Tsa Semolao Kwa Turkey

SEETEBOSIGO 11, 2014

Kgotlatshekelo ya Yuropa ya Ditshwanelo Tsa Batho e Buelela Batho ba Banè Ba ba Sa Tseneleng Bosole Kwa Turkey

Katlholo ya boraro kgatlhanong le Turkey e bontsha gore Tumalano ya Yuropa ya Ditshwanelo Tsa Batho e sireletsa batho ba digakolodi tsa bone di sa ba letleng go tsenela bosole le gore dinaga tsotlhe tse e leng maloko a Lekgotla la Yuropa di tshwanetse go tsaya tsia tshwanelo ya go nna le kgololesego ya segakolodi.

MOPITLWE 17, 2014

Turkey e Gana go Ikobela Melao ya Yuropa mo Kgannyeng Ya go Sa Tsenele Bosole

Goreng puso e gana go tsaya tsia tshwanelo ya batho ya go sa tsenele bosole ka ntlha ya segakolodi?

MOPITLWE 11, 2013

UN ya re Turkey e Tshwanetse go Tlotla Segakolodi sa Baagi ba Yone

Bala ka tshwetso e e itumedisang e e dirilweng ke UN e e nayang baagi ba Turkey tshwanelo ya go gana go tsenela bosole.