1 Johane 4:1-21

4  Baratwa, lo se ka lwa dumela dipolelwana dingwe le dingwe tse di tlhotlheleditsweng,+ mme tlhatlhobang dipolelwana tse di tlhotlheleditsweng go bona gore a di tswa mo Modimong,+ ka gonne baporofeti ba le bantsi ba maaka ba tswetse mo lefatsheng.+  Lo nna le kitso ya polelwana e e tlhotlheleditsweng e e tswang kwa Modimong+ ka seno: Polelwana nngwe le nngwe e e tlhotlheleditsweng e e ipolelang fa Jesu Keresete e le yo o tlileng mo nameng e tswa mo Modimong,+  mme polelwana nngwe le nngwe e e tlhotlheleditsweng e e sa ipoleleng Jesu ga e tswe mo Modimong.+ Mo godimo ga moo, eno ke polelwana e e tlhotlheleditsweng ya moganetsakeresete yo lo utlwileng gore o a tla,+ mme jaanong o setse a le mo lefatsheng.+  Bana ba bannye, lo tswa mo Modimong, mme lo fentse batho bao,+ ka gonne yo o seoposengwe+ le lona o mogolo+ go feta yo o seoposengwe le lefatshe.+  Ba tswa mo lefatsheng;+ ke gone ka moo ba buang se se tswang mo lefatsheng mme lefatshe le a ba reetsa.+  Rona re tswa mo Modimong.+ Yo o nnang le kitso ya Modimo o a re reetsa;+ yo o sa tsweng mo Modimong ga a re reetse.+ Ke kafa re lemogang polelwana e e tlhotlheleditsweng ya boammaaruri le polelwana e e tlhotlheleditsweng ya tlolo+ ka gone.  Baratwa, a re tsweleleng re ratana,+ ka gonne lorato+ lo tswa kwa Modimong, mongwe le mongwe yo o ratang o tsetswe ke Modimo+ e bile o nna le kitso ya Modimo.+  Yo o sa rateng ga a ise a itse Modimo, ka gonne Modimo ke lorato.+  Lorato lwa Modimo lo ne lwa bonadiwa ka seno mo go rona,+ ka gonne Modimo o ne a romela Morwawe yo o tsetsweng a le esi+ mo lefatsheng gore re bone botshelo ka ene.+ 10  Lorato lo ka tsela eno, e seng gore re ratile Modimo, mme gore o re ratile mme a romela Morwawe go nna setlhabelo+ sa thuanyo+ sa maleo a rona.+ 11  Baratwa, fa e le gore Modimo o re ratile jaana, rona ka borona re patelesega go ratana.+ 12  Ga go nako epe e mongwe a boneng Modimo+ ka yone. Fa re tswelela re ratana, Modimo o nna mo go rona mme lorato lwa gagwe lo itekanedisiwa mo go rona.+ 13  Ka seno re nna le kitso ya gore re nna re le seoposengwe+ le ene mme le ene o seoposengwe le rona,+ ka gonne o re abetse moya wa gagwe.+ 14  Mo godimo ga moo, rona ka borona re bone+ e bile re naya bosupi+ gore Rara o rometse Morwawe go nna Mmoloki wa lefatshe.+ 15  Le fa e le mang yo o ipolelang gore o dumela gore Jesu Keresete ke Morwa Modimo,+ Modimo o nna a le seoposengwe le yo o ntseng jalo le ene a le seoposengwe le Modimo.+ 16  Mme rona ka borona re a itse e bile re dumetse lorato+ lo Modimo a re ratang ka lone. Modimo ke lorato,+ mme yo o nnang mo loratong+ o nna a le seoposengwe le Modimo mme le Modimo o nna a le seoposengwe+ le ene. 17  Lorato lo itekanedisitswe jaana mo go rona, gore re tle re nne le kgololesego ya go bua+ mo letsatsing la katlholo,+ ka gonne, fela jaaka yoo a ntse, le rona ka borona re ntse jalo mo lefatsheng+ leno. 18  Ga go na poifo mo loratong,+ mme lorato lo lo itekanetseng lo latlhela poifo kwa ntle,+ ka gonne poifo e dira gore go nne le thibelo. Eleruri, yo o mo poifong ga a ise a itekanedisiwe mo loratong.+ 19  Mme rona, re a rata, ka gonne a re ratile pele.+ 20  Fa mongwe a bua mafoko a a reng: “Ke rata Modimo,” mme le fa go ntse jalo a tlhoile mokaulengwe wa gagwe, ke moaki.+ Ka gonne yo o sa rateng mokaulengwe wa gagwe,+ yo a mmonang, ga a ka ke a rata Modimo, yo a iseng a mmone.+ 21  Mme re na le taelo eno e e tswang kwa go ene,+ gore yo o ratang Modimo o tshwanetse a bo a rata le mokaulengwe wa gagwe.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase