1 Samuele 3:1-21

3  Mo nakong eno yotlhe mosimane Samuele o ne a direla+ Jehofa fa pele ga ga Eli, mme lefoko le le tswang kwa go Jehofa+ le ne le tla sewelo mo metlheng eo;+ go ne go se na ponatshegelo+ e e anamisediwang kgakala.  Jaanong ga diragala gore mo letsatsing leo Eli a bo a rapame mo lefelong la gagwe, mme matlho a gagwe a ne a simolotse go nna letobo;+ o ne a sa kgone go bona.  Mme lobone lwa Modimo lo ne lo ise lo tingwe, Samuele ene a rapame mo tempeleng+ ya ga Jehofa, kwa letlole la Modimo le neng le le teng.  Mme Jehofa a bitsa Samuele. Foo a re: “Ke fano.”+  Mme a sianela kwa go Eli a re: “Ke fano, gonne o mpiditse.” Mme ene a re: “Ga ke a bitsa. Rapama gape.” Ka jalo a tsamaya a ya go rapama.  Mme Jehofa a bitsa gape, a re: “Samuele!”+ Foo Samuele a nanoga a ya kwa go Eli mme a re: “Ke fano, gonne ruri o mpiditse.” Mme ene a re: “Ga ke a bitsa, morwaaka.+ Rapama gape.”  (Mme Samuele, o ne a ise a itse Jehofa, mme o ne a ise a simolole go senolelwa+ lefoko la ga Jehofa.)  Ka jalo Jehofa a bitsa gape lekgetlo la boraro a re: “Samuele!” Fa a rialo a nanoga a ya kwa go Eli a re: “Ke fano, gonne o tshwanetse wa bo o mpiditse.” Mme Eli a simolola go lemoga gore Jehofa ke ene a neng a bitsa mosimane.  Ka gone Eli a raya Samuele a re: “Tsamaya o ye go rapama, mme go diragale gore fa a ka go bitsa, o re, ‘Bua, Jehofa, gonne motlhanka wa gago o reeditse.’” Ka jalo Samuele a tsamaya a ya go rapama mo lefelong la gagwe. 10  Foo Jehofa a tla a ema mo maemong a gagwe mme a bitsa jaaka ka dinako tse dingwe a re: “Samuele, Samuele!” Foo Samuele a re: “Bua, gonne motlhanka wa gago o reeditse.”+ 11  Mme Jehofa a tswelela a raya Samuele a re: “Bona! Ke dira+ sengwe mo Iseraele se fa motho ope fela a ka utlwa ka sone, ditsebe tsa gagwe ka bobedi di tla baba.+ 12  Mo letsatsing leo ke tla direla Eli sotlhe se ke se buileng malebana le ntlo ya gagwe, go tswa tshimologong go ya bokhutlong.+ 13  Mme o mmolelele gore ke atlhola ntlo ya gagwe+ ka bosakhutleng ka ntlha ya tlolo e a e itsileng,+ ka gonne bomorwawe ba hutsa Modimo,+ mme ga a ba kgalema.+ 14  Mme ke gone ka moo ke ikanetseng ntlo ya ga Eli gore tlolo ya ntlo ya ga Eli ga e kitla e gololwa mo kotlhaong ka setlhabelo kgotsa ka tshupelo ka bosakhutleng.”+ 15  Mme Samuele a tswelela a rapame go fitlha mo mosong. Go tswa foo a bula ditswalo tsa ntlo ya ga Jehofa.+ Mme Samuele o ne a boifa go bolelela Eli kaga ponalo eo.+ 16  Mme Eli a bitsa Samuele a re: “Samuele, morwaaka!” Foo a re: “Ke fano.” 17  Mme a tswelela a re: “O buile lefoko lefe le wena? Tsweetswee o se ka wa le mphitlhela.+ E kete Modimo a ka go direla+ jalo a ba a oketsa fa o ka mphitlhela lefoko lengwe mo lefokong lotlhe le a le buileng le wena.” 18  Ka jalo Samuele a mmolelela mafoko otlhe, mme a se ka a mo fitlhela sepe. Morago ga moo a re: “Ke Jehofa. A a dire se se molemo mo matlhong a gagwe.”+ 19  Mme Samuele a tswelela pele a gola, mme Jehofa ka nosi a itshupa a na le ene+ mme a se ka a dira gore lepe la mafoko a gagwe otlhe le wele fa fatshe.+ 20  Mme Iseraele yotlhe go tswa Dana go ya Beere-sheba+ ya lemoga gore Samuele e ne e le ene yo o tlhomilweng mo maemong a go nna moporofeti wa ga Jehofa.+ 21  Mme Jehofa a bonala gape+ kwa Shilo, ka gonne Jehofa o ne a itshenolela Samuele kwa Shilo ka lefoko la ga Jehofa.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase