Baefeso 1:1-23

1  Paulo, moaposetoloi+ wa ga Keresete Jesu ka thato ya Modimo,+ ke kwalela baitshepi ba ba mo Efeso le ba ba ikanyegang+ ba ba seoposengwe+ le Keresete Jesu:  E kete lo ka nna le bopelonomi jo bo sa re tshwanelang+ le kagiso+ go tswa kwa Modimong Rraarona le Morena Jesu Keresete.  A go bakwe Modimo le Rra Morena wa rona Jesu Keresete,+ gonne o re segofaditse+ ka tshegofatso nngwe le nngwe ya semoya mo mafelong a selegodimo+ seoposengweng le Keresete,  fela jaaka a ne a re tlhopha+ re le seoposengwe le ene pele ga lefatshe le thaiwa,+ gore re tle re nne boitshepo e bile re se na molato+ fa pele ga gagwe mo loratong.+  Gonne o ne a re tlhomamisa e sale pele+ gore re amogelwe+ jaaka bana ba gagwe+ ka Jesu Keresete, kafa boipelong jo bo molemo jwa thato ya gagwe,+  pakong+ ya bopelonomi jo bo sa re tshwanelang jwa gagwe+ jo bo galalelang jo a neng a bo re naya ka bopelonomi ka moratiwa wa gagwe.+  Ka ene, re gololwa ka thekololo ka madi+ a gagwe, ee, boitshwarelo+ jwa ditlolo tsa rona, go ya ka dikhumo tsa bopelonomi jwa gagwe jo bo sa re tshwanelang.+  O ne a dira gore seno se re ntsifalele ka botlhale+ jotlhe le tlhaloganyo e e molemo,  e leng gore o ne a re itsise sephiri se se boitshepo+ sa thato ya gagwe. Sone, se kafa boipelong jo bo molemo jwa gagwe jo a neng a bo ikaelela+ 10  go dira tsamaiso+ fa tekanyo ya dinako tse di tlhomilweng+ e fela, e leng, go phuthela+ dilo tsotlhe mmogo gape mo go Keresete,+ dilo tse di kwa magodimong+ le dilo tse di mo lefatsheng.+ Ee, mo go ene, 11  yo gape re neng ra abelwa go nna baruaboswa+ re le seoposengwe le ene, e leng gore re ne ra tlhomamisiwa e sale pele go ya ka boikaelelo jwa yo o dirang dilo tsotlhe go ya ka tsela e thato ya gagwe e ikaelelang ka yone,+ 12  gore re tle re direle pako ya kgalalelo+ ya gagwe, rona ba re nnileng ba ntlha go solofela mo go Keresete.+ 13  Mme le lona lo ne lwa solofela mo go ene fa lo sena go utlwa lefoko la boammaaruri,+ e leng dikgang tse di molemo kaga poloko+ ya lona. Gape ka ene, fa lo sena go dumela, lo ne lwa tshwaiwa+ ka moya o o boitshepo+ o o solofeditsweng, 14  o e leng sesupo+ sa go sa le gale sa boswa+ jwa rona, ka boikaelelo jwa go golola thuo+ [ya Modimo] ka thekololo,+ pakong ya gagwe e e galalelang. 15  Ke gone ka moo le nna, e re ka ke utlwile ka tumelo e lo nang le yone mo go Morena Jesu le mo baitsheping botlhe,+ 16  ke sa kgaotseng go lo lebogela. Ke tswelela ke lo umaka mo dithapelong tsa me,+ 17  gore Modimo wa Morena wa rona Jesu Keresete, Rara wa kgalalelo, a lo neye moya wa botlhale+ le wa tshenolo mo kitsong ya gagwe e e boammaaruri;+ 18  matlho+ a dipelo tsa lona a sedimositswe,+ gore lo tle lo itse gore tsholofelo+ e a lo bileditseng kwa go yone ke eng, gore dikhumo+ tse di galalelang tse a di tshotseng e le boswa jwa baitshepi ke eng,+ 19  le gore bogolo jo bogolo thata jwa maatla+ a gagwe ke eng mo go rona badumedi. Bo kafa go direng+ ga thata ya nonofo ya gagwe, 20  e a dirileng ka yone ka Keresete fa a ne a mo tsosa mo baswing+ a bo a mo nnisa kafa seatleng sa gagwe sa moja+ mo mafelong a selegodimo,+ 21  kwa godimodimo ga puso nngwe le nngwe le taolo le maatla le borena+ le leina lengwe le lengwe le le rewang,+ e seng fela mo tsamaisong eno ya dilo,+ mme le mo go e e tla tlang.+ 22  Gape o ne a baya dilo tsotlhe mo taolong kafa tlase ga dinao tsa gagwe,+ a ba a mo dira tlhogo ya dilo tsotlhe+ mo phuthegong, 23  e e leng mmele wa gagwe,+ botlalo+ jwa yo o tlatsang dilo tsotlhe mo go botlhe.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase