1 Bakorintha 3:1-23

3  Ka jalo bakaulengwe, ke ne ke sa kgone go bua le lona jaaka ke bua le batho ba semoya,+ mme jaaka ke bua le batho ba senama, jaaka ke bua le masea+ mo go Keresete.  Ke ne ka lo fepa ka mashi, e seng ka sengwe se se ka jewang,+ gonne lo ne lo ise lo nonofe sentle. Tota e bile, ga lo ise lo nonofe sentle le gone jaanong,+  gonne lo sa ntse lo le ba senama.+ Gonne fa go na le lefufa le kgogakgogano mo gare ga lona,+ a ga lo ba senama e bile a ga lo tsamaye jaaka batho ba tsamaya?+  Gonne fa mongwe a re: “Ke wa ga Paulo,” mme yo mongwe ene a re: “Nna ke wa ga Apolose,”+ a ga lo batho fela?  Jaanong Apolose ke eng?+ Ee, Paulo ke eng? Ke badiredi+ ba lo neng lwa nna badumedi ka bone, fela jaaka Morena a ne a naya mongwe le mongwe.  Ke ne ka jala,+ Apolose a nosetsa,+ mme Modimo o ne a nna a godisa;+  mo e leng gore yo o jalang ga se sepe+ le fa e le yo o nosetsang, fa e se Modimo yo o godisang.+  Jaanong yo o jalang le yo o nosetsang ba mongwe fela,+ mme motho mongwe le mongwe o tla amogela maduo a gagwe go ya ka tiro ya gagwe ya bonatla.+  Gonne re badirimmogo le Modimo.+ Lona lo tshimo ya Modimo e e lengwang,+ kago ya Modimo.+ 10  Go ya ka bopelonomi jo bo sa re tshwanelang+ jwa Modimo jo ke neng ka bo newa, ke le mokaedi yo o botlhale wa ditiro ke ne ka thaya motheo,+ mme mongwe o sele o agela mo go one. Mme a mongwe le mongwe a nne a tlhokometse kafa a agelang mo go one ka gone.+ 11  Gonne ga go na motho ope yo o ka thayang motheo ope o mongwe+ go na le o o thailweng, o e leng Jesu Keresete.+ 12  Jaanong fa mongwe a agela mo motheong gouta, selefera, maje a a tlhokegang, dilwana tsa logong, bojang, serite, 13  tiro ya mongwe le mongwe e tla bonatshega, gonne letsatsi le tla e bonatsa, ka gonne e tla senolwa ka molelo;+ mme molelo ka boone o tla bontsha tiro ya mongwe le mongwe ka go e leka gore ke ya mofuta ofe. 14  Fa tiro ya mongwe e a e agetseng mo go one e sala,+ o tla amogela maduo;+ 15  fa tiro ya mongwe e jewa ka molelo, o tla latlhegelwa, mme ene ka boene o tla bolokwa;+ le fa go ntse jalo, fa go ka nna jalo, e tla nna jaaka e kete ka molelo.+ 16  A ga lo itse gore lo tempele ya Modimo,+ le gore moya wa Modimo o nna mo go lona?+ 17  Fa mongwe a senya tempele ya Modimo, Modimo o tla mo senya;+ gonne tempele ya Modimo e boitshepo,+ tempele+ e lona lo leng yone.+ 18  A ope a se ka a itsietsa: Fa mongwe mo gare ga lona a akanya gore o botlhale+ mo tsamaisong eno ya dilo, a a nne seeleele, gore a tle a nne botlhale.+ 19  Gonne botlhale jwa lefatshe leno ke boeleele mo Modimong;+ gonne go kwadilwe ga twe: “O tshwara ba ba botlhale mo boferefereng jwa bone.”+ 20  Mme gape: “Jehofa o a itse gore dikakanyo tsa batho ba ba botlhale ga di na mosola.”+ 21  Ka gone a ope a se ka a ipelafatsa ka batho; gonne dilo tsotlhe ke tsa lona,+ 22  e ka ne e le Paulo kgotsa Apolose+ kgotsa Kefase kgotsa lefatshe kgotsa botshelo kgotsa loso kgotsa dilo tse jaanong di leng fano kgotsa dilo tse di tlang,+ dilo tsotlhe ke tsa lona; 23  mme lona lo ba ga Keresete;+ Keresete, le ene, ke wa Modimo.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase