Dipalo 7:1-89

7  Jaanong ga diragala mo letsatsing le Moshe a neng a fetsa go tlhoma motlaagana+ ka lone gore a o tlotse+ a ba a o itshepise le dithoto tsotlhe tsa one le sebeso le dilwana tsotlhe tsa sone. A di tlotsa jalo a ba a di itshepisa.+  Morago ga moo dikgosana tsa Iseraele,+ ditlhogo tsa ntlo ya borraabone, tsa ntsha neo,+ bone e le dikgosana tsa ditso e bile ba okametse ba ba kwadisitsweng,  mme ba tlisa tshupelo ya bone fa pele ga ga Jehofa, dikoloi di le thataro tse di bipilweng le dikgomo di le lesome le bobedi, koloi e le nngwe e le ya dikgosana tse pedi le poo go mongwe le mongwe wa bone; mme ba di isa fa pele ga motlaagana.  Foo Jehofa a raya Moshe a re:  “Di tseye mo go bone, e re ka di tshwanetse go tsweledisa tirelo ya mogope wa bokopanelo, mme o di neye Balefi, mongwe le mongwe go lekana le tirelo ya gagwe.”  Ka jalo Moshe a tsaya dikoloi le dikgomo mme a di naya Balefi.  A naya bomorwa Gereshone dikoloi tse pedi le dikgomo di le nnè go lekana le tirelo ya bone,+  mme a naya bomorwa Merari dikoloi di le nnè le dikgomo di le robedi go lekana le tirelo ya bone,+ kafa tlase ga taolo ya ga Ithamare morwa moperesiti Arone.+  Mme a se ka a naya bomorwa Kohathe sepe, ka gonne ba ne ba dira tirelo ya mo lefelong le le boitshepo.+ Ba ne ba sikara ka legetla.+ 10  Jaanong dikgosana tsa ntsha neo ya tsone fa go ne go kgakolwa+ sebeso mo letsatsing la go tlodiwa ga sone, mme dikgosana tsa tswelela ka go isa tshupelo ya tsone fa pele ga sebeso. 11  Ka jalo Jehofa a raya Moshe a re: “Kgosana e le nngwe mo letsatsing le lengwe le kgosana e nngwe mo letsatsing le lengwe ke tsela e ba tla isang tshupelo ya bone ka yone ya go kgakolwa ga sebeso.”+ 12  Jaanong yo o neng a isa tshupelo ya gagwe mo letsatsing la ntlha e ne e le Nashone+ morwa Aminadabe wa lotso lwa Juda. 13  Mme tshupelo ya gagwe e ne e le sejana se le sengwe sa selefera, selekanyo sa bokete jwa sone e le dishekele di le lekgolo le masome a mararo, mogopo o le mongwe wa selefera wa dishekele di le masome a supa ka shekele ya lefelo le le boitshepo,+ tsoopedi di tletse bupi jo bo boleta jo bo kolobeditsweng ka leokwane jwa tshupelo ya dijo tsa ditlhaka;+ 14  senwelo se le sengwe sa gouta sa dishekele di le lesome, se tletse maswalo;+ 15  powana e le nngwe, phelefu e le nngwe, kwanyana e le nngwe e tonanyana e e mo ngwageng wa yone wa ntlha, go nna tshupelo e e fisiwang;+ 16  potsane e le nngwe ya tshupelo ya boleo;+ 17  le dikgomo tse pedi tsa setlhabelo sa kabalano,+ diphelefu di le tlhano, diphoko di le tlhano, dikwanyana di le tlhano tse ditonanyana nngwe le nngwe ya tsone e na le ngwaga o le mongwe. Eno e ne e le tshupelo ya ga Nashone morwa Aminadade.+ 18  Mo letsatsing la bobedi Nethanele+ morwa Suare, kgosana ya ga Isakare, a isa neo. 19  E le tshupelo ya gagwe, o ne a isa sejana se le sengwe sa selefera, selekanyo sa bokete jwa sone e le dishekele di le lekgolo le masome a mararo, mogopo o le mongwe wa selefera wa dishekele di le masome a supa ka shekele ya lefelo le le boitshepo, tsoopedi di tletse bupi jo bo boleta jo bo kolobeditsweng ka leokwane jwa tshupelo ya dijo tsa ditlhaka;+ 20  senwelo se le sengwe sa gouta sa dishekele di le lesome, se tletse maswalo; 21  powana e le nngwe, phelefu e le nngwe, kwanyana e le nngwe e tonanyana e e mo ngwageng wa yone wa ntlha, ya tshupelo e e fisiwang;+ 22  potsane e le nngwe ya tshupelo ya boleo;+ 23  le dikgomo di le pedi tsa setlhabelo sa kabalano,+ diphelefu di le tlhano, diphoko di le tlhano, dikwanyana di le tlhano tse ditonanyana nngwe le nngwe ya tsone e na le ngwaga o le mongwe. Eno e ne e le tshupelo ya ga Nethanele morwa Suare. 24  Mo letsatsing la boraro ga bo go na le kgosana ya bomorwa Sebulone, Eliabe+ morwa Helone. 25  Tshupelo ya gagwe e ne e le sejana se le sengwe sa selefera, selekanyo sa bokete jwa sone e le dishekele di le lekgolo le masome a mararo, mogopo o le mongwe wa selefera wa dishekele di le masome a supa ka shekele ya lefelo le le boitshepo, tsoopedi di tletse bupi jo bo boleta jo bo kolobeditsweng ka leokwane jwa tshupelo ya dijo tsa ditlhaka; 26  senwelo se le sengwe sa gouta sa dishekele di le lesome, se tletse maswalo; 27  powana e le nngwe, phelefu e le nngwe, kwanyana e le nngwe e tonanyana e e mo ngwageng wa yone wa ntlha, go nna tshupelo e e fisiwang;+ 28  potsane e le nngwe ya tshupelo ya boleo;+ 29  le dikgomo di le pedi tsa setlhabelo sa kabalano,+ diphelefu di le tlhano, diphoko di le tlhano, dikwanyana di le tlhano tse ditonanyana nngwe le nngwe ya tsone e na le ngwaga o le mongwe. Eno e ne e le tshupelo ya ga Eliabe morwa Helone.+ 30  Mo letsatsing la bonè ga bo go na le kgosana ya bomorwa Rubene, Elisure+ morwa Shedeure. 31  Tshupelo ya gagwe e ne e le sejana se le sengwe sa selefera, selekanyo sa bokete jwa sone e le dishekele di le lekgolo le masome a mararo, mogopo o le mongwe wa selefera wa dishekele di le masome a supa ka shekele ya lefelo le le boitshepo, tsoopedi di tletse bupi jo bo boleta jo bo kolobeditsweng ka leokwane jwa tshupelo ya dijo tsa ditlhaka;+ 32  senwelo se le sengwe sa gouta sa dishekele di le lesome, se tletse maswalo; 33  powana e le nngwe, phelefu e le nngwe, kwanyana e le nngwe e tonanyana e e mo ngwageng wa yone wa ntlha, go nna tshupelo e e fisiwang;+ 34  potsane e le nngwe ya tshupelo ya boleo;+ 35  le dikgomo di le pedi tsa setlhabelo sa kabalano,+ diphelefu di le tlhano, diphoko di le tlhano, dikwanyana di le tlhano tse ditonanyana nngwe le nngwe ya tsone e na le ngwaga o le mongwe. Eno e ne e le tshupelo ya ga Elisure morwa Shedeure.+ 36  Mo letsatsing la botlhano ga bo go na le kgosana ya bomorwa Simeone, Shelumiele+ morwa Surishadai. 37  Tshupelo ya gagwe e ne e le sejana se le sengwe sa selefera, selekanyo sa bokete jwa sone e le dishekele di le lekgolo le masome a mararo, mogopo o le mongwe wa selefera wa dishekele di le masome a supa ka shekele ya lefelo le le boitshepo, tsoopedi di tletse bupi jo bo boleta jo bo kolobeditsweng ka leokwane jwa tshupelo ya dijo tsa ditlhaka;+ 38  senwelo se le sengwe sa gouta sa dishekele di le lesome, se tletse maswalo; 39  powana e le nngwe, phelefu e le nngwe, kwanyana e le nngwe e tonanyana e e mo ngwageng wa yone wa ntlha, go nna tshupelo e e fisiwang;+ 40  potsane e le nngwe ya tshupelo ya boleo;+ 41  le dikgomo di le pedi tsa setlhabelo sa kabalano,+ diphelefu di le tlhano, diphoko di le tlhano, dikwanyana di le tlhano tse ditonanyana nngwe le nngwe ya tsone e na le ngwaga o le mongwe. Eno e ne e le tshupelo ya ga Shelumiele morwa Surishadai.+ 42  Mo letsatsing la borataro ga bo go na le kgosana ya bomorwa Gada, Eliasafe+ morwa Duele. 43  Tshupelo ya gagwe e ne e le sejana se le sengwe sa selefera, selekanyo sa bokete jwa sone e le dishekele di le lekgolo le masome a mararo, mogopo o le mongwe wa selefera wa dishekele di le masome a supa ka shekele ya lefelo le le boitshepo, tsoopedi di tletse bupi jo bo boleta jo bo kolobeditsweng ka leokwane jwa tshupelo ya dijo tsa ditlhaka;+ 44  senwelo se le sengwe sa gouta sa dishekele di le lesome, se tletse maswalo;+ 45  powana e le nngwe, phelefu e le nngwe, kwanyana e le nngwe e tonanyana e e mo ngwageng wa yone wa ntlha, go nna tshupelo e e fisiwang;+ 46  potsane e le nngwe ya tshupelo ya boleo;+ 47  le dikgomo di le pedi tsa setlhabelo sa kabalano,+ diphelefu di le tlhano, diphoko di le tlhano, dikwanyana di le tlhano tse ditonanyana nngwe le nngwe ya tsone e na le ngwaga o le mongwe. Eno e ne e le tshupelo ya ga Eliasafe morwa Duele.+ 48  Mo letsatsing la bosupa ga bo go na le kgosana ya bomorwa Eferaime, Elishama+ morwa Amihude. 49  Tshupelo ya gagwe e ne e le sejana se le sengwe sa selefera, selekanyo sa bokete jwa sone e le dishekele di le lekgolo le masome a mararo, mogopo o le mongwe wa selefera wa dishekele di le masome a supa ka shekele ya lefelo le le boitshepo, tsoopedi di tletse bupi jo bo boleta jo bo kolobeditsweng ka leokwane jwa tshupelo ya dijo tsa ditlhaka;+ 50  senwelo se le sengwe sa gouta sa dishekele di le lesome, se tletse maswalo; 51  powana e le nngwe, phelefu e le nngwe, kwanyana e le nngwe e tonanyana e e mo ngwageng wa yone wa ntlha, go nna tshupelo e e fisiwang;+ 52  potsane e le nngwe ya tshupelo ya boleo;+ 53  le dikgomo di le pedi tsa setlhabelo sa kabalano,+ diphelefu di le tlhano, diphoko di le tlhano, dikwanyana di le tlhano tse ditonanyana nngwe le nngwe ya tsone e na le ngwaga o le mongwe. Eno e ne e le tshupelo ya ga Elishama morwa Amihude.+ 54  Mo letsatsing la borobedi ga bo go na le kgosana ya bomorwa Manase, Gamaliele+ morwa Pedasure. 55  Tshupelo ya gagwe e ne e le sejana se le sengwe sa selefera, selekanyo sa bokete jwa sone e le dishekele di le lekgolo le masome a mararo, mogopo o le mongwe wa selefera wa dishekele di le masome a supa ka shekele ya lefelo le le boitshepo, tsoopedi di tletse bupi jo bo boleta jo bo kolobeditsweng ka leokwane jwa tshupelo ya dijo tsa ditlhaka;+ 56  senwelo se le sengwe sa gouta sa dishekele di le lesome, se tletse maswalo;+ 57  powana e le nngwe, phelefu e le nngwe, kwanyana e le nngwe e tonanyana e e mo ngwageng wa yone wa ntlha, go nna tshupelo e e fisiwang;+ 58  potsane e le nngwe ya tshupelo ya boleo;+ 59  le dikgomo di le pedi tsa setlhabelo sa kabalano,+ diphelefu di le tlhano, diphoko di le tlhano, dikwanyana di le tlhano tse ditonanyana nngwe le nngwe ya tsone e na le ngwaga o le mongwe. Eno e ne e le tshupelo ya ga Gamaliele morwa Pedasure.+ 60  Mo letsatsing la borobongwe ga bo go na le kgosana+ ya bomorwa Benjamine, Abidane+ morwa Gideoni. 61  Tshupelo ya gagwe e ne e le sejana se le sengwe sa selefera, selekanyo sa bokete jwa sone e le dishekele di le lekgolo le masome a mararo, mogopo o le mongwe wa selefera wa dishekele di le masome a supa ka shekele ya lefelo le le boitshepo, tsoopedi di tletse bupi jo bo boleta jo bo kolobeditsweng ka leokwane jwa tshupelo ya dijo tsa ditlhaka;+ 62  senwelo se le sengwe sa gouta sa dishekele di le lesome, se tletse maswalo; 63  powana e le nngwe, phelefu e le nngwe, kwanyana e le nngwe e tonanyana e e mo ngwageng wa yone wa ntlha, go nna tshupelo e e fisiwang;+ 64  potsane e le nngwe ya tshupelo ya boleo;+ 65  le dikgomo di le pedi tsa setlhabelo sa kabalano,+ diphelefu di le tlhano, diphoko di le tlhano, dikwanyana di le tlhano tse ditonanyana nngwe le nngwe ya tsone e na le ngwaga o le mongwe. Eno e ne e le tshupelo ya ga Abidane morwa Gideoni.+ 66  Mo letsatsing la bolesome ga bo go na le kgosana ya bomorwa Dana, Ahiesere+ morwa Amishadai. 67  Tshupelo ya gagwe e ne e le sejana se le sengwe sa selefera, selekanyo sa bokete jwa sone e le dishekele di le lekgolo le masome a mararo, mogopo o le mongwe wa selefera wa dishekele di le masome a supa ka shekele ya lefelo le le boitshepo, tsoopedi di tletse bupi jo bo boleta jo bo kolobeditsweng ka leokwane jwa tshupelo ya dijo tsa ditlhaka;+ 68  senwelo se le sengwe sa gouta, se tletse maswalo; 69  powana e le nngwe, phelefu e le nngwe, kwanyana e le nngwe e tonanyana e e mo ngwageng wa yone wa ntlha, go nna tshupelo e e fisiwang;+ 70  potsane e le nngwe ya tshupelo ya boleo;+ 71  le dikgomo di le pedi tsa setlhabelo sa kabalano,+ diphelefu di le tlhano, diphoko di le tlhano, dikwanyana di le tlhano tse ditonanyana nngwe le nngwe ya tsone e na le ngwaga o le mongwe. Eno e ne e le tshupelo ya ga Ahiesere morwa Amishadai.+ 72  Mo letsatsing la bolesome le bongwe ga bo go na le kgosana ya bomorwa Ashera, Pagiele+ morwa Okerane. 73  Tshupelo ya gagwe e ne e le sejana se le sengwe sa selefera, selekanyo sa bokete jwa sone e le dishekele di le lekgolo le masome a mararo, mogopo o le mongwe wa selefera wa dishekele di le masome a supa ka shekele ya lefelo le le boitshepo, tsoopedi di tletse bupi jo bo boleta jo bo kolobeditsweng ka leokwane jwa tshupelo ya dijo tsa ditlhaka;+ 74  senwelo se le sengwe sa gouta sa dishekele di le lesome, se tletse maswalo;+ 75  powana e le nngwe, phelefu e le nngwe, kwanyana e le nngwe e tonanyana e e mo ngwageng wa yone wa ntlha, go nna tshupelo e e fisiwang;+ 76  potsane e le nngwe ya tshupelo ya boleo;+ 77  le dikgomo di le pedi tsa setlhabelo sa kabalano,+ diphelefu di le tlhano, diphoko di le tlhano, dikwanyana di le tlhano tse ditonanyana nngwe le nngwe ya tsone e na le ngwaga o le mongwe. Eno e ne e le tshupelo ya ga Pagiele morwa Okerane.+ 78  Mo letsatsing la bolesome le bobedi ga bo go na le kgosana ya bomorwa Nafetali, Ahira+ morwa Enane. 79  Tshupelo ya gagwe e ne e le sejana se le sengwe sa selefera, selekanyo sa bokete jwa sone e le dishekele di le lekgolo le masome a mararo, mogopo o le mongwe wa selefera wa dishekele di le masome a supa ka shekele ya lefelo le le boitshepo, tsoopedi di tletse bupi jo bo boleta jo bo kolobeditsweng ka leokwane jwa tshupelo ya dijo tsa ditlhaka;+ 80  senwelo se le sengwe sa gouta sa dishekele di le lesome, se tletse maswalo;+ 81  powana e le nngwe, phelefu e le nngwe, kwanyana e le nngwe e tonanyana e e mo ngwageng wa yone wa ntlha, go nna tshupelo e e fisiwang;+ 82  potsane e le nngwe ya tshupelo ya boleo;+ 83  le dikgomo di le pedi tsa setlhabelo sa kabalano,+ diphelefu di le tlhano, diphoko di le tlhano, dikwanyana di le tlhano tse ditonanyana nngwe le nngwe ya tsone e na le ngwaga o le mongwe. Eno e ne e le tshupelo ya ga Ahira morwa Enane.+ 84  Eno e ne e le tshupelo ya go kgakolwa+ ga sebeso mo letsatsing la go tlodiwa ga sone, ya dikgosana+ tsa Iseraele: dijana di le lesome le bobedi tsa selefera, megopo+ e le lesome le bobedi ya selefera, dinwelo di le lesome le bobedi tsa gouta; 85  dishekele di le lekgolo le masome a mararo go sejana sengwe le sengwe sa selefera, le di le masome a supa go mogopo mongwe le mongwe, selefera yotlhe ya dijana e le dishekele di le dikete tse pedi makgolo a le manè ka shekele ya lefelo le le boitshepo;+ 86  dinwelo di le lesome le bobedi tsa gouta+ di tletse maswalo sengwe le sengwe sa tsone e le dishekele di le lesome ka shekele ya lefelo le le boitshepo, gouta yotlhe ya dinwelo e le dishekele di le lekgolo le masome a mabedi; 87  diruiwa tsotlhe tsa tshupelo e e fisiwang+ e le dipoo di le lesome le bobedi, diphelefu di le lesome le bobedi, dikwanyana di le lesome le bobedi tse ditonanyana nngwe le nngwe ya tsone e na le ngwaga o le mongwe le ditshupelo tsa tsone tsa dijo tsa ditlhaka,+ le dipotsane di le lesome le bobedi tsa tshupelo ya boleo;+ 88  mme diruiwa tsotlhe tsa setlhabelo sa kabalano+ e le dipoo di le masome a mabedi le bonè, diphelefu di le masome a marataro, diphoko di le masome a marataro, dikwanyana di le masome a marataro tse ditonanyana nngwe le nngwe ya tsone e na le ngwaga o le mongwe. Eno e ne e le tshupelo ya go kgakolwa ga sebeso+ fa se sena go tlodiwa.+ 89  Jaanong le fa e le leng fela fa Moshe a tsena mo mogopeng wa bokopanelo go ya go bua le ene,+ o ne a utlwa lentswe le tlotla le ene le tswa mo godimo ga sekhurumelo+ se se neng se le mo godimo ga letlole la tshupo, le tswa mo gare ga ditšheruba tse pedi;+ mme a bue le ene.

Dintlha Tse di Kwa Tlase