Pesalema 89:1-52

Masekile. Ya ga Ethane wa Moesera.+ 89  Ke tla opela ka bosakhutleng kaga dipontsho tsa ga Jehofa tsa bopelonomi jwa lorato.+Ke tla itsise boikanyegi jwa gago ka molomo wa me kokomana morago ga kokomana.+   Gonne ke rile: “Bopelonomi jwa lorato bo tla nna bo agilwe ka bosakhutleng;+Fa e le magodimo, o boloka boikanyegi jwa gago bo tlhomamisitswe ka thata mo go one.”+   “Ke dirile kgolagano le wa me yo ke mo tlhophileng;+Ke ikanetse Dafide motlhanka wa me,+   ‘Ke tla tlhomamisa losika+ lwa gago ka thata le eleng ka bosakhutleng,Mme ke tla aga setulo sa gago sa bogosi+ kokomana morago ga kokomana.’” Seʹlah.   Mme magodimo a tla baka tiro ya gago e e gakgamatsang, wena Jehofa,+Ee, boikanyegi jwa gago mo phuthegong ya baitshepi.   Gonne ke mang kwa loaping yo o ka tshwantshiwang le Jehofa?+Ke mang yo o ka tshwanang le Jehofa mo go bomorwa Modimo?+   Modimo o tshwanetse go tshwarwa ka tshisimogo mo setlhopheng se se atamalaneng thata sa baitshepi;+O mogolo e bile o a boitshega mo go botlhe ba ba mo dikologileng.+   Ao tlhe Jehofa Modimo wa masomosomo,+Ke mang yo o matlhagatlhaga jaaka wena, Jah?+Le boikanyegi jwa gago bo go dikologile.+   O busa mo godimo ga go kokomoga ga lewatle;+Fa le tsholetsa makhubu a lone wena o a a sisibatsa.+ 10  Wena ka bowena o thubagantse Rahabe,+ fela jaaka mongwe yo o bolailweng.+O gasamisitse baba ba gago ka lebogo+ la nonofo ya gago. 11  Legodimo ke la gago,+ lefatshe le lone ke la gago;+Naga e e ungwang le se se tletseng mo go yo-ne+—di thailwe ke we-na.+ 12  Bokone le borwa—di bopilwe ke wena;+Tabore+ le Heremone+—di goa ka boipelo+ mo leineng la gago. 13  Lebogo le le nang le thata ke la gago,+Seatla sa gago se nonofile,+Seatla sa gago sa moja se godisitswe.+ 14  Tshiamo le katlholo ke lefelo le le tlhomameng la setulo sa gago sa bogosi;+Bopelonomi jwa lorato le boammaaruri di tla fa pele ga sefatlhego sa gago.+ 15  Go itumela batho ba ba itseng mokgosi wa boipelo.+Ao tlhe Jehofa, ba nna ba tsamaya mo leseding+ la sefatlhego sa gago. 16  Ba ipela mo leineng la gago letsatsi lotlhe+Mme ba godisiwa mo tshiamong+ ya gago. 17  Gonne o bontle jwa nonofo+ ya bone;Mme lonaka lwa rona lo godisiwa+ ka kamogelo ya gago. 18  Gonne thebe ya rona ke ya ga Jehofa,+Mme kgosi ya rona ke ya Moitshepi wa Iseraele.+ 19  Ka nako eo o ne wa bua mo ponatshegelong le batho ba gago ba ba ikanyegang,+Mme o ne wa re:“Ke beile thuso mo go yo o thata;+Ke godisitse yo o tlhophilweng mo bathong.+ 20  Ke bone Dafide motlhanka wa me;+Ke mo tloditse+ ka leokwane la me le le boitshepo, 21  Yo seatla sa me se tla nitamang mo go ene,+Yo lebogo la me le tla mo nonotshang.+ 22  Ga go na mmaba ope yo o tla batlang sepe ka kgang mo go ene,+E bile ga go na morwa ope wa tshiamololo yo o tla mmogisang.+ 23  Mme ke ne ka thubaganya baba ba gagwe fa pele ga gagwe,+Mme ka nna ka itaya ba ba mo tlhoileng thata.+ 24  Mme boikanyegi jwa me le bopelonomi jwa me jwa lorato di na le ene,+Le lonaka lwa gagwe lo godisitswe mo leineng la me.+ 25  Mme ke beile seatla sa gagwe mo lewatleng+Le seatla sa gagwe sa moja mo dinokeng.+ 26  Ene o tlhaeletsa kwa go nna a re, ‘O Rre,+Modimo wa me+ le Lefika la poloko ya me.’+ 27  Gape, nna ka bonna ke tla mmaya go nna leitibolo,+Yo o kwa godimodimo wa dikgosi tsa lefatshe.+ 28  Ke tla boloka bopelonomi jwa me jwa lorato mo go ene ka bosakhutleng,+Mme kgolagano ya me e tla ikanyega mo go ene.+ 29  Mme ruri ke tla tlhoma losika lwa gagwe ka bosaengkae+Le setulo sa gagwe sa bogosi jaaka malatsi a legodimo.+ 30  Fa bomorwawe ba tlogela molao wa me+Mme ba sa tsamaye mo ditshwetsong tsa me tsa boatlhodi,+ 31  Fa ba tlontlolola melao ya meMme ba sa boloke ditaolo tsa me, 32  Ke tla lebisa tlhokomelo ya me mo tlolong ya bone ka thobane+Le mo phosong ya bone ka dititeo.+ 33  Mme bopelonomi jwa me jwa lorato ga nkitla ke bo tlosa mo go ene,+E bile ga nkitla ke itshupa ke le maaka malebana le boikanyegi jwa me.+ 34  Ga nkitla ke tlontlolola kgolagano+ ya me,Le gone ga nkitla ke fetola mafoko a a tswang mo dipounameng tsa me.+ 35  Fa ke setse ke ikanne+ mo boitshepong jwa me,Ga nkitla ke bolelela Dafide maaka.+ 36  Losika lwa gagwe lo tla itshupa e le lwa bosakhutleng,+Le setulo sa gagwe sa bogosi se tla nna jaaka letsatsi fa pele ga me.+ 37  Se tla tlhomamisiwa ka thata jaaka ngwedi ka bosakhutleng,Le jaaka mosupi yo o ikanyegang mo loaping.” Seʹlah. 38  Mme wena—o latlhile e bile o nna o nyatsa;+O shakgaletse motlodiwa wa gago.+ 39  O ganne kgolagano ya motlhanka wa gago;O itshepololetse serwalo sa gagwe sa segosi fa fatshe.+ 40  O thubile masaka a gagwe otlhe a maje;+O dirile dithako tsa gagwe tsa tshireletso marope.+ 41  Botlhe ba ba fetang ka tsela ba mo thopile;+Ene o fetogile kgobo+ mo baagelaning ba gagwe. 42  Wena o godisitse seatla sa baba ba gagwe sa moja;+O dirile gore baba ba gagwe botlhe ba ipele.+ 43  Mo godimo ga moo, gape o tshwara tšhaka ya gagwe jaaka mmaba,+Mme o dirile gore a se ka a gatela pele mo tlhabanong.+ 44  O dirile gore a kgaotse mo phatsimong ya gagwe,+Le setulo sa gagwe sa bogosi o se digetse fa fatshe.+ 45  O khutshwafaditse malatsi a bosha jwa gagwe;O mmipile ka ditlhong.+ Seʹlah. 46  O tla nna o iphitlhile ka lobaka lo lo kae, Jehofa? Ka bosakhutleng?+A tšararego ya gago e tla nna e tuka fela jaaka molelo?+ 47  Gakologelwa gore ke na le lobaka lo lo kae lwa botshelo.+A o bopetse bomorwa batho botlhe lefela?+ 48  Ke monna ofe yo o nonofileng yo o tshelang yo o se kitlang a bona loso?+A o ka falotsa moya wa gagwe mo seatleng sa Sheole?+ Seʹlah. 49  Ditiro tsa gago tsa pele tsa bopelonomi jwa lorato di kae, tlhe Jehofa,Tse o neng wa ikanela Dafide ka ga tsone mo boikanyeging jwa gago?+ 50  Gakologelwa, tlhe Jehofa, kgobo mo batlhankeng ba gago,+Go tshola mo sehubeng sa me kgobo ya ditšhaba tsotlhe tse dintsi,+ 51  Kafa baba ba gago ba kgobileng ka gone, tlhe Jehofa,+Kafa ba kgobileng motlhala wa dinao tsa motlodiwa wa gago ka gone.+ 52  A go bakwe Jehofa ka bosakhutleng. Amen le Amen.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase