1 Johane 1:1-10

1  Se se neng se le gone go tloga kwa tshimologong,+ se re se utlwileng,+ se re se boneng ka matlho a rona,+ se re ileng ra se leba+ ka kelotlhoko e bile diatla tsa rona di se apaapile,+ kaga lefoko la botshelo,+  (ee, botshelo bo ne jwa bonadiwa,+ mme re bone e bile re naya bosupi+ le go lo begela botshelo jo bo sa khutleng+ jo bo neng bo na le Rara mme jwa bonadiwa mo go rona,)  se re se boneng e bile re se utlwile re se begela le lona,+ gore le lona lo nne le kabalano le rona.+ Mo godimo ga moo, kabalano+ eno ya rona e mo go Rara le mo go Morwawe Jesu Keresete.+  Mme ka jalo re kwala dilo tseno gore boipelo jwa rona e nne jo bo tletseng.+  Mme ono ke molaetsa o re o utlwileng mo go ene le o re lo o itsiseng,+ gore Modimo ke lesedi+ mme ga go na lefifi ka gope seoposengweng le ene.+  Fa re bua polelo e e reng: “Re na le kabalano le ene,” mme le fa go ntse jalo re tswelela re tsamaya mo lefifing,+ re a aka e bile ga re mo boammaaruring.+  Le fa go ntse jalo, fa re tsamaya mo leseding jaaka ene ka boene a le mo leseding,+ re na le kabalano mongwe go yo mongwe,+ mme madi+ a ga Jesu Morwawe a re phepafatsa+ mo boleong jotlhe.+  Fa re bua polelo e e reng: “Ga re na boleo,”+ re a itsietsa+ e bile boammaaruri ga bo yo mo go rona.  Fa re ipolela maleo a rona,+ o a ikanyega e bile o tshiamo mo a tla re itshwarelang maleo a rona le go re phepafatsa mo tshiamololong+ yotlhe. 10  Fa re bua polelo e e reng: “Ga re a leofa,” re mo dira moaki, mme lefoko la gagwe ga le yo mo go rona.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase