Baroma 12:1-21

12  Ka gone ke a lo rapela ka mapelotlhomogi a Modimo, bakaulengwe, gore lo ise mebele+ ya lona setlhabelo+ se se tshelang,+ se se boitshepo,+ se se amogelesegang mo Modimong,+ e leng tirelo e e boitshepo+ ka maatla a lona a go akanya.+  Mme tlogelang go bopega+ jaaka tsamaiso eno ya dilo, mme lo fetolwe ka go fetola megopolo ya lona,+ gore lo iponele+ se thato ya Modimo e e molemo le e e amogelesegang le e e itekanetseng+ e leng sone.  Gonne ka bopelonomi jo bo sa re tshwanelang jo ke bo neilweng ke bolelela mongwe le mongwe mo go lona gore a se ka a ikgopola thata go feta kafa go tlhokegang go ikgopola ka gone;+ mme a akanye gore a nne le mogopolo o o itekanetseng sentle,+ mongwe le mongwe kafa Modimo a mo abetseng selekanyo+ sa tumelo ka gone.+  Gonne fela jaaka re na le ditokololo di le dintsi mo mmeleng o le mongwe,+ mme e se ditokololo tsotlhe tse di dirang tiro e le nngwe fela,  jalo rona, le mororo re le bantsi, re mmele o le mongwe+ o o seoposengwe le Keresete, mme re ditokololo tse nngwe le nngwe ya tsone e leng ya e nngwe.+  E re ka jaanong re na le dimpho tse di sa tshwaneng+ go ya ka bopelonomi jo bo sa re tshwanelang+ jo re bo neilweng, e ka ne e le boporofeti, a re porofeteng go ya ka tumelo e re e abetsweng;  kgotsa bodiredi, a re nneng mo bodireding jono;+ kgotsa yo o rutang,+ a a nne mo go ruteng ga gagwe;+  kgotsa yo o rotloetsang, a a nne mo thotloetsong ya gagwe;+ yo o abang, a a go dire a aba ka bopelontle;+ yo o okamelang,+ a a go dire ka tlhoafalo ya mmatota; yo o bontshang kutlwelobotlhoko,+ a a go dire ka boitumelo.  A lorato lwa lona+ lo nne lo lo se nang boitimokanyo.+ Tlhoang se se boikepo,+ ngaparelang se se molemo.+ 10  Mo loratong lwa bokaulengwe+ bontshanang lorato lwa bopelonomi. Mo go bontshaneng tlotlo+ etelelang pele. 11  Lo se ka lwa nyahala mo tirong ya lona.+ Tukang mo moyeng.+ Nnang batlhanka ba ga Jehofa.+ 12  Ipeleng mo tsholofelong.+ Itshokeng mo pitlaganong.+ Nnelang ruri mo thapelong.+ 13  Abalanang le baitshepi go ya ka dilo tse ba di tlhokang.+ Latelang mokgwa wa go tshola baeng.+ 14  Nnang lo segofatse ba ba bogisang;+ segofatsang+ mme lo se ka lwa hutsa.+ 15  Ipeleng le batho ba ba ipelang;+ lelang le batho ba ba lelang. 16  Nnang le mogopolo o o tshwanang ka ba bangwe jaaka o lo nang le one ka lona;+ lo se ka lwa tlhoma megopolo mo dilong tse di kwa godimo,+ mme yang le dilo tse di kwa tlase.+ Lo se ka lwa nna botlhale mo matlhong a lona.+ 17  Lo se ka lwa busetsa ope bosula ka bosula.+ Nayang dilo tse di molemo mo ponong ya batho botlhe. 18  Fa go kgonega, kafa go ka kgonegang ka gone mo go lona, agisanang+ le batho botlhe. 19  Lo se ka lwa ipusolosetsa+, baratwa, mme thibogelang tšhakgalo;+ gonne go kwadilwe ga twe: “Pusoloso ke ya me; ke tla duela, go bua Jehofa.”+ 20  Mme, “fa mmaba wa gago a tshwerwe ke tlala, mo fepe; fa a nyorilwe, mo neye sengwe gore a nwe;+ gonne ka go dira seno o tla bo o koelela magala a a tukang mo tlhogong ya gagwe.”+ 21  Lo se ka lwa itetla gore lo fenngwe ke bosula, mme nnang lo fenye bosula ka molemo.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase