Diane 24:1-34

24  O se ka wa tswela batho ba ba bosula pelo, + e bile o se ka wa eletsa go ikopanya le bone.+  Gonne pelo ya bone e nna e tlhatlhanya thopo, mme dipounama tsa bone di nna di bua matshwenyego.+  Ntlo e tla agiwa ka botlhale,+ mme e tla tlhomamisiwa thata ka temogo.+  Mme ka kitso diphaposi tse di kwa teng di tla tladiwa ka dilo tsotlhe tse di tlhwatlhwakgolo le tse dintle tse di rategang.+  Yo o botlhale ka maatla ke monna yo o nonofileng,+ mme motho yo o nang le kitso o nonotsha maatla.+  Gonne o tla tsweledisa ntwa ya gago ka kaelo e e botswerere,+ mme go na le poloko mo bagakoloding ba bantsi.+  Gonne mo seeleeleng botlhale jwa boammaaruri bo kwa godimo thata;+ ga se na go bula molomo wa sone mo kgorong.  Fa e le ope fela yo o logang leano la go dira bosula, o tla bidiwa mong wa dikgopolo tse di bosula.+  Boitshwaro jo bo repileng jwa boeleele ke boleo,+ mme mosotli ke selo se se makgapa mo bathong.+ 10  A o itshupile o kgobegile marapo mo letsatsing la matshwenyego?+ Maatla a gago a tla tlhaela. 11  Golola ba ba isiwang losong; mme e kete o ka thibela ba ba kgokgweetsegelang kwa polaong.+ 12  Fa o ka re: “Bona! Re ne re sa itse seno,”+ a ene yo o tlhatlhobang dipelo ga a na go go lemoga,+ le ene yo o tlhokometseng moya wa gago a ga a na go itse+ mme ruri a lefe motho wa mo lefatsheng go ya ka tiro ya gagwe?+ 13  Morwaaka, ja tswina ya dinotshe, gonne e molemo; mma tswina ya dinotshe e e botshe ya lomepe e nne mo magalapeng a gago.+ 14  Ka tsela e e tshwanang, o itse botlhale ka ntlha ya moya wa gago.+ Fa o bo bone, foo go na le isagwe, mme tsholofelo ya gago ga e na go kgaolwa.+ 15  Jaaka moikepi, o se ka wa lalela lefelo la bonno la mosiami;+ o se ka wa thopa lefelo la gagwe la boikhutso.+ 16  Gonne mosiami o ka wa ga supa, mme ruri o tla tsoga;+ mme baikepi ba tla dirwa gore ba kgotšwe ke masetlapelo.+ 17  Fa mmaba wa gago a wa, o se ka wa ipela; mme fa a dirwa gore a kgotšwe, a pelo ya gago e se ka ya ipela,+ 18  gore Jehofa a se ka a bona mme ga nna bosula mo matlhong a gagwe mme ruri a busa bogale jwa gagwe go tswa mo go ene.+ 19  O se ka wa galefela badirabosula. O se ka wa tswela baikepi pelo.+ 20  Gonne ope yo o bosula ga a na go nna le isagwe;+ lobone lwa batho ba ba boikepo lo tla tingwa.+ 21  Morwaaka, boifa Jehofa le kgosi.+ O se ka wa itlhakanya le ba ba batlang phetogo.+ 22  Gonne matlhotlhapelo a bone a tla tsoga ka tshoganyetso,+ mo e leng gore ke mang yo o lemogang go fela ga ba ba batlang phetogo?+ 23  Mafoko ano le one ke a ba ba botlhale:+ Go nna le tlhaolele mo katlholong ga go a siama.+ 24  Yo o rayang moikepi a re: “O siame,”+ ditšhaba di tla mo hutsa, ditlhopha tsa ditšhaba di tla mo atlhola. 25  Mme go tla nna monate mo go ba ba mo kgalemelang,+ mme ba tla tlelwa ke lesego le le molemo.+ 26  Yo o fetolang ka tsela e e tlhamaletseng o tla atla dipounama.+ 27  Baakanyetsa tiro ya gago kwa ntle, mme o e ipaakanyetse kwa tshimong.+ Morago ga moo gape o age ba ntlo ya gago. 28  O se ka wa nna mosupi yo o se nang mabaka kgatlhanong le mongwe ka wena.+ Foo o tla tshwanelwa ke go nna seeleele ka dipounama tsa gago.+ 29  O se ka wa re: “Fela jaaka a ntirile, ke tlile go mo dira jalo.+ Ke tla duela mongwe le mongwe go ya ka tiro ya gagwe.”+ 30  Ke fetile fa tshimong ya setshwakga+ le fa tshimong ya mofine ya monna yo o seng botlhale.+ 31  Mme bona! yotlhe e ne e dule mofero.+ Dibabetsane di ne di e bipile mo godimo, mme lobota lwa yone lwa maje lo ne lo thubilwe.+ 32  Ka jalo ka bona, nna ka bonna; ka simolola go go isa kwa pelong;+ ka bona, ka amogela kotlhao:+ 33  Fa o robala go le gonnye, o otsela go le gonnye, o phutha diatla go le gonnye gore o rapame,+ 34  lehuma la gago ruri le tla tla jaaka senokwane sa mo tseleng e kgolo le botlhoki jwa ga-go jaaka motho yo o tlhometseng.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase