena?’ Mme Morena a re, ‘Ke nna Jesu, yo o mmogisang.+ 16  Le fa go ntse jalo, tsoga mme o eme ka dinao.+ Gonne ke iponaditse kwa go wena ka ntlha ya seno, gore ke go tlhophe jaaka motlhokomedi le mosupi+ wa dilo tse o di boneng mmogo le dilo tse ke tla dirang gore o di bone mabapi le nna; 17  fa ke ntse ke go golola mo bathong bano le mo ditšhabeng, tse ke go romang kwa go tsone,+ 18  gore o bule matlho+ a bone, gore o ba ntshe mo lefifing+ o ba ise leseding,+ o ba ntshe le mo taolong ya ga Satane+ o ba ise mo Modimong, gore ba amogele boitshwarelo jwa maleo+ le boswa+ mo gare ga ba ba itshepisitsweng+ ka tumelo ya bone mo go nna.’ 19  “Jalo he, Kgosi Ageripa, ke ne ka se ka ka nna yo o sa utlweng pono eno ya selegodimo,+ 20  mme ke ne ka tlisa molaetsa kwa go ba ba kwa Damaseko+ pele le kwa go ba ba kwa Jerusalema,+ le mo nageng yotlhe ya Judea, le kwa ditšhabeng+, wa gore ba ikwatlhaye ba bo ba retologele mo Modimong ka go dira ditiro tse di tshwanelang boikwatlhao.+ 21  Ka ntlha ya dilo tseno Bajuda ba ne ba ntshwara mo tempeleng ba bo ba leka go mpolaya.+ 22  Le fa go ntse jalo, ka gonne ke bone thuso+ e e tswang kwa Modimong ke tswelela go fitlha mo letsatsing leno ke naya bosupi mo go ba bannye le ba bagolo, mme ke sa bue sepe fa e se dilo tse Baporofeti+ mmogo le Moshe+ ba neng ba bolela gore di ne di tlile go diragala, 23  gore Keresete o ne a tshwanetse go boga+ mme, jaaka wa ntlha go tsosiwa mo baswing,+ o ne a tlile go itsise lesedi phatlalatsa+ mo bathong bano le mo ditšhabeng.”+ 24  Jaanong fa a ne a bua dilo tseno a iphemela, Feseto a bua ka lentswe le le kwa godimo a re: “O a tsenwa,+ Paulo! Go ithuta mo gogolo go go tsenya botsenwa!” 25  Mme Paulo a re: “Ga ke tsenwe, Motlotlegi Feseto, mme ke bua mafoko a boammaaruri le a mogopolo o o itekanetseng. 26  Totatota, kgosi e ke buang le yone ka kgololesego ya go bua e itse sentle kaga dilo tseno; gonne ke a tlhomamisega gore ga go na le fa e le selo se le sengwe sa dilo tseno se se sa lemotshegeng mo go yone, gonne selo seno ga se a direlwa mo sephiring.+ 27  A wena, Kgosi Ageripa, o dumela Baporofeti? Ke a itse gore o a dumela.”+ 28  Mme Ageripa a raya Paulo a re: “Mo nakong e khutshwane o tla ntlhotlheletsa gore ke nne Mokeresete.” 29  Foo Paulo a re: “Ke ne ke ka eletsa mo Modimong gore e ka ne e le mo nakong e khutshwane kgotsa mo nakong e telele e seng wena fela mme le botlhe ba ba nkutlwang gompieno ba nne batho ba ba ntseng jaaka le nna ke ntse, kwantle ga dikgole tseno.” 30  Kgosi ya ema mme molaodi le Berenise le banna ba ba neng ba ntse le bone, le bone ba ema. 31  Ya re ba tswa ba buisana, ba re: “Monna yono ga a dire sepe se se tshwanelang loso+ kgotsa dikgole.” 32  Mo godimo ga moo, Ageripa a raya Feseto a re: “Monna yono o ka bo a golotswe fa a ne a sa ikuela+ kwa go Kaesara.”

Dintlha Tse di Kwa Tlase