Dipalo 22:1-41

22  Bomorwa Iseraele ba bolola mme ba thibelela mo mabaleng a a sekaka a Moabe+ go kgabaganya Joredane go tswa Jeriko.  Mme Balake+ morwa Sipore a bona sotlhe se Iseraele e neng e se dirile Baamore.  Mme Moabe a boifa batho bano thata, ka gonne ba ne ba le bantsi; mme Moabe a simolola go nna le poifo e e mmobodisang ka ntlha ya bomorwa Iseraele.+  Mme Moabe a raya banna ba bagolwane ba Midiana+ a re: “Jaanong phuthego eno e tla latswa tikologo yotlhe ya rona jaaka poo e latswa bojang jo botala jwa naga.” Mme Balake+ morwa Sipore e ne e le kgosi ya Moabe ka nako eo.  Jaanong a romela barongwa kwa go Balaame+ morwa Beore kwa Pethore,+ o o fa Nokeng+ ya lefatshe la bomorwa batho ba gagabo, go ya go mmitsa a re: “Bona! Setšhaba se dule kwa Egepeto. Bona! Se bipile lefatshe go fitlha kwa motho a kgonang go bona gone,+ mme se nna fela fa pele ga me.  Jaanong a ko o tle tsweetswee; a ko o mphutsetse+ batho bano, gonne ba thata go mpheta. Gongwe nka kgona go ba kgemetha e bile nka kgona go ba leleka mo lefatsheng; gonne ke itse sentle gore yo o mo segofatsang ke yo o segofetseng mme yo o mo hutsang o hutsegile.”+  Ka jalo banna ba bagolwane ba Moabe le banna ba bagolwane ba Midiana ba tsamaya ba tshotse dituelo tsa boitseanape+ mo diatleng ba ya kwa go Balaame+ mme ba bua le ene mafoko a ga Balake.  Foo a ba raya a re: “Lalang fano bosigong jono, mme ruri ke tla lo busetsa lefoko fela jaaka Jehofa a tla bua le nna.”+ Ka jalo dikgosana tsa Moabe tsa nna le Balaame.  Foo Modimo a tla kwa go Balaame a re:+ “Banna ba ba nang le wena bano ke bomang?” 10  Ka jalo Balaame a raya Modimo wa boammaaruri a re: “Balake+ morwa Sipore, kgosi ya Moabe, o romile kwa go nna, a re, 11  ‘Bona! Batho ba ba tswang kwa Egepeto, mme ba bipa lefatshe go fitlha kwa leitlho le kgonang go bona gone.+ Jaanong a ko o tle, a ko o ba mphutsetse.+ Gongwe nka kgona go tlhabana le bone mme ruri ke tla ba leleka.’” 12  Mme Modimo a raya Balaame a re: “O se ka wa tsamaya le bone. O se ka wa hutsa batho+ bao, gonne ba segofetse.”+ 13  Morago ga moo Balaame a tsoga mo mosong mme a raya dikgosana tsa ga Balake a re: “Yang kwa nageng ya lona, ka gonne Jehofa o ganne gore ke tsamaye le lona.” 14  Ka jalo dikgosana tsa Moabe tsa nanoga tsa tla kwa go Balake tsa re: “Balaame o ganne go tla le rona.”+ 15  Le fa go ntse jalo, Balake a romela barongwa ba bangwe gape ba palo e kgolwane ba ba tlotlegang go gaisa ba pele. 16  Le bone ba tla mo go Balaame ba mo raya ba re: “Balake morwa Sipore o buile jaana, ‘O se ka wa kganelwa go tla kwa go nna tsweetswee. 17  Gonne ruri ke tla go tlotla thata,+ mme sengwe le sengwe se o tla se mpolelelang ke tla se dira.+ Ka jalo a ko o tle tsweetswee. Mphutsetse batho bano.’” 18  Mme Balaame a araba batlhanka ba ga Balake a re: “Fa Balake a ne a ka nnaya ntlo ya gagwe e tletse selefera le gouta, nka se kgone go tlola taelo ya ga Jehofa Modimo wa me, gore ke dire selo se sennye kgotsa se segolo.+ 19  Mme jaanong le lona banna nnang fano tsweetswee, mo bosigong jono gore ke tle ke itse se Jehofa a tla se buang le nna+ gape.” 20  Foo Modimo a tla mo go Balaame bosigo a mo raya a re: “Fa e le gore banna bano ba tlile go go bitsa, nanoga o tsamaye le bone. Mme o bue fela lefoko le ke tla le buang le wena.”+ 21  Morago ga moo Balaame a nanoga mo mosong a belesa esele ya gagwe e namagadi a tsamaya le dikgosana tsa Moabe.+ 22  Mme bogale jwa Modimo jwa tuka ka gonne o ne a tsamaya; mme moengele wa ga Jehofa a ema mo tseleng go mo kganela.+ O ne a palame esele ya gagwe e namagadi, mme batlhokomedi ba gagwe ba babedi ba ne ba na le ene. 23  Mme esele ya bona moengele wa ga Jehofa a eme mo tseleng tšhaka ya gagwe e somotswe e le mo seatleng;+ esele ya leka go fapoga mo tseleng gore e ye mo nageng, mme Balaame a simolola go itaya esele gore a e faposetse mo tseleng. 24  Moengele wa ga Jehofa a nna a eme mo tseleng e tshesane fa gare ga masimo a mofine, go na le lobota lwa maje kafa letlhakoreng leno le lobota lwa maje kafa letlhakoreng lele. 25  Esele e namagadi ya nna ya bona moengele wa ga Jehofa mme ya simolola go ipitlelela mo loboteng mme ka jalo ya pitlelela lonao lwa ga Balaame mo loboteng; mme a nna a e itaya gape. 26  Jaanong moengele wa ga Jehofa a feta gape mme a ema mo lefelong le le sesane, moo go neng go se na tsela gone ya go fapogela kafa mojeng kgotsa kafa molemeng. 27  E rile esele e bona moengele wa ga Jehofa, jaanong ya rapama fa fatshe kafa tlase ga ga Balaame; mo bogale jwa ga Balaame bo neng jwa tuka,+ mme a nna a itaya esele ka lore lwa gagwe. 28  La bofelo Jehofa a bula molomo wa esele+ mme ya raya Balaame ya re: “Ke go dirileng go bo o ntiteile makgetlo ano a mararo?”+ 29  Foo Balaame a raya esele a re: “Ke ka gonne o ntiretse ka bosetlhogo. Fa go ka bo go na le tšhaka mo seatleng sa me, ke ka bo jaanong ke go bolaile!”+ 30  Foo esele e namagadi ya raya Balaame ya re: “A ga ke esele ya gago e namagadi e o e palameng botshelo jotlhe jwa gago go fitlha mo letsatsing leno? A nkile ka nna ka go direla ka tsela eno?”+ Foo a re: “Nnyaa!” 31  Mme Jehofa a bipolola matlho+ a ga Balaame, mo a neng a bona moengele wa ga Jehofa a eme mo tseleng tšhaka ya gagwe e somotswe e le mo seatleng sa gagwe. A akofa a ikoba a obama sefatlhego sa gagwe se lebile fa fatshe. 32  Foo moengele wa ga Jehofa a mo raya a re: “Ke ka ntlha yang fa o iteile esele ya gago e namagadi makgetlo ano a mararo? Bona! Nna—ke dule go tla go go kganela, gonne tsela ya gago e ntse e ganetsana ka tlhamalalo le thato ya me.+ 33  Mme esele e namagadi e ne ya mpona mme ya leka go fapoga fa pele ga me makgetlo ano a mararo.+ A re tseye gore e ne e sa fapoga fa pele ga me! Gone jaanong jaana ke ka bo ke go bolaile,+ mme yone ke ka bo ke e bolokile e tshela.” 34  Foo Balaame a raya moengele wa ga Jehofa a re: “Ke leofile,+ ka gonne ke ne ke sa itse gore e ne e le wena yo o emeng mo tseleng go nkgatlhantsha. Mme jaanong, fa e le gore go bosula mo matlhong a gago, mma ke boele morago.” 35  Mme moengele wa ga Jehofa a raya Balaame a re: “Tsamaya le banna+ bano; mme o se ka wa bua sepe fela fa e se lefoko le ke tla le buang+ le wena.” Mme Balaame a tswelela go tsamaya le dikgosana tsa ga Balake. 36  E rile Balake a utlwa gore Balaame o ne a tlile, a akofa a tswa a ya go mo kgatlhantsha kwa motseng wa Moabe, o o fa losing lwa Arenone, o o kwa ntlheng ya karolo ya naga.+ 37  Foo Balake a raya Balaame a re: “A ruri ke ne ke sa roma gore o bidiwe? Ke ka ntlha yang fa o ne o sa tle kwa go nna? A tota ruri ga ke kgone go go tlotla?”+ 38  Foo Balaame a raya Balake a re: “Bona, ke tlile kwa go wena jaanong. A tota ke tla kgona go bua sengwe?+ Ke tla bua lefoko le Modimo o tla le tsenyang mo molomong wa me.”+ 39  Ka jalo Balaame a tsamaya le Balake mme ba tla mo Kiriathe-husothe. 40  Mme Balake a ntsha dikgomo le dinku setlhabelo+ a ba a romela dingwe kwa go Balaame le dikgosana tse di neng di na le ene. 41  Me ga diragala mo mosong gore Balake a tseye Balaame a mo tlhatlosetse mo Bamothe-baale,+ gore a tle a bone batho botlhe+ a le koo.

Dintlha Tse di Kwa Tlase