Fetela kwa tshedimosetsong

NGWANATSELE 18, 2013
MO LEFATSHENG LOTLHE

Gopolang ba ba Kwa Kgolegelong

Gopolang ba ba Kwa Kgolegelong

Molawana 18 wa Kgolagano ya Boditšhabatšhaba ka ga Ditshwanelo Tsa Baagi le Tsa Dipolotiki wa re “kgololesego ya go akanya, ya segakolodi le ya bodumedi” ke tshwanelo e e botlhokwa thata ya batho. * Mo dinageng tse dingwe, fa Basupi ba ga Jehofa ba dirisa kgololesego eno ba tsenngwa mo kgolegelong e bile ba tshwarwa makgwakgwa. Bontsi jwa ba ba tsenngwang mo kgolegelong ke makawana a a sa tseneleng bosole ka ntlha ya segakolodi sa bone. Ba bangwe ba tsenngwa mo kgolegelong ka ntlha ya bodumedi jwa bone.

Go tshwarwa makgwakgwa ga go dire gore Basupi ba ga Jehofa ba tlogele se ba se dumelang. Go na le moo, go dira gore go bonale sentle gore dipuso ga di tlotle ditshwanelo tsa batho. Lenaane le le fa tlase fano le bontsha mafelo a balaodi ba tsentseng Basupi ba ga Jehofa mo kgolegelong kwa go one le gore go tsentswe ba bakae mo lefelong lengwe le lengwe.

LEFELO

BA BA MO KGOLEGELONG

 Eritrea

52

 Korea, Borwa

599

 Nagorno-Karabakh

1

 Singapore

18

 Turkmenistan

9

Palogotlhe

679

Lenaane la Ngwanatsele 12, 2013, la ba ba tsentsweng mo kgolegelong

 ERITREA

Pego ya bofelo e bontsha gore Basupi ba ga Jehofa ba le 52, banna le basadi, ba tsentswe mo kgolegelong mo maemong a a sa jeseng diwelang. Le fa go se ope wa bone yo o bonweng molato kgotsa yo o sekisitsweng kwa kgotlatshekelo, ba tsentswe mo kgolegelong ka gonne ba sa tsenele bosole ka ntlha ya segakolodi, go dira ditiro tsa bodumedi kgotsa ka mabaka mangwe a a sa tlhalosiwang. Banna ba bararo, Paulos Eyassu, Isaac Mogos le Negede Teklemariam, ba ntse ba le mo kgolegelong dingwaga di ka nna 20—go tloga ka Lwetse 24, 1994—ka go bo ba sa tsenela bosole ka ntlha ya segakolodi sa bone. Basupi ba ga Jehofa ba ba nang le dingwaga di feta 60 e bong Misghina Gebretinsae le Yohannes Haile, ba ne ba swela kwa kgolegelong. Fa e sa le Eritrea e bona boipuso ka 1993, e ne ya nna e tsenya Basupi ba ga Jehofa mo kgolegelong, e ba bogisa le go ba sotla.

 KOREA BORWA

Re bua jaana, mongwe le mongwe wa makawana a le 599 a Basupi o atlholetswe dikgwedi di le 18 kwa kgolegelong ka go bo a sa tsenele bosole. Go tloga ka motsi wa Ntwa ya Korea go fitlha jaanong, Korea Borwa e tsweletse ka go sekisa makawana a Basupi a a sa tseneleng bosole mme ba sa newe tiro epe e sele e ba ka e dirang. Mo nakong eno yotlhe, Korea Borwa e atlholetse Basupi ba le 17 549 go ya kgolegelong dingwaga di le 34 100 di kopantswe, ka gonne ba sa tsenele bosole. Korea Borwa ga e a dira go dumalana le maitlamo a tumalano ya boditšhabatšhaba e bile ga e a tsaya tsia tshwanelo ya batho ba ba sa tseneleng bosole. Fa o batla tshedimosetso e e oketsegileng, bona Dinaga Tse Dingwe di Ngongoregela Tshiamololo ya Kwa Korea Borwa.

 NAGORNO-KARABAKH

E re ka naga ya Nagorno-Karabakh e se na thulaganyo ya tiro ya setšhaba e e ka dirwang, monna mongwe wa dingwaga di le 20 yo e leng Mosupi, o tsentswe mo kgolegelong ka go bo a sa tsenele bosole. Ka Sedimonthole 30, 2011, o ne a atlholelwa dikgwedi di le 30 mo kgolegelong mme ka Ferikgong 29, 2013, kopo ya gagwe ya go gololwa pele ga nako mme a ntse a beilwe leitlho e ne ya ganwa. Batsamaisi ba kgolegelo ba ganne kopo ya gagwe ya gore a gololwe ka ntlha ya botsogo jwa gagwe jo bo ntseng bo koafala.

 SINGAPORE

Puso ya Singapore e pateletsa mongwe le mongwe go tsenela bosole e bile e itlhokomolosa ditshwanelo tsa batho ba ba sa tseneleng bosole. E re ka makawana a le 18 a a kopanelang le Basupi ba ga Jehofa a ne a iketleeleditse go dira dilo go dumalana le segakolodi sa one se se thapisitswe ka Baebele, mongwe le mongwe wa bone o atlholetswe dikgwedi di le 39 kwa Kgolegelong ya Kwa Bonnong jwa Masole. Mosupi mongwe o ne a gololwa ka Phatwe 2013 morago ga gore a fetse ngwaga mo kgolegelong ka ntlha ya go bo a sa tsenela bosole.

 TURKMENISTAN

Gone jaanong, Basupi ba le robongwe ba banna ba mo kgolegelong kwa Turkmenistan—ba le robedi ka ntlha ya go sa tsenele bosole, a le mongwe ka ntlha ya ditatofatso tsa maaka. Banna bano ba atlholetswe dikgwedi di le 12 go ya go 24 mo kgolegelong mme gantsi batlhokomedi ba kgolegelo le masole ba ba itaya setlhogo. Ka dinako dingwe fa ba sena go gololwa, ba sekisiwa gape ba tsewa ba tlotse molao gape ba bo ba tsenngwa mo kgolegelong e e gagamatsang dilo le go feta.

^ ser. 2 Bona le Maitlamo a Lekgotla la Ditšhaba Tse di Kopaneng a Ditshwanelo Tsa Batho mo Lefatsheng Lotlhe, Molawana 18 le Tumalano ya Yuropa ya Ditshwanelo Tsa Batho, Molawana 9.