1 Samuele 2:1-36

2  Mme Hana a rapela+ a re:“Pelo ya me e itumela mo go Jehofa,+Lonaka lwa me ruri lo godisitswe mo go Jehofa.+Molomo wa me o atlhamoloseditswe baba ba me,Gonne ke ipelela poloko e e tswang kwa go wena.+   Ga go na ope yo o boitshepo jaaka Jehofa, gonne ga go na ope fa e se wena;+E bile ga go na lefika lepe le le tshwanang le Modimo wa rona.+   Lo se ka lwa bua ka mabela thata jaana,A go se tswe sepe mo molomong wa lona+ se sa thijwe,Gonne Jehofa ke Modimo wa kitso,+E bile ditiro di tlhatlhobiwa sentle ke ene.+   Banna ba ba thata ba ba tsholang bora ba tletse letshogo,+Mme ba ba kgotšwang ba itlama ka maatla a botlhaga.+  Ba ba kgotsofetseng ba ineela go thapiwa gore ba bone senkgwe,+Mme ba ba tshwerweng ke tlala ba kgaotsa go tshwarwa ke tlala.+ Le ene moopa tota o belege ba le supa,+Mme ene yo o neng a na le bana ba le bantsi ba basimane o nyeletse.+   Jehofa ke Mmolai le Mmoloki wa botshelo,+Yo o Folosetsang mo Sheole,+ e bile O a tlhatlosa.+   Jehofa ke Mohumanegisi+ le Mohumisi,+Mokokobetsi, le Mogodisi+ gape,   Yo o kakatlololang motho wa maemo a a kwa tlase mo loroleng;+O tsholetsa mohumanegi+ mo kgatamping ya molora,A dira gore ba nne le batlotlegi; mme o ba naya setulo sa bogosi sa kgalalelo+ e le thuo.+Gonne ditshegetso tsa lefatshe+ ke tsa ga Jehofa,E bile o baya naga e e ungwang mo go tsone.   O disa dinao+ tsa batho ba gagwe ba ba ikanyegang;Mme baikepi bone, ba didimadiwa mo lefifing,+Gonne motho ga a itshupe a le mogolo ka maatla.+ 10  Mme Jehofa ene, ba ba ganetsanang le ene ba tla tshoga;+O tla duma kgatlhanong le bone jaaka maru a le kwa magodimong.+Jehofa ka boene o tla atlhola mafelelo a lefatshe,+Gore a tle a neye kgosi ya gagwe+ nonofo,Gore a tle a godise lonaka lwa motlodiwa wa gagwe.”+ 11  Foo Elekana a ya kwa Rama kwa ntlong ya gagwe; mme mosimane ene, a nna modiredi+ wa ga Jehofa fa pele ga moperesiti Eli. 12  Jaanong bomorwa Eli e ne e le banna ba ba se nang molemo wa sepe;+ ba ne ba sa tlotle Jehofa.+ 13  Fa e le ka tshwanelo e e lebaneng baperesiti e e tswang mo bathong,+ fela fa motho ope a ne a ntsha setlhabelo, motlhokomedi mongwe wa moperesiti o ne a tla a tshotse foroko e e meno mararo mo seatleng sa gagwe, fela fa nama e bela,+ 14  a bo a tlhaba mo teng ga mogotšwana kgotsa pitsa e e apeelang e e melepo mebedi kgotsa ketlele e kgolo kgotsa pitsa e e apeelang e e molepo mongwe fela. Sengwe le sengwe se foroko e neng e ka tla le sone moperesiti o ne a se itseela. Ke gone kafa ba neng ba tle ba dire ka gone kwa Shilo mo Baiseraeleng botlhe ba ba neng ba tla koo.+ 15  Gape, le eleng pele ba ka kuisa mafura mosi,+ motlhokomedi mongwe wa moperesiti o ne a tla a ba a raya motho yo o ntshang setlhabelo a re: “A ko o ntshe nama e e besetswang moperesiti gore a amogele mo go wena nama e tala,+ e seng e e bedisitsweng.” 16  E ne e re fa motho yoo a mo raya a re: “Mma ba tlhomamise pele gore ba kuisa mafura mosi.+ Go tswa foo o itseele sengwe le sengwe fela se moya wa gago o se eletsang,”+ ene o ne a re: “Nnyaa, o tshwanetse wa e ntsha gone jaanong, mme fa go sa nne jalo, ke tla tshwanelwa ke go e tsaya ka dikgoka!”+ 17  Mme boleo jwa batlhokomedi jwa nna bogolo thata fa pele ga ga Jehofa;+ gonne batho bano ba ne ba tshwara tshupelo ya ga Jehofa ka go tlhoka tlotlo.+ 18  Mme Samuele o ne a direla+ fa pele ga ga Jehofa, e le mosimane, a ikgatlhile ka khiba ya leloba.+ 19  Gape mmaagwe o ne a tle a mo direle seaparo se sennye se se se nang mabogo, mme a se tlise kwa go ene ngwaga le ngwaga fa a tla le monna wa gagwe go tla go ntsha setlhabelo sa ngwaga le ngwaga.+ 20  Mme Eli a segofatsa+ Elekana le mosadi wa gagwe a re: “E kete Jehofa a ka go naya bana ka mosadi yono mo boemong jwa se se adimilweng, se se neng sa adimiwa Jehofa.”+ Mme ba ya kwa lefelong la bone. 21  Ka jalo Jehofa a lebisa tlhokomelo ya gagwe mo go Hana,+ mo e leng gore o ne a ima a ba a belega bana ba le bararo ba basimane le bana ba le babedi ba basetsana.+ Mme mosimane Samuele a tswelela a gola fa pele ga ga Jehofa.+ 22  Eli o ne a tsofetse thata, mme o ne a utlwile+ ka dilo tsotlhe tse bomorwawe ba neng ba nna ba di dira+ mo Iseraele yotlhe le kafa ba neng ba tle ba lale le basadi+ ba ba neng ba direla kwa botsenong jwa mogope wa bokopanelo ka gone.+ 23  Mme o ne a tle a ba reye a re:+ “Ke ka ntlha yang fa lo nnela go dira dilo tse di ntseng jaana?+ Gonne dilo tse ke di utlwang kaga lona mo bathong botlhe di bosula.+ 24  Nnyaa,+ bomorwaaka, ka gonne pego e ke e utlwang ga e molemo, e batho ba ga Jehofa ba e anamisang.+ 25  Fa motho a ka leofela motho,+ Modimo o tla mo atlholela;+ mme fa motho a ka leofela Jehofa,+ ke mang yo o tla mo rapelelang?”+ Mme ba se ka ba reetsa lentswe la ga rraabone,+ ka gonne jaanong Jehofa o ne a batla go ba bolaya.+ 26  Mo nakong eno yotlhe mosimane Samuele o ne a ntse a golela pele e bile a ratega mo ponong ya ga Jehofa le ya batho.+ 27  Mme monna wa Modimo+ a tla kwa go Eli a bo a mo raya a re: “Jehofa o buile jaana, ‘A ruri ga ke a ka ka itshenolela ba ntlo ya ga rragomogologolwane fa ba ne ba le kwa Egepeto e le batlhanka mo ntlong ya ga Faro?+ 28  Mme o ne a tlhophelwa nna mo ditsong tsotlhe tsa Iseraele,+ gore a direle e le moperesiti a bo a tlhatlogele kwa godimo ga sebeso sa me+ a dire gore mosi wa setlhabelo o tlhatloge, a tshotse khiba fa pele ga me, gore ke tle ke neye ntlo ya ga rragomogologolwane ditshupelo tsotlhe tse di dirilweng ka molelo tsa bomorwa Iseraele.+ 29  Ke ka ntlha yang fa lo nnela go raga setlhabelo sa me+ le tshupelo ya me e ke e laoletseng mo bonnong jwa me,+ e bile o nna o tlotla bomorwao go mpheta ka go inontsha+ ka se se gaisang tsotlhe sa tshupelo nngwe le nngwe ya batho ba me ba Iseraele?+ 30  “‘Ke gone ka moo go buang Jehofa Modimo wa Iseraele a re: “Ruri ke ne ka re, Mme ba ntlo ya gago le ba ntlo ya ga rragomogologolwane, ba tla tsamaya fa pele ga me ka bosakhutleng.”+ Mme jaanong Jehofa o bua jaana a re: “Go ka se direge ka nna, ka gonne ba ba ntlotlang+ ke tla ba tlotla,+ mme ba ba nnyatsang e tla nna ba e seng ba sepe.”+ 31  Bona! Metlha e a tla e ka yone ruri ke tla kgaolang lebogo la gago le lebogo la ntlo ya ga rragomogologolwane, mo e leng gore go ka se nne le monnamogolo mo ntlong ya gago.+ 32  Mme ruri o tla leba mmaba mo bonnong jwa me mo gare ga tsotlhe tse di molemo tse di direlwang Iseraele;+ mme ga go kitla go nna le monnamogolo mo ntlong ya gago. 33  Le fa go ntse jalo go na le monna mongwe wa gago yo ke se kitlang ke mo fedisa go tlhola a nna fa sebesong sa me gore matlho a gago a koafale le gore moya wa gago o hutsafale;+ mme bontsi jwa ba ntlo ya gago ba tla swa botlhe ka tšhaka ya batho. 34  Mme seno ke sesupo mo go wena se se tla tlelang bomorwao ba babedi, Hofeni le Finease:+ Ba tla swa boobabedi+ ka letsatsi le le lengwe fela. 35  Mme ruri ke tla itsosetsa moperesiti yo o ikanyegang.+ O tla dira tumalanong le se se mo pelong ya me le mo moyeng wa me; mme ruri ke tla mo agela ntlo e e nnelang ruri, o tla tsamaya fa pele ga motlodiwa wa me+ ka metlha. 36  Mme go tla diragala gore ope fela yo o setseng+ mo ntlong ya gago o tla tla go mo ikobela gore a bone tuelo ya madi le senkgwe se se kgolokwe, mme a re: “Tsweetswee, nkgolaganye le tiro nngwe ya boperesiti gore ke je thathana ya senkgwe.”’”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase