Fetela kwa tshedimosetsong

Ntlo ya Mosupi wa ga Jehofa e e jelweng ka molelo kwa Lutsino, mo kgaolong ya Moscow

JUNE 16, 2017
RUSSIA

Tshwetso ya Kgotlatshekelo ya Russia e Dira Gore Basupi ba ga Jehofa ba Boge

Tshwetso ya Kgotlatshekelo ya Russia e Dira Gore Basupi ba ga Jehofa ba Boge

Tshwetso e e dirilweng ke Kgotlatshekelo ya Makgaolakgang ya Russia ka April 20, 2017, e ile ya dira gore Basupi ba ga Jehofa ba bogisiwe mo nageng yotlhe. Balaodi ba puso ba gataka ditshwanelo tsa Basupi e bile fa Basupi ba kopana mmogo ba re ga go ka fa molaong. Gape tshwetso eo e dirile gore baagi bangwe ba Russia ba kgetholole Basupi, tota le go ba bogisa.

Puso ya Russia e Gataka Ditshwanelo Tsa Basupi

Dennis Christensen

Basupi ba ga Jehofa ba Tsenngwa mo Kgolegelong

 • Ka May 25, mapodise a ne a tlhasela Phuthego ya Basupi ba ga Jehofa kwa Oryol. Go ne ga tshwarwa Dennis Christensen, yo o tswang kwa Denmark e bile e le mogolwane mo phuthegong ya Oryol. Rre Christensen o tla emela tsheko a le mo kgolegelong go fitlha ka July 23. Mme fa a ntse a le mo kgolegelong mosekisi o leka go kokoanya bosupi jo bo bontshang gore Rre Christensen o kotsi mo setšhabeng. Fa a ka bonwa molato, a ka atlholelwa dingwaga di le thataro go ya go di le lesome mo kgolegelong.

Mekgatlho ya Basupi e a Tlhagisiwa

 • Ka May 4, ofisi ya mosekisi e ne ya itsise modulasetulo wa mokgatlho wa bodumedi wa Basupi kwa Krymsk, gore fa ene le maloko a mangwe a mokgatlho ono ba ka kopana mmogo ka maikaelelo a go obamela ba ka sekisiwa le go tsenngwa mo kgolegelong.

 • Mekgatlho e mengwe e ka nna tlhano ya Basupi le yone e ne ya tlhagisiwa ka tsela e e tshwanang morago ga tshwetso e e dirilweng ke Kgotlatshekelo ya Makgaolakgang.

Mapodise a Tlhasela Diphuthego Tsa Basupi

 • Ka April 22, mapodise a kwa Dzhankoy, kwa Repaboliking ya Crimea, ba ne ba tlhasela Basupi kwa lefelong le ba obamelang kwa go lone. Mapodise a ne a ba bolelela gore tshwetso e e dirilweng ke Kgotlatshekelo ya Makgaolakgang e raya gore ga ba a tshwanela go kopana mmogo go tla go obamela. Ba ile ba phuruphutsa lefelo leo ba bo ba le tswala gore le se ka la tlhola le dirisiwa gape.

 • Fa e sa le Kgotlatshekelo ya Makgaolakgang e dira tshwetso eo, mapodise a ile a tlhasela mafelo a Basupi a kobamelo a ka nna tlhano go akaretsa le kwa legaeng la Mosupi mongwe.

“Ke tshwenyegile tota ka tsela e Basupi ba ga Jehofa ba tshwarwang setlhogo ka yone kwa Russia mme e le batho ba ba nang le kagiso. . . . Ke kopa ka tsweetswee gore balaodi ba Russia ba tlotle kgololesego ya Basupi ba ga Jehofa ya bodumedi, ya go bua le ya go kopana mmogo ka kagiso go dumalana le maitlamo a naga e a dirileng le mekgatlho ya ditshwanelo tsa batho kwa dinageng tse dingwe le mokgatlho wa OSCE [Organization for Security and Cooperation in Europe].”—Michael Georg Link, Mookamedi wa Ofisi ya OSCE ya Ditshwanelo tsa Batho.

Bana ba Basupi ba a Tlhorontshiwa Kwa Dikolong

 • Ka April 24, kwa motseng wa Bezvodnoye o o kwa kgaolong ya Kirov, morutabana mongwe o ne a tlhabisa bana ba babedi ba mmaabone e leng Mosupi ditlhong. Morutabana o ile a tlhalosa gore o dirile seo ka gonne Basupi ba ga Jehofa ba thibetswe mo Russia.

 • Ka May 17, mogokgo wa sekolo sengwe kwa kgaolong ya Moscow, o ile a kwalela batsadi ba ngwana wa dingwaga di le robedi a re ngwana yoo o ne a bua ka Modimo le ngwana yo mongwe mo tlelaseng. Mo lekwalong la gagwe o ne a umaka tshwetso e e dirilweng ke Kgotlatshekelo ya Makgaolakgang, a bo a tlhalosa gore se ngwana yoo a se dirileng ga se a letlelelwa mo sekolong ka gonne ga se amane ka gope le thuto ya sekolo. Mogokgo o ne a re o tla begela mapodise ka tiragalo eno le gore gongwe ngwana yoo a ye go tsena sekolo go sele.

Banna ba Basupi ba Patelediwa go Tsenela Bosole

 • Ka April 28, khomishene e go ikwadisetswang bosole kwa go yone e e kwa kgaolong ya Cheboksary le Marposadskiy, e ne ya gana kopo ya Mosupi mongwe yo o neng a batla go dira tirelo ya setšhaba. Khomishene eo e ne ya tlhalosa gore ga ba ka ke ba letlelela seo ka gonne Basupi ba ga Jehofa ba kotsi mo setšhabeng.

 • Banna ba babedi ba Basupi le bone ba ne se ka ba letlelelwa go dira tirelo ya setšhaba.

Philip Brumley, yo e leng mmueledi wa Basupi ba ga Jehofa o ne a re: “Puso e gana Basupi bano ba dira tirelo ya setšhaba ka gonne ba re ba kotsi mo setšhabeng, mme ka fa letlhakoreng le lengwe ba ba pateletsa go tsenela bosole. A mme go a utlwala gore puso e letlelele batho ba gotweng ba kotsi mo setšhabeng gore ba tsenele bosole?”

Batho ba Kgetholola Basupi Le go Ba Bogisa

Basupi ba a Bogisiwa

 • Ka April 30, kwa Lutsino kwa kgaolong ya Moscow, ntlo ya lelapa lengwe la Basupi e ne ya jewa ka molelo. Motho yo o neng a fisa ntlo ya bone o ne a ba bolelela kafa a tlhoileng Basupi ka teng go tswa foo a bo a e fisa.

 • Ka May 24, kwa Zheshart, kwa Repaboliking ya Komi, lefelo le Basupi ba ga Jehofa ba kopanelang kwa go lone le ne la jewa molelo.

  Holo ya Bogosi ya kwa Zheshart e e jelweng ka molelo

 • Fa e sa le Kgotlatshekelo ya Makgaolakgang e dira tshwetso ka April 20, 2017, mafelo a ka nna robongwe a Basupi a ne a tlhaselwa.

 • Ka April 26, Mosupi mongwe kwa Belgorod o ne a tswa mo ntlong ya gagwe fa mongwe a goa a re “Lo thibetswe!” go tswa foo a bo a betsa Mosupi yoo.

 • Ka May 11, banna ba le mmalwa ba ne ba tsenelela phuthego ya Basupi ba ga Jehofa ya kwa Tyumen. Banna bao ba ile ba ba tlhapatsa le go ba tshosetsa gore ba tla ba itaya.

Basupi ba Kobiwa Kwa Ditirong

 • Ka May 15, khampani e e dirang dikhemikale kwa Dorogobuzh kwa kgaolong ya Smolensk e ile ya koba Basupi botlhe ba ba berekang koo. Ba ne ba tlhalosediwa gore mapodise a lephata le le kgethegileng la FSB a re khampani eo e kobe Basupi botlhe ka gonne batho ba ba kotsi mo setšhabeng ba ka se berekele khampani eo.

 • Go nnile le dipego tse dingwe tse tharo tse mo go tsone Basupi ba ileng ba tshosediwa ka go kobiwa mo ditirong ka gonne gotwe bodumedi jwa bone bo kotsi. Kwa motseng wa Yashkino kwa kgaolong ya Kemerovo, mapodise a ile a pateletsa Mosupi mongwe gore a ba neye tshedimosetso ka Basupi ba bangwe mme maiteko a bone a ile a itaya sefololetse. Mapodise a ile a re ga go ka fa molaong gore motho e nne leloko la bodumedi jo bo thibetsweng a bo a tshwantsha Basupi ba ga Jehofa le dirukhutlhi tsa ISIS.

Basupi mo Lefatsheng Lotlhe ba Tshwenyegile ka Seemo sa Kwa Russia

Basupi ba ga Jehofa kwa Russia ba na le dingwaga di le lesome ba ntse ba bogisiwa ke puso le batho ba bangwe ka ntlha ya bodumedi jwa bone. Tshwetso e e dirileng ke Kgotlatshekelo ya Makgaolakgang e dirile gore Basupi ba tshelele mo letshogong la gore ba ka tlhaselwa nako nngwe le nngwe fela. Tshwetso eo e ile ya senya Basupi leina e bile e dirile gore batho bangwe le badiredipuso ba bogise Basupi le go feta. Basupi ba ga Jehofa mo lefatsheng lotlhe ba tshwenngwa ke gore go tlile go diragalang ka bakaulengwe ba bone ba kwa Russia fa Kgotlatshekelo ya Boikuelo e ka se phimole tshwetso e e dirilweng ke Kgotlatshekelo ya Makgaolakgang fa kgetsi eno e tsena ka July 17, 2017.

Rre Brumley o ne a re: “Ga go na ope yo kileng a ntsha bosupi jwa gore Basupi ba ga Jehofa ba kotsi mo setšhabeng. Tsela e Basupi ba ga Jehofa ba bogisiwang ka yone, e setlhogo go feta dilo tse ba latofadiwang ka tsone. Russia e tlhoka go sekaseka kgang eno gape e lebeletse molaotheo wa naga le ditumalano tse e dirileng le dinaga tse dingwe malebana le kgololesego ya bodumedi.”