Dipalo 26:1-65

26  Mme ga diragala morago ga petso,+ gore Jehofa a tswelele a reye Moshe le Eliasare morwa moperesiti Arone a re:  “Tsayang palo ya phuthego yotlhe ya bomorwa Iseraele go simolola ka ba ba nang le dingwaga di le masome a mabedi go ya kwa godimo, kafa ntlong ya borraabone, botlhe ba ba yang sesoleng mo Iseraele.”+  Mme Moshe le moperesiti Eliasare+ ba bua le bone mo mabaleng a a sekaka a Moabe+ fa Joredane kwa Jeriko,+ ba re:  “[Tsayang palo ya bone] go simolola ka ba ba nang le dingwaga di le masome a mabedi go ya kwa godimo, fela jaaka Jehofa a laetse Moshe.”+ Jaanong bomorwa Iseraele ba ba neng ba tswa mo lefatsheng la Egepeto e ne e le:  Rubene, leitibolo+ la ga Iseraele; bomorwa Rubene: Ba ga Hanoke+ lelapa la Bahanoke; ba ga Palu+ lelapa la Bapalu;  ba ga Heserone+ lelapa la Baheserone; ba ga Karami+ lelapa la Bakarami.  Ano e ne e le malapa a Barubene, mme ba ba kwadisitsweng ba one ba fitlha go dikete di le masome a manè le boraro le makgolo a le supa le masome a mararo.+  Mme morwa Palu e ne e le Eliabe.  Mme bomorwa Eliabe: Nemuele le Dathane le Abirame. Dathane+ yono le Abirame+ e ne e le ba ba biditsweng ba phuthego, ba ba neng ba lwa le Moshe le Arone mo phuthegong ya ga Kora,+ fa ba ne ba lwa le Jehofa. 10  Mme lefatshe la bula molomo wa lone la ba kometsa.+ Mme Kora ene, o ne a swa fa phuthego e ne e swa fa molelo o ne o laila banna ba le makgolo a le mabedi le masome a matlhano.+ Mme ba ne ba nna sekao.+ 11  Le fa go ntse jalo, bomorwa Kora ba ne ba se ka ba swa.+ 12  Bomorwa Simeone+ ka malapa a bone: Ba ga Nemuele+ lelapa la Banemuele; ba ga Jamine+ lelapa la Bajamine; ba ga Jakine+ lelapa la Bajakine; 13  ba ga Sera lelapa la Basera; ba ga Shaulo+ lelapa la Bashaulo. 14  Ano e ne e le malapa a Basimeone: dikete di le masome a mabedi le bobedi le makgolo a le mabedi.+ 15  Bomorwa Gada+ ka malapa a bone: Ba ga Sefone lelapa la Basefone; ba ga Hagi lelapa la Bahagi; ba ga Shuni lelapa la Bashuni; 16  ba ga Oseni lelapa la Baoseni; ba ga Eri lelapa la Baeri; 17  ba ga Arode lelapa la Baarode; ba ga Areli+ lelapa la Baareli. 18  Ano e ne e le malapa a bomorwa Gada, a ba ba kwadisitsweng ba one: dikete di le masome a le manè le makgolo a le matlhano.+ 19  Bomorwa Juda+ e ne e le Ere+ le Onane.+ Le fa go ntse jalo, Ere le Onane ba ne ba swela kwa lefatsheng la Kanana.+ 20  Mme bomorwa Juda e ne ya nna, ka malapa a bone: Ba ga Shela+ lelapa la Bashela; ba ga Perese+ lelapa la Baperese; ba ga Sera+ lelapa la Basera. 21  Mme bomorwa Perese e ne ya nna: Ba ga Heserone+ lelapa la Baheserone; ba ga Hamule+ lelapa la Bahamule. 22  Ano e ne e le malapa a ga Juda,+ a ba ba kwadisitsweng ba one: dikete di le masome a supa le borataro le makgolo a le matlhano.+ 23  Bomorwa Isakare+ ka malapa a bone e ne e le: Ba ga Tola+ lelapa la Batola; ba ga Pufa lelapa la Bapune; 24  ba ga Jashube lelapa la Bajashube; ba ga Shimerone+ lelapa la Bashimerone. 25  Ano e ne e le malapa a ga Isakare, a ba ba kwadisitsweng ba one: dikete di le masome a marataro le bonè le makgolo a le mararo.+ 26  Bomorwa Sebulone+ ka malapa a bone e ne e le: Ba ga Serede lelapa la Baserede; ba ga Elone lelapa la Baelone; ba ga Jahaleele+ lelapa la Bajahaleele. 27  Ano e ne e le malapa a Basebulone, a ba ba kwadisitsweng ba one: dikete di le masome a marataro le makgolo a le matlhano.+ 28  Bomorwa Josefa+ ka malapa a bone e ne e le Manase le Eferaime.+ 29  Bomorwa Manase+ e ne e le: Ba ga Makire+ lelapa la Bamakire. Mme Makire a nna rraagwe Gileade.+ Ba ga Gileade lelapa la Bagileade. 30  Bano e ne e le bomorwa Gileade: Ba ga Iesere+ lelapa la Baiesere; ba ga Heleke lelapa la Baheleke; 31  ba ga Aseriele lelapa la Baaseriele; ba ga Shekema lelapa la Bashekema; 32  ba ga Shemida+ lelapa la Bashemida; ba ga Hefere+ lelapa la Bahefere. 33  Jaanong Selofehade morwa Hefere o ne a se na bana ba basimane, mme a na le bana ba basetsana, mme maina a bomorwadia+ Selofehade e ne e le Mahela le Noa, Hogola, Mileka le Tiresa.+ 34  Ano e ne e le malapa a ga Manase, mme ba ba kwadisitsweng ba one ba ne ba le dikete di le masome a matlhano le bobedi le makgolo a le supa.+ 35  Bano e ne e le bomorwa Eferaime+ ka malapa a bone: Ba ga Shuthela+ lelapa la Bashuthela; ba ga Bekere lelapa la Babekere; ba ga Tahane+ lelapa la Batahane. 36  Mme bano e ne e le bomorwa Shuthela: Ba ga Erane lelapa la Baerane. 37  Ano e ne e le malapa a bomorwa Eferaime,+ ba ba kwadisitsweng ba one: dikete di le masome a mararo le bobedi le makgolo a le matlhano. Bano e ne e le bomorwa Josefa ka malapa+ a bone. 38  Bomorwa Benjamine+ ka malapa a bone e ne e le: Ba ga Bela+ lelapa la Babela; ba ga Ashebele+ lelapa la Baashebele; ba ga Ahirame lelapa la Baahirame; 39  ba ga Shefufame lelapa la Bashufame; ba ga Hufame+ lelapa la Bahufame. 40  Bomorwa Bela e ne ya nna Arede le Naamane:+ Ba ga Arede lelapa la Baarede; ba ga Naamane lelapa la Banaamane. 41  Bano e ne e le bomorwa Benjamine+ ka malapa a bone, mme ba ba kwadisitsweng ba bone ba ne ba le dikete di le masome a manè le botlhano le makgolo a le marataro.+ 42  Bano e ne e le bomorwa Dana+ ka malapa a bone: Ba ga Shuhame lelapa la Bashuhame. Ano e ne e le malapa a ga Dana+ ka malapa a one. 43  Malapa otlhe a Bashuhame, a ba ba kwadisitsweng ba one, a ne a le dikete di le masome a marataro le bonè le makgolo a le manè.+ 44  Bomorwa Ashere+ ka malapa a bone e ne e le: Ba ga Imina+ lelapa la Baimina; ba ga Ishifi+ lelapa la Baishifi; ba ga Beria lelapa la Baberia; 45  ba bomorwa Beria: Ba ga Hebere lelapa la Bahebere; ba ga Malekiele+ lelapa la Bamalekiele. 46  Mme leina la ga morwadia Ashere e ne e le Sera.+ 47  Ano e ne e le malapa a bomorwa Ashere,+ a ba ba kwadisitsweng ba one: dikete di le masome a matlhano le boraro le makgolo a le manè.+ 48  Bomorwa Nafetali+ ka malapa a bone e ne e le: Ba ga Jahaseele+ lelapa la Bajahaseele; ba ga Guni+ lelapa la Baguni; 49  ba ga Jesere+ lelapa la Bajesere; ba ga Shileme+ lelapa la Bashileme. 50  Ano e ne e le malapa a ga Nafetali+ ka malapa a one, mme ba ba kwadisitsweng ba one ba ne ba le dikete di le masome a le manè le botlhano le makgolo a le manè.+ 51  Bano ke ba ba neng ba kwadisitswe ba bomorwa Iseraele: dikete di le makgolo a le marataro le bongwe le makgolo a le supa le masome a mararo.+ 52  Morago ga moo Jehofa a bua le Moshe a re: 53  “Lefatshe le kgaoganyediwe bano gore e nne boswa ka palo ya maina.+ 54  O oketse boswa jwa motho kafa bontsing jwa palo, o bo o fokotse boswa jwa motho kafa bonnyeng jwa palo.+ Boswa jwa mongwe le mongwe bo newe go lekana le palo ya ba ba kwadisitsweng ba gagwe. 55  Lefatshe le kgaoganngwe ka bola+ fela. Ba bone boswa kafa maineng a ditso tsa borraabone. 56  Boswa jwa motho bo kgaoganyediwe ba bantsi le ba ba mmalwa ka taolo ya bola.” 57  Jaanong bano e ne e le ba ba kwadisitsweng ba Balefi+ ka malapa a bone: Ba ga Gereshone+ lelapa la Bagereshone; ba ga Kohathe+ lelapa la Bakohathe; ba ga Merari+ lelapa la Bamerari. 58  Ano e ne e le malapa a Balefi: lelapa la Balibeni,+ lelapa la Baheberone,+ lelapa la Bamaheli,+ lelapa la Bamushi,+ lelapa la Bakora.+ Mme Kohathe+ a nna rraagwe Amerame.+ 59  Mme leina la mosadi wa ga Amerame e ne e le Jokebede,+ morwadia Lefi, yo mosadi wa ga Lefi a neng a mo mo tsholela kwa Egepeto. Fa nako e ntse e tsamaya a tsholela Amerame Arone le Moshe le Miriame kgaitsadiabone.+ 60  Mme Arone a tsholelwa Nadabe le Abihu,+ Eliasare le Ithamare.+ 61  Mme Nadabe le Abihu ba ne ba swa ka ntlha ya go isa ga bone molelo o o seng kafa molaong fa pele ga ga Jehofa.+ 62  Mme ba ba kwadisitsweng ba bone ba fitlha go dikete di le masome a mabedi le boraro, batho botlhe ba banna go simolola ka ba ba nang le kgwedi go ya kwa godimo.+ Gonne ba ne ba se ka ba kwadisiwa mo gare ga bomorwa Iseraele,+ ka gonne go ne go se na boswa bope jo ba neng ba tshwanetse go bo newa mo gare ga bomorwa Iseraele.+ 63  Bano ke ba ba neng ba kwadisiwa ke Moshe le moperesiti Eliasare fa ba ne ba kwadisa bomorwa Iseraele mo mabaleng a a sekaka a Moabe fa Joredane kwa Jeriko.+ 64  Mme mo go bano, go ne go se na monna ope yo o neng a kwadisiwa ke Moshe le moperesiti Arone fa ba ne ba kwadisa bomorwa Iseraele mo nageng ya Sinai.+ 65  Gonne Jehofa o ne a buile jaana kaga bone: “Ruri ba tla swela mo nageng.”+ Ka jalo go ne go se na monna ope wa bone yo o neng a setse kwantle ga Kalebe morwa Jefune le Joshua morwa Nune.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase