Tsa Semolao Kwa Ukraine

MARCH 24, 2017

Kgotlatshekelokgolo ya Ukraine e Buelela Kgololesego ya Bodumedi

Basupi ba ga Jehofa ba kwa Ukraine ba kgona go tshwara dipokano mo mafelong a ba a hirileng.

JUNE 8, 2015

Kgotlatshekelo ya Ukraine e Tsaya Tsia Tshwanelo ya go Gana go Tsenela Bosole

Dikgotlatshekelo tsa kwa Ukraine tsa re tshwanelo ya motho ya go dirisa segakolodi, ga e ka ke ya thibelwa ka ntlha ya pabalesego ya naga.

PHUKWI 28, 2014

Go sa Tseye Kgato ga Mapodise Kwa Ukraine go Dira Gore Badiraphoso Ba se Ka ba Bonwa Molato le Gore Dikgobalo di Tswelele

Batho ba ba tlhaselang bodumedi ka ntlha ya letlhoo ga ba otlhaiwe. Go tlhaselwa setlhogo ga Basupi ba ga Jehofa go ntse go etegela pele.