Daniele 10:1-21

10  Mo ngwageng wa boraro wa ga Kurose+ kgosi ya Peresia go ne go na le kgang e e neng ya senolelwa Daniele, yo leina la gagwe le neng la bidiwa Beleteshasare;+ mme kgang eo e ne e le boammaaruri, mme go ne go na le tirelo+ e kgolo ya sesole. O ne a tlhaloganya kgang eo, gape o ne a tlhaloganya selo se se bonweng.+  Mo metlheng eo, nna Daniele, ke ne ke le mo khutsafalong+ dibeke tse tharo tse di tletseng.  Ga ke a ka ka ja senkgwe se se monate, e bile ga go a tsena nama kgotsa beine epe mo molomong wa me, le gone ga ke a ka ka itlotsa ka gope go fitlha dibeke tse tharo tse di tletseng di wela.+  Mme mo letsatsing la bomasome a mabedi le bonè la kgwedi ya ntlha, fa ke ne ke le mo lotshitshing lwa noka e kgolo, ke gore, Hidekele,+  ke ne ka tsholetsa matlho ka leba, mme go ne go na le monna mongwe a apere leloba,+ dinōka+ tsa gagwe di gatlhilwe ka gouta ya Ufase.+  Mme mmele wa gagwe o ne o tshwana le kerusolete,+ sefatlhego sa gagwe se ntse jaaka ponalo ya logadima,+ matlho a gagwe a tshwana le dirumola tsa molelo+ tse di tukang, mabogo a gagwe le fa dinaong tsa gagwe go ne go tshwana le ponalo ya kgotlho+ e e phatsimisitsweng, mme modumo wa mafoko a gagwe o ne o tshwana le modumo wa boidiidi.  Mme nna Daniele ke le nosi, ka bona ponalo; mme fa e le banna ba ba neng ba na le nna bone, ga ba a ka ba bona ponalo eo.+ Le fa go ntse jalo, ba ne ba welwa ke poifo e kgolo, mo ba neng ba tshaba ba ya go iphitlha.  Mme nna—ke ne ka tlogelwa ke setse ke le nosi, mo e leng gore ke ne ka bona ponalo eno e kgolo. E bile go ne go sa sala maatla ape mo go nna, mme seriti sa me se ne sa fetoga mo go nna sa senyega, mme ka se ka ka nna le maatla ape.+  Mme ke ne ka simolola go utlwa modumo wa mafoko a gagwe; mme fa ke ntse ke utlwa modumo wa mafoko a gagwe, le nna ke ne ke robetse ka sefatlhego ke thulametse,+ sefatlhego sa me se lebile fa fatshe.+ 10  Mme bona! go ne go na le seatla se se neng sa nkama,+ mme ka bonya sa ntsosa sa ntira gore ke khubame ka mangole le magofi a diatla tsa me. 11  Mme a nthaya a re: “Wena Daniele, monna yo o rategang+ thata, tlhaloganya mafoko a ke a buang le wena,+ mme o eme fa o neng o eme teng, gonne jaanong ke romilwe kwa go wena.” Mme e rile a bua lefoko leno le nna, ke ne ka ema, ke roroma. 12  Mme a tswelela a nthaya a re: “O se ka wa boifa,+ tlhe Daniele, gonne mafoko a gago a utlwilwe go simolola ka letsatsi la ntlha fa o ne o dira gore pelo ya gago e tlhaloganye+ le fa o ne o ikokobetsa fa pele ga Modimo+ wa gago, mme ke tlile ka ntlha ya mafoko a gago.+ 13  Mme kgosana+ ya puso ya segosi ya Peresia+ e ne e eme kgatlhanong+ le nna malatsi a le masome a mabedi le bongwe, mme bona! Mikaele,+ mongwe wa dikgosana+ tse di kwa pelepele, a tla go nthusa; mme nna, ka sala koo fa thoko ga dikgosi tsa Peresia.+ 14  Mme ke tlile go dira gore o lemoge se se tla diragalelang batho ba gaeno+ go ela kwa bokhutlong jwa metlha,+ ka gonne ke ponatshegelo+ ya malatsi a a sa ntseng a tla.”+ 15  Jaanong e rile a bua le nna mafoko a a tshwanang le ano, ke ne ke lebisitse sefatlhego sa me fa fatshe+ mme ke tlhokile puo. 16  Mme bona! mongwe yo o nang le setshwano sa bomorwa batho o ne a ama dipounama+ tsa me, mme ka simolola go bula molomo wa me ka bua+ mme ka raya yo o neng a eme fa pele ga me ka re: “Morena+ wa me, ka ntlha ya ponalo ke ne ka welwa ke mototwane ka tshoganyetso, mme ka se ka ka nna le maatla ape.+ 17  Ka jalo motlhanka wa morena yono wa me o ne a kgona go bua jang le morena+ yono wa me? Mme fa e le nna, go tla go fitlha jaanong go ne go se na maatla ape mo go nna, e bile go ne go se na mohemo ope gotlhelele o o neng o setse mo go nna.”+ 18  Mme mongwe yo o nang le ponalo e e tshwanang le ya motho wa mo lefatsheng a nkama gape mme a nnonotsha.+ 19  Foo a re: “O se ka wa boifa,+ wena motho yo o rategang+ thata. E kete o ka nna le kagiso.+ Nonofa, ee, nonofa.”+ Fela fa a bua le nna ke ne ka dirisa nonofo ya me mme la bofelo ka re: “A morena wa me a bue,+ ka gonne o nnonotshitse.”+ 20  Ka jalo a tswelela a re: “A ruri o itse gore ke ka ntlha yang fa ke tlile kwa go wena? Jaanong ke tla boela morago go ya go tlhabana le kgosana ya Peresia.+ Fa ke tsamaya, bona! le kgosana ya Gerika e a tla.+ 21  Le fa go ntse jalo, ke tla go bolelela dilo tse di kwadilweng mo mokwalong wa boammaaruri,+ mme ga go na ope yo o tshwereng le nna ka thata mo dilong tseno fa e se Mikaele,+ kgosana ya lona.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase