1 Timotheo 6:1-21

6  A batlhanka ba ba mo jokweng botlhe fela ba nne ba tseye beng ba bone ba tshwanelwa ke tlotlo e e tletseng,+ gore le ka motlha leina la Modimo le thuto di se ka tsa buiwa ka go senngwa.+  Mo godimo ga moo, a ba ba nang le beng ba ba dumelang+ ba se ka ba ba lebela kwa tlase,+ ka gonne e le bakaulengwe.+ Go na le moo, a ba nne batlhanka ka go iketleetsa bogolo, ka gonne ba ba amogelang molemo wa tirelo ya bone e e molemo ke badumedi e bile ke baratwa. Nna o rute dilo tseno+ e bile o rotloetsa ka dilo tseno.  Fa motho mongwe a ruta thuto ya motheo e nngwe+ mme a sa dumalane le mafoko a a itekanetseng+ a Morena wa rona Jesu Keresete, e bile a sa dumalane le thuto e e dumalanang le boineelo jwa bomodimo,+  o gogomositswe ke boikgogomoso,+ ga a tlhaloganye sepe,+ mme o lwala mo mogopolong+ kaga dipotso le dikganetsano ka mafoko.+ Mo dilong tseno go tsoga lefufa,+ kgogakgogano, dipuo tsa go kgoba,+ dipelaelo tsa boikepo,  dikganetsano tsa bogale ka dilo tse e seng tsa sepe di dirwa ke batho ba ba senyegileng mo mogopolong+ ba bile ba thukuthilwe boammaaruri,+ ba akanya gore boineelo jwa bomodimo ke tsela ya go bona papadi.+  Eleruri, boineelo jono jwa bomodimo+ mmogo le thetebalo+ ke tsela ya papadi e kgolo.+  Gonne ga re a tlisa sepe mo lefatsheng, mme le gone re ka se ka ra tswa re tshotse sepe.+  Jalo, e re ka re na le dijo le se re ipipang ka sone, re tla kgotsofalela dilo tseno.+  Le fa go ntse jalo, ba ba ikemiseditseng go huma ba wela mo thaelong+ le mo serung le mo dikeletsong+ tse dintsi tsa go tlhoka tlhaloganyo le tse di utlwisang botlhoko, tse di thabuetsang batho mo tshenyegong le mo tshenyong.+ 10  Gonne lorato+ lwa madi ke modi+ wa mefuta yotlhe ya dilo tse di utlwisang botlhoko,+ mme ka go gagamalela lorato lono bangwe ba fapositswe mo tumelong e bile ba itlhabakakile ka ditlhabi tse dintsi.+ 11  Le fa go ntse jalo, wena monna wa Modimo, tshaba dilo tseno.+ Mme latelela tshiamo, boineelo jwa bomodimo, tumelo, lorato, boitshoko, bonolo.+ 12  Tlhabana tlhabano e e molemo ya tumelo,+ tshwara botshelo jo bo sa khutleng ka thata jo o neng wa bo bilediwa wa ba wa dira polelo e e molemo ya phatlalatsa+ fa pele ga basupi ba le bantsi. 13  Mo ponong ya Modimo, yo o kgonang go boloka dilo tsotlhe di tshela, le ya ga Keresete Jesu, yo jaaka mosupi+ a neng a dira polelo e e molemo ya phatlalatsa+ fa pele ga ga Ponto Pilato,+ ke go naya ditaelo+ 14  gore o boloke taolo eno ka tsela e e se nang selabe le e e se nang se e ka tshwaiwang phoso ka sone go fitlha ka go bonatshega+ ga Morena wa rona Jesu Keresete. 15  Go bonatshega gono, Mothati+ yo o itumetseng le yo o esi o tla go bontsha ka dinako tsa gone tse di tlhomilweng,+ ene Kgosi+ ya ba ba busang e le dikgosi le Morena+ wa ba ba busang e le barena, 16  ene a le esi yo o nang le bosasweng,+ yo o nnang mo leseding le le ka se kang la atamelwa,+ yo go se nang le a le mongwe wa batho yo o mmoneng kgotsa yo o ka mmonang.+ A a nne le tlotlo+ le thata ka bosakhutleng. Amen. 17  Naya ba ba humileng+ mo tsamaisong ya jaanong ya dilo ditaelo tsa gore ba se ka ba itseela kwa godimo,+ le gore ba se ka ba solofela mo dikhumong tse di sa tlhomamang,+ mme ba solofele mo Modimong, yo o re nayang dilo tsotlhe ka tsela e e humileng gore re di ipelele;+ 18  ba lwele go dira molemo,+ go huma ditiro tse di molemo+, go aba ka bopelontle, go iketleeletsa go abelana,+ 19  ba ipolokela+ motheo+ o o molemo wa isagwe ka pabalesego, gore ba tshware botshelo jwa mmatota+ ka thata. 20  Wena Timotheo, disa se o se neilweng+ gore o se tlhokomele, o furalela dipuo tse di se nang mosola tse di senyang boitsheko jwa se se boitshepo le dikganetso tsa se se bidiwang “kitso” mme e se yone+ 21  Gonne ka go dira mponeng ka kitso e e ntseng jalo bangwe ba fapogile mo tumelong.+ E kete bopelonomi jo bo sa re tshwanelang bo ka nna le lona.

Dintlha Tse di Kwa Tlase