Dikhutsafalo 1:1-22

א [ʼAʹleph] 1  A bo o ntse o le nosi+ jang ne, motse o o neng o tletse ka batho!+Ana o a bo a ntse jaaka motlholagadi+ jang ne, ene yo o neng a na le batho ba bantsi mo gare ga ditšhaba!+A bo ene yo o neng a le mohumagadi mo dikgaolong tse di laolang e le yo o patelediwang go dira tiro e e boima+ jang ne! ב [Behth]   O lela thata bosigo,+ mme dikeledi tsa gagwe di mo marameng a gagwe.+Ga a na ope yo o mo gomotsang mo barating ba gagwe botlhe.+Balekane ba gagwe botlhe ba mo diretse ka boferefere.+ Ba fetogile baba ba gagwe.+ ג [Giʹmel]   Juda o ile botshwarwa ka ntlha ya pogisego+ le ka ntlha ya go bo bokgoba bo le bontsi.+Ene ka boene o ile a tshwanela go nna mo gare ga ditšhaba.+ Ga a bona lefelo la boikhutso.Botlhe ba ba neng ba mmogisa ba mo tshwere mo maemong a a tshwenyang thata.+ ד [Daʹleth]   Ditsela tsa Siona di hutsafetse, ka gonne ga go na bape ba ba tlang mo moletlong.+Dikgoro tsa gagwe tsotlhe di kgakgabetse;+ baperesiti ba gagwe ba a fegelwa.+Makgarebane a gagwe a hutsafetse thata, mme ene ka boene o mo botlhokong.+ ה [Heʼ]   Baba ba gagwe ba fetogile tlhogo.+ Ba e leng baba ba gagwe ga ba kgathale.+Ka gonne Jehofa ka boene o tlisitse khutsafalo mo go ene ka ntlha ya bontsi jwa ditlolo tsa gagwe,+Bana ba gagwe ba tsamaile e le batshwarwa fa pele ga mmaba.+ ו [Waw]   Mme mo go morwadia Siona go tswa bontlentle+ jwa gagwe jotlhe.Dikgosana tsa gagwe di itshupile di tshwana le dikgama tse ditonanyana tse di sa bonang mafulo;+Mme di nna di tsamaya di se na nonofo fa pele ga yo o di latelelang.+ ז [Zaʹyin]   Mo metlheng ya pogisego ya gagwe le ya batho ba gagwe ba ba se nang magae Jerusalema o gakologetsweDilo tsa gagwe tsotlhe tse di eletsegang tse e neng e le tsa metlha ya bogologolo.+E rile batho ba gagwe ba wela mo seatleng sa mmaba mme ene a se na mothusi,+Baba ba mmona. Ba tshega go phutlhama ga gagwe.+ ח [Chehth]   Jerusalema o dirile boleo ka tlhamalalo.+ Ke gone ka moo a fetogileng selo fela se se ilegang.+Botlhe ba ba neng ba mo tlotla ba mo tshwere jaaka sengwe se se nyatsegang,+ gonne ba bone bosaikategang jwa gagwe.+Le ene o a fegelwa+ e bile o a fulara. ט [Tehth]   Boitshekologo jwa gagwe bo mo dintlheng tsa diaparo tsa gagwe.+ Ga a a ka a gakologelwa isagwe ya gagwe,+Mme o fologela kwa tlase ka mokgwa o o gakgamatsang. Ga a na mogomotsi ope.+Tlhe Jehofa, bona pogisego ya me,+ gonne mmaba o ikgodisitse thata.+ י [Yohdh] 10  Mmaba o otlolotse seatla sa gagwe kgatlhanong le dilo tsa gagwe tsotlhe tse di eletsegang.+Gonne o bone ditšhaba tse di tseneng mo lefelong la gagwe le le boitshepo,+Tse o di laetseng gore di se ka tsa tla mo phuthegong ya gago. כ [Kaph] 11  Batho ba gagwe botlhe ba a fegelwa; ba batla senkgwe.+Ba abile dilo tsa bone tse di eletsegang gore ba bone sengwe sa go ja, gore ba lapolose moya.+Bona, tlhe Jehofa, mme o lebe, gonne ke fetogile go nna jaaka mosadi yo o se nang mosola.+ ל [Laʹmedh] 12  A ga se sepe mo go lona lotlhe ba lo fetang ka tsela? Lebang mme lo bone.+A go na le botlhoko bongwe jo bo tshwanang le botlhoko jwa me jo ke bo baketsweng ka bosetlhogo,+Jo Jehofa a bakileng khutsafalo ka jone mo letsatsing la bogale jwa gagwe jo bo tukang?+ מ [Mem] 13  Go tswa kwa bogodimong o rometse molelo mo marapong a me,+ mme o fenya lengwe le lengwe.O tsharololetse dinao tsa me letlowa.+ O ntebisitse kwa morago.O ntirile mosadi yo o kgakgabaditsweng. Ke lwala letsatsi lotlhe.+ נ [Nun] 14  O nna a thantse kgatlhanong le ditlolo tsa me.+ Di logagana mo seatleng sa gagwe.Di tlile mo molaleng wa me.+ Maatla a me a kgotšwilwe.Jehofa o ntsentse mo seatleng sa ba ke sa kgoneng go emelana le bone.+ ס [Saʹmekh] 15  Botlhe ba me ba ba maatla Jehofa o ba kgaphetse kwa thoko go tswa mo go nna.+O biditse kopano kgatlhanong le nna, gore a thubaganye makau a me.+Jehofa o gatile segatisetso sa beine+ sa ga morwadia Juda wa kgarebane.+ ע [ʽAʹyin] 16  Ke lelela dilo tseno jaaka mosadi.+ Leitlho la me, leitlho la me le elela metsi.+Gonne mogomotsi o kgakala thata le nna, mongwe yo o ka lapolosang moya wa me.Bomorwaake ba fetogile ba ba kgakgabatseng,+ gonne mmaba o ikgodisitse thata.+ פ [Peʼ] 17  Siona o otlolotse diatla tsa gagwe.+ Ga a na mogomotsi ope.+Jehofa o ntshitse taelo malebana le Jakobe e e yang kwa go botlhe ba ba mo dikologileng jaaka baba ba gagwe.+Jerusalema o fetogile selo se se ilegang mo gare ga bone.+ צ [Tsa·dhehʹ] 18  Jehofa o tshiamo,+ gonne ke tsuologetse molomo wa gagwe.+Reetsang, jaanong, lona ditšhaba tsotlhe, mme lo bone botlhoko jwa me.Makgarebane a me le makau a me a ile botshwarwa.+ ק [Qohph] 19  Ke tlhaeleditse kwa go ba ba nthatang thata.+ Bone ka bobone ba ntsieditse.Baperesiti ba me le bannabagolo ba me ba sule+ mo motseng,Fa ba ne ba tshwanetse go ipatlela sengwe sa go ja gore ba tle ba lapolose moya wa bone.+ ר [Rehsh] 20  Bona, tlhe Jehofa, gonne ke mo mathateng a magolo. Mala a me ka boone a a fuduega.+Pelo ya me e pitikologile mo teng ga me,+ gonne ke ntse ke tsuologa fela thata.+Kwa ntle tšhaka e amogile batsadi bana.+ Mo teng ga ntlo go tshwana le loso.+ ש [Shin] 21  Batho ba utlwile ka fa ke fegelwang ka teng jaaka mosadi.+ Ga ke na mogomotsi.+Baba ba me botlhe ba utlwile ka masetlapelo a me.+ Ba itumetse, ka gonne wena o go dirile.+Ruri o tla tlisa letsatsi le o le boletseng,+ gore ba tle ba tshwane le nna.+ ת [Taw] 22  E kete bosula jwa bone jotlhe bo ka tla fa pele ga gago, mme o ba direle ka bosetlhogo,+Fela jaaka o ntiretse ka bosetlhogo ka ntlha ya ditlolo tsa me tsotlhe.+Gonne diphegelo tsa me di dintsi,+ le pelo ya me e a lwala.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase