1 Samuele 20:1-42

20  Mme Dafide a tshaba+ kwa Naiothe kwa Rama. Le fa go ntse jalo, o ne a tla mme a bua fa pele ga ga Jonathane a re: “Ke dirile eng?+ Tlolo ya me ke eng, mme ke dirile boleo bofe fa pele ga ga rrago, gonne o senka moya wa me?”  Fa a rialo a mo raya a re: “Go ka se direge!+ Ga o kitla o swa. Bona! Rre ga a ne a dira selo se segolo kgotsa selo se sennye mme a sa se lotlegela tsebe ya me;+ mme rre o tla bo a ntshubela kgang eno ka lebaka lefe?+ Seno ga se diragale.”  Mme Dafide a ikana+ mo godimo ga moo a re: “Ruri rrago o tshwanetse a bo a itse gore ke bone kamogelo mo matlhong a gago,+ mme o tla re, ‘O se ka wa letla Jonathane a itse seno e se re kgotsa a utlwa botlhoko.’ Tota e bile, jaaka Jehofa a tshedile+ le jaaka moya wa gago o tshedile,+ go na le mo e ka nnang kgato e le nngwe fela fa gare ga me le loso!”+  Mme Jonathane a tswelela a raya Dafide a re: “Sengwe le sengwe se moya wa gago o ka se buang ke tla se go direla.”  Fa a rialo Dafide a raya Jonathane a re: “Bona! Ka moso ke ngwedi o mosha,+ mme nna ka nosi ke tshwanetse gore le fa go ka nna jang, ke bo ke ntse le kgosi ke ja; mme o ntsamaise, mme ke tla itshuba+ mo tshimong go fitlha maitseboa mo letsatsing la boraro.  Fa go ka direga gore rrago a ntlhoke, foo o re, ‘Dafide o ne a kopa malatsinyana mo go nna ka tlhoafalo gore a sianele kwa Bethelehema+ motse wa ga gabo, ka gonne go na le setlhabelo koo sa ngwaga le ngwaga sa lelapa lotlhe.’+  Fa a ka re, ‘Go siame!’ seo se kaya kagiso mo motlhankeng wa gago. Mme fa go ka direga gore a nne bogale, itse gore o ikemiseditse go dira se se bosula.+  Mme o direle motlhanka wa gago bopelonomi jwa lorato, gonne o tsentse motlhanka wa gago+ mo kgolaganong+ ya ga Jehofa le wena. Mme fa go na le tlolo mo go nna,+ mpolaya wena ka bowena, gonne ke ka ntlha yang fa o tshwanetse go nkisa kwa go rrago?”  Fa a rialo Jonathane a re: “Seo se ka se direge ka wena! Mme fa go ka direga gore ke itse gore rre o ikemiseditse go dira gore bosula bo tle mo go wena, a ga nkitla ke go bolelela?”+ 10  Foo Dafide a raya Jonathane a re: “Ke mang yo o tla mpolelelang gore a se rrago a go arabang ka sone se bogale?” 11  Jonathane le ene a raya Dafide a re: “Tla, mme re tswele kwa nageng.” Ka jalo ba tswela kwa nageng boobabedi. 12  Mme Jonathane a tswelela a raya Dafide a re: “A Jehofa Modimo wa Iseraele+ [a nne mosupi]+ gore ke tla tlhatlhoba rre mo e ka nnang ka nako eno ka moso, kana ka letsatsi la boraro, mme fa a le botsalano mo go Dafide, a ga ke ne ke romela kwa go wena mme ke lotlegele tsebe ya gago? 13  E kete Jehofa a ka direla Jonathane jalo mme a bo a oketse,+ fa go ka bonala go le molemo mo go rre gore a go direle bosula, ke bo ke sa lotlegele tsebe ya gago mme ke go tsamaise, o bo o sa tsamaye ka kagiso. Mme e kete Jehofa a ka itshupa a na le wena,+ fela jaaka a ne a itshupa a na le rre.+ 14  Mme fa e le gore ke tla bo ke sa ntse ke tshela,+ ee, a ga o kitla o ntirela ka bopelonomi jwa lorato jwa ga Jehofa, gore ke se ka ka swa?+ 15  Mme ga o kitla o fedisa bopelonomi jwa gago jwa lorato gore bo se ka jwa nna le ba ntlo ya gaetsho ka bosakhutleng.+ Le fa Jehofa a kgaola baba ba ga Dafide, mongwe le mongwe mo godimo ga lefatshe, 16  leina la ga Jonathane ga le kitla le kgaolwa mo ntlong ya ga Dafide.+ Mme Jehofa o tla le batla mo seatleng sa baba ba ga Dafide.” 17  Ka jalo Jonathane a ikanela Dafide gape ka ntlha ya lorato lwa gagwe mo go ene; gonne o ne a mo rata fela jaaka a ne a rata moya wa gagwe ka esi.+ 18  Mme Jonathane a tswelela a mo raya a re: “Ka moso ke ngwedi yo mosha,+ mme ruri o tla tlhokwa, ka gonne setulo sa gago se tla bo se se na ope. 19  Mme ruri ka letsatsi la boraro o tla tlhokwa thata; mme o tle mo lefelong le o neng o itshubile+ mo go lone ka letsatsi la tiro, mme o nne fano gaufi le leje leno. 20  Mme nna, ke tla hulela metswi e meraro kafa letlhakoreng le lengwe la lone, go e romela kwa ke tla e romelang teng kwa go se se hulwang. 21  Mme bona! Ke tla roma motlhokomedi, ke re, ‘Tsamaya, o ye go senka metswi.’ Fa nka raya motlhokomedi ka tlhamalalo ka re, ‘Bona! Metswi e kafa letlhakoreng leno la gago, e tseye,’ foo o tle, gonne seo se kaya kagiso ka wena mme ga go na bothata bope, jaaka Jehofa a tshedile.+ 22  Mme fa nka raya mosimane ka re, ‘Bona! Metswi e kgakala le wena,’ o tsamaye, gonne Jehofa o go tsamaisitse. 23  Mme fa e le ka lefoko le re le buileng,+ nna le wena, bona, e kete Jehofa a ka nna fa gare ga me le wena ka bosakhutleng.”+ 24  Mme Dafide a iphitlha mo nageng.+ Mme ga nna ngwedi yo mosha, mme kgosi ya nnela fa dijong gore e je.+ 25  Mme kgosi e ne e ntse mo setulong sa yone jaaka ka dinako tse dingwe, mo setulong se se fa loboteng; mme Jonathane o ne a lebagane le ene, mme Abenere+ o ne a ntse fa thoko ga ga Saulo, mme lefelo la ga Dafide le ne le se na ope. 26  Mme Saulo a se ka a bua sepe gotlhelele mo letsatsing leo, gonne o ne a ithaya a re: “Go diragetse sengwe mo e leng gore ga a phepa,+ gonne ga a ntlafadiwa.” 27  Mme ga diragala gore letsatsi morago ga ngwedi o mosha, mo letsatsing la bobedi, lefelo la ga Dafide la tswelela le se na ope. Morago ga moo Saulo a raya Jonathane morwawe a re: “Ke ka ntlha yang fa morwa Jese+ a sa tla dijong e ka tswa e le maabane kgotsa gompieno?” 28  Ka jalo Jonathane a araba Saulo a re: “Dafide o kopile malatsinyana ka tlhoafalo mo go nna gore a ye kwa Bethelehema.+ 29  Mme a tswelela a re: ‘Ntsamaise tsweetswee, ka gonne re na le setlhabelo sa lelapa mo motseng, mme morwarre ke ene a ntaetseng. Ka jalo, fa ke bone kamogelo mo matlhong a gago, tsweetswee mma ke tsamaye ke ye go bona bomorwarre.’ Ke gone ka moo a sa tlang mo tafoleng ya kgosi.” 30  Foo bogale jwa ga Saulo+ jwa tukela Jonathane mme a mo raya a re: “Morwa ke wena wa lelata la setsuolodi,+ a ga ke itse sentle gore o tlhopha morwa Jese go itlhabisa ditlhong le go tlhabisa ditlhong dirwe tsa sephiri tsa ga mmago?+ 31  Mo malatsing otlhe a fa morwa Jese a ntse a tshela mo lefatsheng, wena le bogosi jwa gago ga lo kitla lo tlhomama ka thata.+ Ka jalo roma mme o mo lere kwa go nna, gonne o laoletswe loso.”+ 32  Le fa go ntse jalo, Jonathane a araba Saulo rraagwe a mo raya a re: “Ke ka ntlha yang fa a tshwanetse go bolawa?+ O dirile eng?”+ 33  Fa a rialo Saulo a mo konopa ka lerumo a re o a mo tlhaba;+ mme Jonathane a itse gore rraagwe o ne a ikemiseditse go bolaya+ Dafide. 34  Ka yone nako eo Jonathane a nanoga mo tafoleng a tuka bogale,+ mme a se ka a ja senkgwe mo letsatsing la bobedi morago ga ngwedi o mosha, gonne o ne a utlwile botlhoko ka ntlha ya ga Dafide,+ ka gonne rraagwe tota o ne a mo tlhabisitse ditlhong.+ 35  Mme ga diragala mo mosong gore Jonathane a tswele kwa nageng ya lefelo le le tlhomilweng la ga Dafide,+ mme motlhokomedi yo mmotlana o ne a na le ene. 36  Mme a raya motlhokomedi wa gagwe a re: “Tsweetswee, siana o ye go senka metswi e ke e hulang.”+ Motlhokomedi a siana, mme ene a hula motswi gore o fetele ka kwa ga gagwe. 37  E rile motlhokomedi a tla fa lefelong le motswi o Jonathane a neng a o hudile o leng mo go lone, Jonathane a simolola go bitsa a le kwa morago ga motlhokomedi a re: “A motswi ga o kgakala le wena?”+ 38  Mme Jonathane a nna a bitsa a le kwa morago ga motlhokomedi: “Potlaka! Dira ka bonako! O se ka wa ema fela!” Mme motlhokomedi wa ga Jonathane a sela metswi a bo a tla kwa go mong wa gagwe. 39  Mme motlhokomedi ene, o ne a sa itse sepe; Jonathane le Dafide ke bone fela ba neng ba itse ka kgang eno. 40  Morago ga moo Jonathane a naya motlhokomedi wa gagwe dibetsa tsa gagwe mme a mo raya a re: “Tsamaya, di ise kwa motseng.” 41  Motlhokomedi a tsamaya. Mme Dafide ene, a nanoga fa gaufi kafa borwa. Go tswa foo a wela fa fatshe ka sefatlhego+ a ikoba gararo; mme ba simolola go atlana+ le go lelelana, go fitlha Dafide a ledile thata.+ 42  Mme Jonathane a raya Dafide a re: “Tsamaya ka kagiso,+ e re ka re ikanne,+ roobabedi, mo leineng la ga Jehofa, ra re, ‘E kete Jehofa a ka itshupa a le fa gare ga me le wena le fa gare ga bongwanake le bana ba gago ka bosakhutleng.’”+ Ka jalo Dafide a nanoga a tsamaya, mme Jonathane ene a tsena mo motseng.

Dintlha Tse di Kwa Tlase