Diane 15:1-33

15  Karabo fa e le bonolo e faposa bogale,+ mme lefoko le le utlwisang botlhoko le tsosa bogale.+  Loleme lwa ba ba botlhale lo dira molemo ka kitso,+ mme mo molomong wa dimatla go tswa boeleele.+  Matlho a ga Jehofa a mo lefelong lengwe le lengwe,+ a nna a lebeletse ba ba bosula le ba ba molemo.+  Go ritibala ga loleme ke setlhare sa botshelo,+ mme tshokamo ya lone e raya go utlwa botlhoko mo moyeng.+  Ope fela yo o seeleele ga a tlotle kotlhao ya ga rraagwe,+ mme ope fela yo o tlhokomelang kgalemelo o botlhale.+  Mo ntlong ya mosiami go na le bobolokelo jo bogolo,+ mme go na le go kgaphelwa kwa thoko mo maungong a moikepi.+  Dipounama tsa ba ba botlhale di nna di gasamisa kitso,+ mme pelo ya dimatla ga e a nna jalo.+  Setlhabelo sa baikepi ke selo se se makgapha mo go Jehofa,+ mme thapelo ya ba ba thokgameng e a mo ipedisa.+  Tsela ya moikepi ke selo se se makgapha mo go Jehofa,+ mme o rata yo o latelelang tshiamo.+ 10  Kotlhao e bosula mo go yo o tlogelang tselana;+ ope fela yo o tlhoileng kgalemelo o tla swa.+ 11  Sheole le lefelo la tshenyego+ di fa pele ga ga Jehofa.+ A bo go ntse jalo segolo jang ne ka dipelo tsa bana ba batho!+ 12  Mosotli ga a rate yo o mo kgalemelang.+ Ga a na go ya kwa go ba ba botlhale.+ 13  Pelo e e ipelang e na le phelelo e e molemo mo sefatlhegong,+ mme go na le moya o o hutsafetseng ka ntlha ya pelo e e botlhoko.+ 14  Pelo e e tlhaloganyang ke e e batlang kitso,+ mme molomo wa batho ba ba dimatla ke o o eletsang boeleele.+ 15  Malatsi otlhe a yo o bogisiwang a bosula;+ mme yo o nang le pelo e e thamileng o nna le modiro ka metlha.+ 16  Go botoka go nna le mo gonnye o boifa Jehofa+ go na le go nna le letlepu le le nang le tlhakatlhakano.+ 17  Go botoka dijo tsa merogo kwa go nang le lorato+ teng go na le poo e e fepetsweng mo bojelong jwa diruiwa mme go na le letlhoo.+ 18  Motho yo o galefileng o tsosa manganga,+ mme yo o bonya go galefa o kokobetsa komano.+ 19  Tsela ya setshwakga e tshwana le legora la mongana,+ mme tselana ya bathokgami ke tsela e e tlhomilweng.+ 20  Morwa yo o botlhale ke yo o ipedisang rraagwe,+ mme motho yo o sematla o nyatsa mmaagwe.+ 21  Boeleele ke boipelo mo go yo o seng botlhale,+ mme motho yo o nang le temogo ke yo o tlhamalalang fela.+ 22  Go na le go kgoreletsega ga dithulaganyo kwa go se nang puo ya sephiri teng,+ mme go na le se se fitlhelelwang mo go nang le bagakolodi ba bantsi teng.+ 23  Motho o a ipela mo karabong ya molomo wa gagwe,+ mme a bo lefoko ka nako ya lone e e tshwanetseng le le molemo jang ne!+ 24  Tselana ya botshelo e ya kwa godimo mo go yo o dirang ka temogo,+ gore e fapoge Sheole kwa tlase.+ 25  Jehofa o tla rutlolola ntlo ya baikgodisi,+ mme o tla baakanya molelwane wa motlholagadi.+ 26  Maano a yo o bosula ke selo se se makgapha mo go Jehofa,+ mme mafoko a a monate a phepa.+ 27  Yo o dirang poelo e e sa siamang o tlisetsa ntlo ya gagwe matlhabisa ditlhong,+ mme yo o tlhoileng dimpho ke ene yo o tla tswelelang a tshela.+ 28  Pelo ya mosiami e a tlhatlhanya gore e tle e arabe,+ mme go tswa dilo tse di bosula mo molomong wa baikepi.+ 29  Jehofa o kgakala le baikepi,+ mme o utlwa thapelo ya basiami.+ 30  Phatsimo ya matlho+ e ipedisa pelo;+ pego+ e e molemo e nontsha marapo.+ 31  Tsebe e e reetsang kgalemelo+ ya botshelo e nna mo gare ga batho ba ba botlhale.+ 32  Ope fela yo o tilang kotlhao+ o gana moya wa gagwe, mme yo o reetsang kgalemelo o bapala pelo.+ 33  Go boifa Jehofa ke kotlhao e e isang botlhaleng,+ mme go na le boikokobetso pele ga kgalalelo.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase