Fetela kwa tshedimosetsong

PHUKWI 28, 2014
UKRAINE

Go sa Tseye Kgato ga Mapodise Kwa Ukraine go Dira Gore Badiraphoso Ba se Ka ba Bonwa Molato le Gore Dikgobalo di Tswelele

Go sa Tseye Kgato ga Mapodise Kwa Ukraine go Dira Gore Badiraphoso Ba se Ka ba Bonwa Molato le Gore Dikgobalo di Tswelele

“Fa tlolomolao e sa otlhaelwe, batho ba akanya gore go siame go dira dilo tse di seng kafa molaong.” Polelo eno e ile ya itshupa e le boammaaruri kwa Ukraine, kwa palo e e ntseng e oketsega ya Basupi ba ga Jehofa e nnang batswasetlhabelo ba ditiro tsa tlolomolao tse di bakwang ke letlhoo. Basupi ba ga Jehofa ba leboga thata go bo puso ya Ukraine e letleletse batho gore ba nne le kgololesego ya bodumedi mme gone ba tshosiwa ke kgang ya gore tlolomolao e ba e direlwang ka ntlha ya letlhoo e ntse e oketsega le gore mapodise ga a dire sepe go otlhaya dikebekwa tse di dirang ditiro tseno.

Ditlhaselo di Nna Maswe le go Feta

Fa e sa le ka 2008 kwa Ukraine, Basupi ba ga Jehofa ba ile ba itewa ka makgetlo a le 64 fa ba ne ba dira ditiro tsa bodumedi kgotsa fela fa ba sena go fetsa go di dira. Mo palong eno, ditlhaselo di le 16 di ile tsa dirwa ke baruti ba kereke ya Orthodox.

Go tloga ka 2008 go fitlha ka 2013, go ile ga senngwa Diholo Tsa Bogosi ka makgetlo a le 190 mme dikebekwa di ne tsa leka go senya dikago ka go di ja ka molelo ka makgetlo a le 13. Ka 2012 le 2013, palo ya go senngwa ga Diholo Tsa Bogosi e ile ya menagana gabedi fa e bapisiwa le ya dingwaga tse nnè tse di fetileng.

Gape ditlhaselo tseno di nna masisi le go feta. Ka 2012, Diholo Tsa Bogosi di le pedi tsa kwa Kgaolong ya Donetsk di ne tsa jewa ka molelo. Ka 2013, go ile ga nna le ditlhaselo tse pedi tse mo go tsone Basupi ba neng ba itewa botlhoko mme ba gobala thata mo ba neng ba tlhoka go nna lobakanyana kwa bookelong.

Basupi ba ne ba kopa badiredipuso gore ba ba sireletse mme ga go nko e e tswang lemina ka gonne badiredipuso ga ba ise ba dire dipatlisiso tse di tseneletseng kgotsa go tsaya dikgato tse di maleba go otlhaya batho ba ba dirang ditiro tseno tse di bosula.

Go sa Tseye Kgato ga Badiredipuso

Go jewa ka molelo le go senngwa ga Holo ya Bogosi ya kwa Horlivka, Kgaolo e e kwa Donetsk, Seetibosigo 5, 2014

Tshenyo. Mapodise a palelwa ke go tsaya kgato kgotsa a goga dinao fa a amogela dipego tsa ditiragalo tseno. Fa go butswe kgetsi, gantsi badiredipuso ba gana go tsaya dikgato kgotsa ba diega go dira jalo. Tota le fa go tserwe kgato ya semolao, go direga gore basekisi ba palelwe ke go sekisa batho ba ba dirang ditiro tse di bosula tseno kgotsa kgotlatshekelo e ba naya kotlhao fela e e sa reng sepe. Go tloga ka 2008 go fitlha ka 2012, badiredipuso ga ba ise ba bule kgetsi epe mo ditiragalong di le 111 tse di ileng tsa begwa kgatlhanong le batho ba ba dirang ditiro tse di bosula.

Go Itewa. Gantsi mapodise ga a dire dipatlisiso tse di tseneletseng kgotsa ga a tseye matsapa a go senola batho bano ba ba dirang dilo tse di bosula. Fa dikgetsi di bulwa, badiredipuso ba sekisa kgotsa ba otlhaya badiraphoso ka sewelo. Fa kgotlatshekelo e atlhola badiraphoso, dikatlholo tse batho bano ba di newang ga di tsamaisane le molato o ba o dirileng ka gonne ditlhaselo tseno ga di tsewe e le tse di bakwang ke letlhoo.

Go Itewa ga ga Oleksandr Tretiak

Oleksandr Tretiak

Tlhaselo nngwe e e setlhogo ke e e neng ya diragalela Mosupi mongwe wa dingwaga di le 41 e bong Oleksandr Tretiak yo o neng a boela gae a tswa tirelong ya bodumedi. Banna ba le bararo ba ne ba itaya Rre Tretiak setlhogo ka metsotso e feta 20. O ne a bua maina a batlhasedi bao a re ke Ruslan Ivanov; Anatoliy Dovhan, lefotenentekolonele yo o rotseng tiro ya sepodise; le Evheniy Ihlinskiy, yo ratsalaagwe e leng Dovhan e bile e le rrapharakano. Rre Tretiak o ne a kgona go tshaba mme a isiwa ka bonako kwa bookelong a gobetse thata, a le dintho, a gobetse logata le boboko e bile nko e robegile.

Le fa boemo jwa gagwe bo ne bo le jalo, mmatlisisi o ne a re tlhaselo eo ke “e e sa reng sepe” e e neng ya dirwa ke banna ba bararo “ba ba sa itseweng.” Fa Rre Tretiak a sena go fetsa dibeke di le pedi mo bookelong, o ne a gololwa ka bonako ntswa a ne a ise a fole sentle—fa a ka bo a ile a nna lobaka lo loleele mo bookelong, seo se ne se tla dira gore badiredipuso ba tseye tlhaselo e go neng go twe ke “e e sa reng sepe” masisi. O ne a gobetse thata jaana mo a neng a tshwanelwa ke go boela bookelong gape mo letsatsing le le latelang. Malatsi otlhe a a a feditseng mo bookelong a ne a le 23.

Bosheng jaana, go ne ga bulwa kgetsi kgatlhanong le mongwe wa batlhasedi e bong Ruslan Ivanov fela ka gonne o ne a tshabile. Rre Tretiak o boifa gore batlhasedi ba tla boa ba mo tlhasela gape. O ne a re, “Ke tlhomamisegile gore batlhasedi bano ba ne ba tlhotlhelediwa ke letlhoo la bodumedi ka gonne ba tlhoile Basupi ba ga Jehofa e bile ba ne ba ikaeletse go mpolaya.”

A Badiredipuso ba Tla Tsiboga?

Ukraine ke naga e mo go yone Basupi ba ga Jehofa ba ba fetang 150 000 ba ntseng ba itumelela kgololesego ya bodumedi ka dingwagangwaga e bile ke naga e mo go yone badiredipuso ba neng ba iketleeleditse go thusa fa go na le dikgotlhang. Basupi ba solofela gore mapodise a kwa Ukraine a tla batlisisa ditiro tsa bokebekwa ka botlalo le go sekisa batho ba ba di dirang gore ba se ka ba dira dilo tse di bosula mme ba sa otlhaiwe.

Lebaka la go bo batho ba dira dilo tse di bosula mme ba sa otlhaiwe le dirile gore ba nne le bopelokgale jwa go tswelela pele ka ditlhaselo