Dipalo 28:1-31

28  Mme Jehofa a bua gape le Moshe a re:  “Laela bomorwa Iseraele, o ba reye o re, ‘Lo tlhokomele gore lo ntlisetsa tshupelo ya me, senkgwe+ sa me, tsa ditshupelo tsa me tse di dirwang ka molelo e le lonko lo lo ritibatsang lo lo tlang kwa go nna,+ ka dinako tsa tsone tse di tlhomilweng.’+  “Mme o ba reye o re, ‘Eno ke tshupelo e e dirwang ka molelo e lo tla e isetsang Jehofa: dikwanyana tse pedi ka letsatsi tse ditonanyana tse di itekanetseng sentle tse di nang le ngwaga o le mongwe e le tshupelo e e fisiwang ya ka metlha.+  Lo ise kwanyana e nngwe e tonanyana mo mosong, mme kwanyana e nngwe e tonanyana lo e ise fa gare ga maitseboa a mabedi,+  mmogo le nngwesomeng ya ifa+ ya bupi jo bo boleta jo bo kolobeditsweng ka nngwennèng ya hine ya leokwane la motlhware o o kgobilweng+ e le tshupelo ya dijo tsa ditlhaka;+  tshupelo e e fisiwang+ ka metlha, e e neng ya isiwa kwa Thabeng ya Sinai jaaka lonko lo lo ritibatsang, tshupelo e e dirwang ka molelo e e yang kwa go Jehofa,+  mmogo le tshupelo ya yone ya senō,+ nngwennèng ya hine go kwanyana nngwe le nngwe e tonanyana.+ Tshololelang Jehofa tshupelo ya senō ya bojalwa jo bo tagang+ mo lefelong le le boitshepo.  Mme lo ise kwanyana e nngwe e tonanyana fa gare ga maitseboa a mabedi. Lo e ise le tshupelo e e tshwanang ya dijo tsa ditlhaka jaaka ya mo mosong le tshupelo ya yone e e tshwanang ya senō jaaka tshupelo e e dirwang ka molelo, ya lonko lo lo ritibatsang lo lo yang kwa go Jehofa.+  “‘Le fa go ntse jalo, mo letsatsing la sabata+ go tla bo go na le dikwanyana tse ditonanyana tse pedi tse di itekanetseng sentle tse di nang le ngwaga o le mongwe le dilekanyo di le pedi tsa selekanyo sa nngwesomeng sa bupi jo bo boleta jo bo kolobeditsweng ka leokwane e le tshupelo ya dijo tsa ditlhaka, mmogo le tshupelo ya yone ya senō, 10  jaaka tshupelo e e fisiwang ya sabata ka sabata wa yone, mmogo le tshupelo e e fisiwang+ ya ka metlha le tshupelo ya yone ya senō.+ 11  “‘Mme mo tshimologong ya dikgwedi tsa lona lo isetse Jehofa dipowana tse pedi le phelefu e le nngwe, dikwanyana tse ditonanyana di le supa tse di itekanetseng sentle nngwe le nngwe e na le ngwaga o le mongwe,+ e le tshupelo e e fisiwang, 12  le dilekanyo di le tharo tsa nngwesomeng ya bupi jo bo boleta jo bo kolobeditsweng ka leokwane jwa poo nngwe le nngwe e le tshupelo ya dijo tsa ditlhaka,+ le dilekanyo di le pedi tsa nngwesomeng ya bupi jo bo boleta e le tshupelo ya dijo tsa ditlhaka jo bo kolobeditsweng ka leokwane ya phelefu+ e le nngwe, 13  le selekanyo sa nngwesomeng ya bupi jo bo boleta jo bo kolobeditsweng ka leokwane e le tshupelo ya dijo tsa ditlhaka ya kwanyana nngwe le nngwe e tonanyana, e le tshupelo e e fisiwang, lonko lo lo ritibatsang,+ tshupelo e e dirwang ka molelo e e yang kwa go Jehofa. 14  Mme jaaka ditshupelo tsa tsone tsa senō, sephatlo+ sa hine ya beine e nne sa poo mme nngwetharong+ ya hine e nne ya phelefu mme nngwennèng+ ya hine e nne ya kwanyana e tonanyana. Eno ke tshupelo e e fisiwang ya kgwedi le kgwedi mo kgweding ya yone ya dikgwedi tsa ngwaga.+ 15  Gape, go isiwe potsane+ e le nngwe e le tshupelo ya boleo e e yang kwa go Jehofa mo godimo ga tshupelo e e fisiwang ya ka metlha mmogo le tshupelo ya yone ya senō.+ 16  “‘Mme mo kgweding ya ntlha, mo letsatsing la bolesome le bonè la kgwedi, e tla nna tlolaganyo+ ya ga Jehofa. 17  Mme mo letsatsing la bolesome le botlhano la kgwedi eno e tla nna moletlo. Dikuku tse di sa bedisiwang di tla jewa malatsi a le supa.+ 18  Mo letsatsing la ntlha go tla nna le kopano e e boitshepo.+ Lo se ka lwa dira tiro ya mofuta ope ya bonatla.+ 19  Mme jaaka tshupelo e e dirwang ka molelo, lo isetse Jehofa tshupelo e e fisiwang,+ dipowana di le pedi le phelefu e le nngwe le dikwanyana di le supa tse ditonanyana nngwe le nngwe e na le ngwaga o le mongwe.+ E nne tse di itekanetseng sentle tsa lona.+ 20  Mme jaaka ditshupelo tsa tsone tsa dijo tsa ditlhaka+ tsa bupi jo bo boleta jo bo kolobeditsweng ka leokwane lo isetse poo dilekanyo di le tharo tsa nngwesomeng le phelefu dilekanyo di le pedi tsa nngwesomeng.+ 21  Lo isetse kwanyana nngwe le nngwe e tonanyana ya dikwanyana tse ditonanyana di le supa selekanyo sa nngwesomeng;+ 22  le podi e le nngwe ya tshupelo ya boleo go lo direla tetlanyo.+ 23  Lo ise tseno kwantle ga tshupelo e e fisiwang ya mo mosong, e e leng ya tshupelo e e fisiwang+ ya ka metlha.+ 24  Lo ise tse di tshwanang le tseno letsatsi le letsatsi malatsi a le supa jaaka senkgwe,+ tshupelo e e dirwang ka molelo, ya lonko lo lo ritibatsang lo lo yang kwa go Jehofa.+ E isiwe mmogo le tshupelo e e fisiwang ya ka metlha, le tshupelo ya yone ya senō. 25  Mme mo letsatsing la bosupa lo tshware kopano e e boitshepo.+ Lo se ka lwa dira tiro ya mofuta ope ya bonatla.+ 26  “‘Mme mo letsatsing la maungo a ntlha a mabutswapele,+ fa lo isetsa Jehofa tshupelo e ntšha ya dijo tsa ditlhaka, lo tshware kopano e e boitshepo mo modirong wa lona wa dibeke.+ Lo se ka lwa dira tiro ya mofuta ope ya bonatla.+ 27  Mme lo ise dipowana di le pedi e le tshupelo e e fisiwang ya lonko lo lo ritibatsang lo lo yang kwa go Jehofa, phelefu e le nngwe, dikwanyana tse ditonanyana di le supa nngwe le nngwe e na le ngwaga o le mongwe;+ 28  mme jaaka tshupelo ya tsone ya dijo tsa ditlhaka ya bupi jo bo boleta jo bo kolobeditsweng ka leokwane dilekanyo di le tharo tsa nngwesomeng tsa poo nngwe le nngwe, dilekanyo di le pedi tsa nngwesomeng+ tsa phelefu e le nngwe, 29  selekanyo sa nngwesomeng+ sa kwanyana nngwe le nngwe e tonanyana ya dikwanyana tse ditonanyana di le supa; 30  potsane e le nngwe go lo direla tetlanyo.+ 31  Lo tla di isa kwantle ga tshupelo e e fisiwang ya ka metlha le tshupelo ya yone ya dijo tsa ditlhaka.+ E nne tse di itekanetseng sentle tsa lona,+ mmogo le ditshupelo tsa tsone tsa senō.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase