Dipalo 14:1-45

14  Jaanong phuthego yotlhe ya tsholetsa lentswe la yone, mme batho ba tswelela go ntsha lentswe la bone ba lela+ bosigo joo jotlhe.  Mme bomorwa Iseraele botlhe ba simolola go ngongoregela Moshe le Arone,+ phuthego yotlhe ya simolola go bua jaana kgatlhanong le bone: “Re ka bo bogolo re ne ra swela kwa lefatsheng la Egepeto, kgotsa re ka bo bogolo re ne ra swela mo nageng eno!  Mme ke ka ntlha yang fa Jehofa a re tlisa mo lefatsheng leno go tla go wa ka tšhaka?+ Basadi ba rona le bana ba rona ba tla nna kgapo.+ A ga go botoka gore re boele Egepeto?”+  Ba ne ba raana ba re: “A re tlhomeng moeteledipele, mme re boeleng Egepeto!”+  Foo Moshe le Arone ba wa ka difatlhego+ fa pele ga phuthego yotlhe ya kopano ya bomorwa Iseraele.  Mme Joshua morwa Nune+ le Kalebe morwa Jefune,+ ba e neng e le bangwe ba bao ba neng ba tlhola lefatshe, ba gagoganya diaparo tsa bone,+  mme ba raya phuthego yotlhe ya bomorwa Iseraele ba re: “Lefatshe le re neng ra le kgabaganya re ya go le tlhola ke lefatshe le le molemo thatathata.+  Fa Jehofa a re kgatlhegela,+ he ruri o tla re tsenya mo lefatsheng leno a bo a le re naya, lefatshe le le elang mashi le tswina ya dinotshe.+  Fela lo se ka lwa tsuologela Jehofa;+ e bile lona, lo se ka lwa boifa batho ba lefatshe leo,+ gonne ke senkgwe mo go rona. Boitshireletso jwa bone bo fapogile mo godimo ga bone,+ mme Jehofa o na le rona.+ Lo se ka lwa ba boifa.”+ 10  Le fa go ntse jalo, phuthego yotlhe ya bua kaga go ba kgobotletsa ka maje.+ Mme kgalalelo ya ga Jehofa ya bonala mo mogopeng wa bokopanelo mo go bomorwa Iseraele+ botlhe. 11  La bofelo Jehofa a raya Moshe a re: “Batho bano ba tla ntshwara ka go tlhoka tlotlo+ ka lobaka lo lo kae,+ mme ga ba kitla ba dumela mo go nna ka lobaka lo lo kae ka ntlha ya ditshupo tsotlhe tse ke neng ka di dira mo go bone?+ 12  Mma ke ba iteye ka bolwetse jwa leroborobo ke bo ke ba leleke, mme mma ke go dire setšhaba se segolo go ba feta le se se thata go ba feta.”+ 13  Mme Moshe a raya Jehofa a re: “Foo Baegepeto ba tla utlwa gore wena ka maatla a gago, o ntshitse batho bano mo gare ga bone.+ 14  Mme ba tla bolelela banni ba lefatshe leno seo. Ba utlwile gore o Jehofa mo gare ga batho+ bano, yo o bonetseng difatlhego di lebane.+ O Jehofa, mme leru la gago le eme mo godimo ga bone, mme o tsamaya fa pele ga bone ka pilara ya leru motshegare le ka pilara ya molelo bosigo.+ 15  Fa o ne o ka bolaya batho bano jaaka motho a le mongwe,+ foo ditšhaba tse di utlwileng ka go tuma ga gago ruri di ne di tla bua di re, 16  ‘Ka ntlha ya go bo Jehofa a sa kgone go tlisa batho bano mo lefatsheng le a neng a le ba ikanela o ne a ba bolaela mo nageng.’+ 17  Mme jaanong, tsweetswee, a maatla a gago a nne magolo,+ tlhe Jehofa, fela jaaka o buile, o re, 18  ‘Jehofa, yo o bonya go galefa+ le yo o nang le bopelonomi jo bogolo jwa lorato,+ yo o itshwarelang phoso le tlolo,+ mme a se kitla a golola mo kotlhaong ka gope,+ yo o tlisang kotlhao ya tlolo ya borre mo go bomorwabone, mo kokomaneng ya boraro le mo kokomaneng ya bonè.’+ 19  Tsweetswee, itshwarele tlolo ya batho bano kafa bogolong jwa bopelonomi jwa gago jwa lorato, fela jaaka o itshwaretse batho bano go tswa kwa Egepeto go ya pele le go tla go fitlha jaanong.”+ 20  Foo Jehofa a re: “Ke a itshwarela kafa lefokong la gago.+ 21  Mme, kafa letlhakoreng le lengwe, jaaka ke tshedile, lefatshe lotlhe le tla tlala kgalalelo ya ga Jehofa.+ 22  Mme banna botlhe ba ba ntseng ba bona kgalalelo+ ya me le ditshupo+ tsa me tse ke di dirileng kwa Egepeto le mo nageng mme le fa go ntse jalo ba nna ba nteka+ makgetlo ano a le lesome, ba sa reetsa lentswe la me,+ 23  ga ba kitla ba bona lefatshe le ke neng ka ikanela borraabone kaga lone, ee, botlhe ba ba ntshwarang ka go tlhoka tlotlo ga ba kitla ba le bona.+ 24  Fa e le motlhanka wa me Kalebe,+ ka gonne moya o o farologaneng o itshupile o na le ene mme a nna a ntshala morago+ ka botlalo, ruri ke tla mo tlisa mo lefatsheng le a ileng kwa go lone, mme bana ba gagwe ba tla le rua.+ 25  E re ka Baamaleke le Bakanana+ ba nna mo lebaleng le le kwa tlase, lo retologe ka moso mme lo bolole lo gwantele kwa nageng ka tsela ya Lewatle le Lehibidu.”+ 26  Mme Jehofa a tswelela go bua le Moshe le Arone a re: 27  “Phuthego e e bosula eno e tla nna le ngongorego eno eo e e dirang kgatlhanong le nna ka lobaka lo lo kae?+ Ke utlwile dingongorego tsa bomorwa Iseraele tse ba di nngongoregelang.+ 28  Ba reyeng lo re, ‘“Jaaka ke tshedile,” go bua Jehofa, “fa e le gore ga nkitla ke lo dira ka yone fela tsela eo jaaka lo buile mo ditsebeng tsa me!+ 29  Ditopo tsa lona di tla wela mo nageng+ eno, ee, botlhe ba lona ba ba kwadisitsweng ba palo yotlhe ya lona go simolola ka ba ba nang le dingwaga di le masome a mabedi go ya kwa godimo, lona ba lo ngongoregileng kgatlhanong le nna.+ 30  Fa e le lona, ga lo kitla lo tsena mo lefatsheng le ke neng ka tsholetsa seatla+ sa me ka ikano mo go lone gore ke age le lona, kwantle ga ga Kalebe morwa Jefune le Joshua morwa Nune.+ 31  “‘“Mme bana ba lona ba lo neng lo re ba tla nna kgapo,+ bano le bone ke tla ba tsenya, mme ruri ba tla itse lefatshe le lo le ganneng.+ 32  Mme ditopo tsa lona ka bolona di tla wela mo nageng+ eno. 33  Mme bomorwaalona ba tla nna badisa mo nageng+ dingwaga di le masome a manè, ba tla tshwanelwa ke go arabela ditiro tsa lona tsa kgokafalo,+ go fitlha ditopo tsa lona di fela mo nageng.+ 34  Lo tla arabela ditlolo tsa lona dingwaga di le masome a manè,+ ka palo ya malatsi a lo neng lwa tlhola lefatshe ka one, malatsi a le masome a manè,+ letsatsi le emelwa ke ngwaga, letsatsi le emelwa ke ngwaga,+ e re ka lo tshwanetse go itse se go ntlhanogela go se kayang.+ 35  “‘“Nna Jehofa ke buile fa e le gore seno ga se se ke tla se dirang phuthego eno yotlhe e e bosula, ba ba mphuthegetseng+ mmogo: Ba tla fela mo nageng eno, mme ba tla swela gone.+ 36  Mme banna ba Moshe a neng a ba roma go ya go tlhola lefatshe mme ba e rileng fa ba boa, ba dira gore phuthego yotlhe e mo ngongoregele, ka go tlisa pego e e bosula kaga lefatshe+ leo, 37  ee, banna ba ba tlisang pego e e bosula kaga lefatshe ba tla swa ka petso fa pele ga ga Jehofa.+ 38  Mme mo banneng ba ba neng ba ya go tlhola lefatshe,+ Joshua morwa Nune le Kalebe morwa Jefune ruri ba tla tswelela ba tshela.”’” 39  E rile Moshe a bua mafoko ano le bomorwa Iseraele botlhe, foo batho ba hutsafala fela thata.+ 40  Mo godimo ga moo, ba ne ba tsoga go sa le phakela ba leka go tlhatlogela kwa godimo ga thaba ba re: “Ke rona bano, mme re tshwanetse go ya kwa lefelong le Jehofa a le umakileng. Gonne re leofile.”+ 41  Mme Moshe a re: “Ke ka ntlha yang fa lo tlola taelo ya ga Jehofa?+ Mme seo ga se kitla se atlega. 42  Lo se ka lwa tlhatloga, ka gonne Jehofa ga a mo gare ga lona, gore lo se ka lwa fenngwa fa pele ga baba+ ba lona. 43  Gonne Baamaleke le Bakanana ba foo fa pele ga lona;+ mme ruri lo tla wa ka tšhaka, ka gonne, ka lebaka la gore lo ne lwa boa mo go saleng Jehofa morago, Jehofa ga a kitla a tswelela a na le lona.”+ 44  Le fa go ntse jalo, ba italetsa ba tlhatlogela kwa godimo ga thaba,+ mme letlole la kgolagano ya ga Jehofa le Moshe ba se ka ba tswa mo gare ga bothibelelo.+ 45  Foo Baamaleke+ le Bakanana ba ba neng ba nna mo thabeng eo ba fologa mme ba simolola go ba kgemetha ba bo ba ba gasamisa go ya go fitlha kwa Horema.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase