Diane 26:1-28

26  Jaaka kapoko go le selemo le pula ka nako ya thobo,+ fela jalo kgalalelo ga e tshwanele sematla.+  Fela jaaka nonyane e na le lebaka la go tshaba le peolwane e na le lebaka la go fofa, fela jalo phutso ga e tle kwantle ga lebaka la mmatota.+  Seme ke sa pitse,+ tomo+ ke ya esele, mme thupa ke ya mokwatla wa batho ba ba dimatla.+  O se ka wa araba ope yo o sematla go ya ka boeleele jwa gagwe, gore le wena o se ka wa tshwana le ene.+  Araba mongwe yo o sematla go ya ka boeleele jwa gagwe, gore a se ka a ipona a le botlhale.+  Motho yo o latlhelang dikgang mo seatleng sa motho yo o sematla o tshwana le yo o kgaolang dinao tsa gagwe, le yo o nwang tshiamololo fela.+  A maoto a setlhotsa a gile metsi? Foo go na le seane mo molomong wa dimatla.+  Yo o galaletsang sematla o tshwana le yo o tswalelang leje mo mokoeng wa maje.+  Jaaka mofero o o mitlwa o le mo seatleng sa letagwa, fela jalo seane se tsene mo molomong wa dimatla.+ 10  Motho yo o thapang sematla+ kgotsa yo o thapang bafeti ka tsela o tshwana le motho yo o hulang ka motswi yo o tlhabang sengwe le sengwe. 11  Sematla se boeletsa boeleele jwa sone fela jaaka ntša e boela kwa matlhatseng a yone.+ 12  A o bone motho yo o iponang a le botlhale?+ Sematla se na le tsholofelo+ e e fetang ya gagwe. 13  Setshwakga se rile: “Go na le tau mo tseleng, tau mo gare ga dipatlelo.”+ 14  Setswalo se nna se retologa mo tshitswaneng ya sone, mme setshwakga sone mo sekanamelong sa sone.+ 15  Setshwakga se tsentse seatla sa sone mo mogopong wa mokete; se lapile thata go se busetsa kwa molomong wa sone.+ 16  Setshwakga se ipona se le botlhale+ go feta ba ba supa ba ba ntshang phetolo e e utlwalang. 17  Ope fela yo o fetang mme a shakgalela komano e e seng ya gagwe o tshwana le yo o tshwarang ditsebe tsa ntša.+ 18  Fela jaaka setsenwa se se hulang dibetsa tse di konopiwang,+ metswi le loso, 19  go ntse jalo ka motho yo o tsieditseng mongwe ka ene mme a rile: “A ke ne ke sa itshamekele fela?”+ 20  Fa go se nang dikgong teng molelo o a tima, mme fa go se nang yo o senyang batho leina teng manganga a a kokobela.+ 21  Jaaka magala mo magaleng a a hibitseng le dikgong mo molelong, motho yo o ratang manganga o ntse jalo gore a tukise komano.+ 22  Mafoko a yo o senyang batho leina a tshwana le dilo tsa go metswa ka bogagaru, tse di fologelang kwa tengteng ga mpa.+ 23  Dipounama tse di tlhoafetseng mmogo le pelo e e bosula di tshwana le selefera e e manegilweng mo kapetleng ya sejana sa letsopa.+ 24  Motlhoi o itira yo o sa lemotshegeng ka dipounama tsa gagwe, mme mo teng ga gagwe o tsenya tsietso.+ 25  Le fa a dira lentswe la gagwe monate+ o se ka wa mo dumela,+ gonne go na le dilo di le supa tse di makgapha+ mo pelong ya gagwe. 26  Letlhoo le bipiwa ke tsietso. Bosula jwa gagwe bo tla bipololwa mo phuthegong.+ 27  Yo o epang kgatampi o tla wela mo go yone,+ mme yo o pitikololang leje—le tla boela kwa go ene.+ 28  Loleme lo lo maaka lo tlhoile yo lo mo gateletseng,+ mme molomo o o buang puo e e borethe o a ribegetsa.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase