Bagalatia 4:1-31

4  Jaanong ka re fa fela moruaboswa a le losea ga a farologane ka gope le motlhanka,+ le fa e le morena wa dilo tsotlhe,  mme o kafa tlase ga banna ba ba nang le taolo+ le kafa tlase ga balebedi go fitlha ka letsatsi le rraagwe a le tlhomileng go sa le pele.  Ka tsela e e tshwanang le rona, fa re ne re le masea, re ne ra tswelela re dirilwe batlhanka ke dilo tsa tshimologo+ tse e leng tsa lefatshe.  Mme e rile tekanyetso e e feletseng ya nako e goroga,+ Modimo a romela Morwawe,+ yo o neng a tswa mo mosading+ le yo o neng a nna tlase ga molao,+  gore a golole ka theko+ ba ba leng tlase ga molao,+ gore le rona, re tle re amogelwe jaaka bana.+  Jaanong ka gonne lo le bana, Modimo o rometse moya+ wa Morwaone mo dipelong tsa rona mme o goa o re: “Aba, Rara!”+  Jalo he, ga o tlhole o le motlhanka mme o morwa; mme fa o le morwa, gape o moruaboswa ka Modimo.+  Le fa go ntse jalo, fa lo ne lo sa itse Modimo,+ ke yone nako e lo neng lo le batlhanka mo go ba ka tlholego e seng medimo.+  Mme e re ka jaanong lo simolotse go itse Modimo, kgotsa go na le moo e re ka jaanong lo simolotse go itsiwe ke Modimo,+ go tla jang gore lo bo lo boela gape kwa dilong tse di bokoa+ le tsa lehumanyana tsa tshimologo+ lo bile lo batla go nna batlhanka ba tsone gape?+ 10  Lo boloka malatsi+ le dikgwedi+ le dipaka le dingwaga ka kelotlhoko e kgolo. 11  Ke a lo boifela, gore ka tsela nngwe ke dirile ka natla ke direla lefela+ mabapi le lona. 12  Bakaulengwe, ke a lo kopa, Nnang jaaka ke ntse,+ ka gonne le nna ke kile ka bo ke ntse jaaka lo ntse.+ Ga lo a ntirela phoso epe.+ 13  Mme lo a itse gore e ne e le ka pobolo ya nama ya me ke neng ka lo bolelela dikgang tse di molemo lekgetlo la ntlha.+ 14  Mme se e neng e le teko mo go lona mo nameng ya me, ga lo a ka lwa se tshwara ka lenyatso kgotsa lwa se kgwela mathe ka go feroga sebete; mme lo ne lwa nkamogela jaaka moengele+ wa Modimo, jaaka Keresete Jesu.+ 15  Jaanong bo kae boitumelo jole jo lo neng lo na le jone?+ Gonne ke a lo supela gore, fa go ka bo go ne go kgonegile, lo ka bo lo ne lwa gonya matlho a lona mme lwa a nnaya.+ 16  Mme jaanong, a ke fetogile mmaba+ wa lona ka gonne ke lo bolelela boammaaruri?+ 17  Ba lo batla ka tlhoafalo,+ e seng ka tsela e e molemo, mme ba batla go lo kgaoganya le nna, gore lo tle lo batle bone ka tlhoafalo.+ 18  Le fa go ntse jalo, go molemo gore lo batliwe ka tlhoafalo ka ntlha ya se se molemo+ ka dinako tsotlhe, mme e seng fela fa ke na le lona,+ 19  bana ba me ba bannye,+ ba gape ke leng mo ditlhabing tsa pelegi ka bone go fitlha Keresete a bopiwa mo go lona.+ 20  Mme ke ne ke ka eletsa go bo ke na le lona gone fela jaanong+ ke bo ke bue ka tsela e sele, ka gonne ke akabetse+ ka ntlha ya lona. 21  Mpolelelang, lona ba lo batlang go nna kafa tlase ga molao,+ A ga lo utlwe Molao?+ 22  Ka sekai, go kwadilwe gore Aborahame o ne a bona bana ba babedi ba basimane, yo mongwe ka lelata+ mme yo mongwe ka mosadi yo o gololesegileng;+ 23  mme wa lelata o ne tota a tsalwa kafa mokgweng wa nama,+ yo mongwe wa mosadi yo o gololesegileng, ka tsholofetso.+ 24  Dilo tseno di eme e le tiragalo ya tshwantshetso;+ gonne basadi bano ba kaya dikgolagano tse pedi,+ e nngwe go tswa Thabeng ya Sinai,+ e e tsalelang bana botlhanka, e e leng Hagare. 25  Jaanong Hagare yono o kaya Sinai,+ thaba e e kwa Arabia, mme o tshwana le Jerusalema gompieno, gonne o mo botlhankeng+ le bana ba gagwe. 26  Mme Jerusalema+ o o kwa godimo o gololesegile, mme ke mmaarona.+ 27  Gonne go kwadilwe ga twe: “Itumele, wena mosadi yo o moopa yo o sa belegeng; ponyega o bo o goele kwa godimo, wena mosadi yo o se nang ditlhabi tsa pelegi; gonne bana ba mosadi yo o kgakgabetseng ba bantsi ka palo go feta ba yo o nang le monna.”+ 28  Jaanong rona, bakaulengwe, re bana ba tsholofetso fela jaaka go ne go ntse jalo ka Isake.+ 29  Mme fela jaaka ka nako eo yo o tsetsweng kafa mokgweng wa nama a ne a simolola go bogisa+ yo o tsetsweng kafa mokgweng wa moya, go ntse jalo le jaanong.+ 30  Le fa go ntse jalo, Lokwalo lwa reng? “Koba lelata leno le morwalone, gonne morwa lelata leno ga a kitla a nna moruaboswa ka gope le morwa mosadi yo o gololesegileng.”+ 31  Ka jalo bakaulengwe, re bana, e seng ba lelata,+ mme ba mosadi yo o gololesegileng.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase