Fetela kwa tshedimosetsong

APRIL 19, 2017
RUSSIA

Letsatsi la Botlhano la Kgetsi ya go Thibela Basupi ba ga Jehofa Kwa Russia

Letsatsi la Botlhano la Kgetsi ya go Thibela Basupi ba ga Jehofa Kwa Russia

Gompieno Kgotlatshekelo ya Makgaolakgang e simolola go sekaseka dibolumo di le 43 tsa dikgetsi tse di tsentsweng e le bosupi. Gape kgotlatshekelo e letlile babueledi ba Ofisi ya Lekala gore ba tsenye le bosupi jwa ditiragalo tse mo go tsone badiredipuso ba neng ba phuruphutsha batho ka nako ya dipokano tsa Basupi ba ga Jehofa. Ka kgwedi ya March le ya April 2017, mapodise a ne a kgoreletsa dipokano a bo a tshosetsa batho gore a tla ba tshwara.

Fa kgotlatshekelo e ne e sekaseka kopo ya Lefapha la Tshiamiso ya go tswala mekgatlho ya semolao e le 395 e Basupi ba e dirisang, e ile ya reetsa fa go ne go tlhalosiwa tsela e Basupi ba ga Jehofa ba dirang dilo ka yone go tlhomamisa gore e tsamaisana le molao wa naga. Fa kgotlatshekelo e ne e sekaseka ditshwetso tsa go tswala mekgatlho ya Basupi e le robedi, babueledi ba Basupi ba ile ba tlhalosa gore ditshwetso tseo di ne di theilwe mo bosuping jo bo itlhametsweng le gore melao e ne e sa latelwa sentle.

Mo godimo ga moo, babueledi ba Basupi ba ne ba tlhalosa gore Lefapha le tlhoma molao o lone ka bolone le sa batleng go o latela. Ka nako ya tsheko ya fa Lefapha le ne le kopa gore mekgatlho ya semolao e tswalwe, Lefapha le ne le gatelela ntlha ya gore Ofisi ya Lekala ga e amane gope le tiro ya mekgatlho eo. Gape le ile la thibela maiteko a Ofisi ya Lekala a go leka go nna le seabe ka nako ya tsheko. Le fa go ntse jalo, mo kgetsing eno, Lefapha la re Ofisi ya lekala ke yone e ikarabelelang mo tirong ya mekgatlho eno le mo ditirong tsa “borukhutlhi” tse dikgatiso tsa Basupi di di rotloeletsang batho.

Lefapha le ile la ya go tlhatlhoba mekgatlho eno ya Basupi makgetlo a le mantsi mme dipego tsa ditlhatlhobo tseo di neilwe kgotlatshekelo. Le fa go ntse jalo, fa lefapha le kopiwa gore le umake tiragalo e le nngwe fela e e bontshang gore Basupi ba kotsi mo setšhabeng, le ile la palelwa ke go dira jalo.

Kgetsi eno e tla boa gape ka April 20, 2017 ka ura ya bobedi thapama.