Daniele 3:1-30

3  Kgosi Nebukadenesare a dira setshwantsho+ sa gouta, se bogodimo jwa sone e neng e le dikubita di le masome a marataro mme bophara jwa sone e le dikubita di le thataro. O ne a se tlhoma mo lebaleng la Dura mo kgaolong e e laolang ya Babelona.+  Mme Nebukadenesare ka boene jaaka kgosi a roma gore go phuthiwe dikgosana tsa kgaolo ya naga, badiredibagolo+ le balaodi, bagakolodi, babolokamatlotlo, baatlhodi, badiredibagolo ba mapodisi+ le batsamaisi botlhe ba dikgaolo tse di laolang gore ba tle kgakolong+ ya setshwantsho se kgosi Nebukadenesare a neng a se tlhomile.  Ka nako eo dikgosana tsa kgaolo ya naga,+ badiredibagolo le balaodi, bagakolodi, babolokamatlotlo, baatlhodi, badiredibagolo ba mapodisi le batsamaisi botlhe ba dikgaolo tse di laolang ba ne ba phuthegela go kgakolwa ga setshwantsho se kgosi Nebukadenesare a neng a se tlhomile, mme ba ne ba eme fa pele ga setshwantsho se Nebukadenesare a neng a se tlhomile.  Mme modirakitsiso+ o ne a goela kwa godimo a re: “Lona ditšhaba, ditlhopha tsa ditšhaba le dipuo+ lo bolelelwa go twe,  ka nako e lo utlwang modumo wa lonaka, lotlhaka, sithere, harepa e e dikhutlo tse tharo, seletswa sa megala, folutu ya mouba le mefuta yotlhe ya diletswa tsa mmino,+ lo wele fa fatshe lo obamele setshwantsho sa gouta se kgosi Nebukadenesare a se tlhomileng.  Mme le fa e le mang yo o sa weleng fa fatshe a se obamela+ o tla latlhelwa mo leubelong le le tukang+ ka yone nako eo.”+  Ka ntlha ya seno, ka nako ya fa ditšhaba tsotlhe di ne di utlwa modumo wa lonaka, lotlhaka, sithere, harepa e e dikhutlo tse tharo, seletswa sa megala le mefuta yotlhe ya diletswa tsa mmino, batho botlhe,+ ditlhopha tsa ditšhaba le dipuo ba ne ba wela fa fatshe ba obamela setshwantsho sa gouta se kgosi Nebukadenesare a neng a se tlhomile.  Ka ntlha ya seno, ka yone nako eo Bakaladia bangwe ba atamela mme ba latofatsa Bajuda.+  Ba araba, mme ba raya kgosi Nebukadenesare ba re: “Wena kgosi, tswelela o tshela ka bosakhutleng.+ 10  Wena, kgosi, o ne wa tlhoma taolo ya gore motho mongwe le mongwe yo o utlwang modumo wa lonaka, lotlhaka, sithere, harepa e e dikhutlo tse tharo, seletswa sa megala le folutu ya mouba le mefuta yotlhe ya diletswa tsa mmino,+ a wele fa fatshe a obamele setshwantsho sa gouta; 11  le gore le fa e le mang yo o ka se kang a wela fa fatshe a se obamela a latlhelwe mo leubelong le le tukang.+ 12  Go na le Bajuda bangwe ba o ba tlhomileng gore ba okamele tsamaiso ya kgaolo e e laolang ya Babelona,+ Shaderake, Meshake le Abedenego; banna bano ba ba nonofileng ga ba a go bontsha tlotlo epe, wena kgosi, ga ba direle medimo ya gago, e bile ga ba obamele+ setshwantsho sa gouta se o se tlhomileng.” 13  Ka nako eo Nebukadenesare, ka tšararego le tšhakgalo+ a laela gore go tlisiwe Shaderake, Meshake le Abedenego.+ Ka gone banna bano ba ba nonofileng ba ne ba tlisiwa fa pele ga kgosi. 14  Nebukadenesare a ba raya a re: “A ruri go ntse jalo, wena Shaderake, Meshake le Abedenego, gore ga lo direle medimo+ ya me, e bile ga lo obamele+ setshwantsho sa gouta se ke se tlhomileng? 15  Jaanong fa lo ipaakanyeditse gore fa lo utlwa modumo wa lonaka, lotlhaka, sithere, harepa e e dikhutlo tse tharo, seletswa sa megala, le folutu ya mouba le mefuta yotlhe ya diletswa tsa mmino,+ lo wele fa fatshe lo obamele setshwantsho se ke se dirileng, go siame. Mme fa lo sa se obamele, ka yone nako eo lo tla latlhelwa mo leubelong le le tukang. Mme ke mang modimo yoo yo o ka lo gololang mo diatleng tsa me?”+ 16  Shaderake, Meshake le Abedenego ba araba, mme ba raya kgosi ba re: “Wena Nebukadenesare, ga re na tshwanelo epe ya go go araba+ malebana le seno. 17  Fa e le gore go tla nna jalo, Modimo wa rona o re o direlang o tla kgona go re golola. O tla re golola+ mo leubelong le le tukang le mo seatleng sa gago, wena kgosi. 18  Mme fa go sa nne jalo, o itse, wena kgosi, gore medimo ya gago ga se yone e re e direlang, e bile ga re na go obamela+ setshwantsho sa gouta se o se tlhomileng.” 19  Foo Nebukadenesare a tlala tšhakgalo, mme tebego ya sefatlhego sa gagwe ya fetogela Shaderake, Meshake le Abedenego. Mme a laela gore go gotediwe leubelo ga supa go feta ka fa go neng go tlwaetswe go le gotetsa ka teng. 20  Mme a laela banna bangwe ba ba nonofileng, ba ba nang le maatla a botlhaga,+ ba ba neng ba le mo mophatong wa gagwe wa sesole gore ba bofe Shaderake, Meshake le Abedenego, gore ba ba latlhele mo leubelong le le tukang.+ 21  Foo banna bano ba ba nonofileng ba ne ba bofiwa ba apere diaparo tsa bone tsa fa godimo, diaparo tsa bone le dirwalo tsa bone tsa tlhogo le diaparo tse dingwe tsa bone mme ba latlhelwa mo leubelong le le tukang. 22  Fela ka gore lefoko la kgosi le ne le le bogale le leubelo le ne le goteditswe go feta selekanyo, banna bano ba ba nonofileng ba ba neng ba tsaya Shaderake, Meshake le Abedenego ke bone ba ba neng ba bolawa ke kgabo ya molelo. 23  Mme banna bano ba bangwe ba ba nonofileng, ka boraro jwa bone, Shaderake, Meshake le Abedenego, ba wela ba bofilwe mo gare ga leubelo le le tukang.+ 24  Ka nako eo kgosi Nebukadenesare o ne a tshoga mme a ema ka bonako. Mme a raya badiredi ba gagwe ba bagolo ba segosi re: “A ga re a latlhela banna ba le bararo ba ba nang le maatla ba bofilwe mo gare ga molelo?”+ Ba araba ba raya kgosi ba re: “Ee, kgosi.” 25  Mme a re: “Bonang! ke bona banna ba le banè ba ba nonofileng ba tsamayatsamaya ba gololesegile mo gare ga molelo, mme ga ba utlwe botlhoko, mme ponalo ya wa bonè e tshwana le ya morwa medimo.”+ 26  Foo Nebukadenesare a atamela kgoro ya leubelo le le tukang.+ Mme a re: “Shaderake, Meshake le Abedenego, lona batlhanka ba Modimo Mogodimodimo,+ tswang lo tle kwano!” Ka nako eo Shaderake, Meshake le Abedenego ba tswa mo gare ga molelo. 27  Mme dikgosana tsa kgaolo ya naga, batlhankedibagolo le balaodi le badiredi ba ba kwa godimo+ ba kgosi ba ba neng ba phuthegile ba ne ba bona banna bano ba ba nonofileng, gore molelo o ne o sa dira mebele ya bone sepe,+ le gore go ne go se na le fa e le moriri wa tlhogo ya bone+ o o neng o babogile, le diaparo tsa bone di ne di sa fetoga le gore ba ne ba se na le monko wa molelo. 28  Nebukadenesare a re: “A go bakwe Modimo wa ga Shaderake, Meshake le Abedenego,+ o o rometseng moengele+ wa one mme wa golola batlhanka ba one+ ba ba neng ba o ikantse le ba ba neng ba fetola lefoko la kgosi mme ba neela mebele ya bone, ka gonne ba ne ba ka se direle+ e bile ba ne ba ka se obamele+ modimo ope gotlhelele kwantle ga Modimo wa bone.+ 29  Mme ke ntsha taolo,+ gore batho bape, setlhopha sa setšhaba kgotsa puo epe ba ba buang sepe se se phoso ka Modimo wa ga Shaderake, Meshake le Abedenego ba kgaoganngwe ditokololo,+ mme ntlo ya bone e fetolwe ntlo ya boithomelo ya batho botlhe;+ e re ka go se na modimo o mongwe o o kgonang go golola jaaka ono.”+ 30  Ka nako eo kgosi ya dira gore Shaderake, Meshake le Abedenego ba tlhogonolofale mo kgaolong e e laolang ya Babelona.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase