Dipalo 5:1-31

5  Mme Jehofa a tswelela a bua le Moshe a re:  “Laola bomorwa Iseraele gore ba ntshetse kwa ntle ga bothibelelo motho mongwe le mongwe yo o lepero+ le mongwe le mongwe yo o nang le keleketlo+ le mongwe le mongwe yo o itshekolotsweng ke moya o o suleng.+  Lo ba ntshetse kwa ntle e ka ne e le monna kgotsa mosadi. Lo ba ntshetse kwa ntle ga bothibelelo,+ gore ba se ka ba leswafatsa+ mathibelelo a ba ke nnang mo gare ga bone mo motlaaganeng.”+  Mme bomorwa Iseraele ba dira jalo, ba ba ntshetsa kwa ntle ga bothibelelo. Fela jaaka Jehofa a ne a buile le Moshe, bomorwa Iseraele ba dira jalo.  Mme Jehofa a tswelela go bua le Moshe a re:  “Bua le bomorwa Iseraele o re, ‘Fa e le monna kgotsa mosadi, fa go direga gore ba dire bope jwa maleo otlhe a batho ka go direla Jehofa tiro ya go sa ikanyege, moya oo le one o molato.+  Mme ba ipolele+ boleo jwa bone jo ba bo dirileng, a tlise tefo ya selekanyo sa molato wa gagwe e feletse, gape a se oketse ka nngwetlhanong ya yone,+ mme a e neye yo a mo foseditseng.  Mme fa a se na wa losika yo a leng gaufi le ene yo a ka lefang selekanyo sa molato mo go ene, selekanyo sa molato se se lefiwang mo go Jehofa ke sa moperesiti, kwantle ga phelefu ya tetlanyo e a tla mo direlang tetlanyo ka yone.+  “‘Mme moneelo+ mongwe le mongwe wa dilo tsotlhe tse di boitshepo+ tsa bomorwa Iseraele, tse ba tla di isang kwa moperesiting, e nne tsa gagwe.+ 10  Mme dilo tse di boitshepo tsa mongwe le mongwe e tla nna e le tsa gagwe. Le fa e le eng se mongwe le mongwe a tla se nayang moperesiti, e tla nna sa gagwe.’” 11  Jehofa a tswelela go bua le Moshe a re: 12  “Bua le bomorwa Iseraele, o ba reye o re, ‘Fa go direga gore mosadi wa monna ope a fapoge ka go direla monna wa gagwe tiro ya go sa ikanyege,+ 13  mme monna yo mongwe a lala le ene go bo go tswa peo mo go ene,+ mme seno se fitlhegetse matlho a monna+ wa gagwe se nna fela se sa lemogiwa, mme mosadi ene, a iteswafaditse mme go se na mosupi ope kgatlhanong le ene, e bile a sa tshwarwa; 14  mme moya wa lefufa+ o fetetse mo monneng, a belaela go ikanyega ga mosadi wa gagwe, mme mosadi ene a iteswafaditse, kgotsa moya wa lefufa o fetetse mo monneng, a belaela go ikanyega ga mosadi wa gagwe, mme tota mosadi ene a sa iteswafatsa; 15  foo monna a tlise mosadi wa gagwe mo moperesiting+ a ba a tlise tshupelo ya mosadi mmogo le ene, nngwesomeng ya ifa ya bupi jwa barele. A se ka a e tshela leokwane kgotsa a e tshela lebano,+ ka gonne ke tshupelo ya dijo tsa ditlhaka ya lefufa, tshupelo ya dijo tsa ditlhaka ya segopotso e e dirang gore tlolo e gakologelwe. 16  “‘Moperesiti a mo tlise a mo emise fa pele ga ga Jehofa.+ 17  Mme moperesiti a tseye metsi a a boitshepo ka sejana sa letsopa, mme moperesiti a tseye longwe lwa lorole lo lo mo bodilong jwa motlaagana, a lo tsenye mo metsing. 18  Moperesiti a emise mosadi fa pele ga ga Jehofa a bo a bofolola moriri wa tlhogo ya mosadi a bo a tsenya tshupelo ya dijo tsa ditlhaka ya segopotso mo magofing a gagwe, ke gore, tshupelo ya dijo tsa ditlhaka ya lefufa,+ mme mo seatleng sa moperesiti go nne le metsi a a galakang a a tlisang phutso.+ 19  “‘Moperesiti a mo ikanise, a reye mosadi a re: “Fa go se na monna ope yo o letseng le wena mme fa e le gore fa o ne o sa ntse o le kafa tlase ga monna wa gago+ ga o a fapoga ka boitshekologo bope, gololesega mo diphelelong tsa metsi a a galakang ano a a tlisang phutso. 20  Mme wena, fa e le gore o fapogile o sa ntse o le kafa tlase ga monna wa gago+ mme fa e le gore o iteswafaditse mme monna mongwe a tsentse mo go wena peo ya gagwe+ e e duleng mo go ene, kwantle ga monna wa gago,—” 21  Jaanong moperesiti a ikanise mosadi ka ikano e e akaretsang phutso,+ mme moperesiti a reye mosadi a re: “E kete Jehofa a ka go tlhoma go nna phutso le ikano mo gare ga batho ba gaeno ka go letla ga ga Jehofa gore serope+ sa gago se we le mpa ya gago e ruruge. 22  Mme metsi ano a a tlisang phutso a tsene mo maleng a gago go dira gore mpa ya gago e ruruge le serope sa gago se we.” Foo mosadi a bue a re: “Amen! Amen!” 23  “‘Mme moperesiti a kwale diphutso tseno mo bukeng+ a bo a di phimolela+ mo teng ga metsi a a galakang. 24  Mme a dire gore mosadi a nwe metsi a a galakang a a tlisang phutso,+ mme metsi a a tlisang phutso a tsene mo go ene jaaka selo se se galakang. 25  Mme moperesiti a tseye tshupelo ya dijo tsa ditlhaka+ ya lefufa mo seatleng sa mosadi a bo a fokisetsa tshupelo ya dijo tsa ditlhaka kwa le kwa fa pele ga ga Jehofa, mme a e atametse fa sebesong. 26  Mme moperesiti a tabole mo tshupelong ya dijo tsa ditlhaka jaaka segopotso+ sa yone a ba a e kuisa mosi mo sebesong, morago ga moo a nose mosadi metsi. 27  Fa a sena go mo nosa metsi, go tla diragala gore fa a iteswafaditse ka go bo a diretse monna wa gagwe tiro ya go sa ikanyege,+ metsi a a tlisang phutso a tla tsena mo go ene jaaka selo se se galakang, mme mpa ya gagwe e tla ruruga, le serope sa gagwe se tla wa, mme mosadi o tla nna phutso mo bathong ba gagabo.+ 28  Le fa go ntse jalo, fa mosadi a sa iteswafatsa mme a le phepa, foo a a gololesege mo kotlhaong+ e e ntseng jalo; mme a imisiwe ka peo. 29  “‘Ono ke molao kaga lefufa,+ wa fa mosadi a fapoga+ a sa ntse a le kafa tlase ga monna wa gagwe,+ mme a iteswafatsa, 30  kgotsa fa go direga gore moya wa lefufa o fetele mo monneng, mme a belaela go sa ikanyege ga mosadi wa gagwe; a ba a emisa mosadi fa pele ga ga Jehofa, mme moperesiti a diragatse molao ono otlhe mo go ene. 31  Mme monna a nne a se na molato wa tlolo, mme mosadi yoo o tla arabela tlolo ya gagwe.’”

Dintlha Tse di Kwa Tlase