Fetela kwa tshedimosetsong

MARCH 16, 2017
RUSSIA

Tona ya Lefapha la Tshiamiso Kwa Russia o Batla go Thibela Basupi ba ga Jehofa

Tona ya Lefapha la Tshiamiso Kwa Russia o Batla go Thibela Basupi ba ga Jehofa

Tona ya Lefapha la Tshiamiso kwa Russia o tsentse kopo kwa Kgotlatshekelong ya Makgaolakgang a ikuela gore “mokgatlho wa bodumedi wa Basupi ba ga Jehofa mmogo le Ofisi ya bone ya lekala e tswalwe, tiro ya bone e thibelwe le gore dikago tsa bone di tsewe ka gonne ba le kotsi mo setšhabeng.” Ka March 15, 2017, Kgotlatshekelo ya Makgaolakgang e ile ya tsenya kitsiso mo website ya yone e tlhalosa gore e amogetse kopo eo ya Lefapha la Tshiamiso. Moragonyana Ofisi ya Lekala e ne ya romelelwa lekwalo le le ba itsiseng gore Kgotlatshekelo ya Makgaolakgang e tla sekaseka boikuelo joo mme kgetsi eo e tla reediwa ka ura ya lesome mo mosong ka April 5, 2017.

Fa Kgotlatshekelo ya Makgaolakgang e ka dumalana le kopo eo, seno se tla nna le diphelelo tse di botlhoko mo Basuping ba ga Jehofa ba kwa Russia. Ba ka nna ba latlhegelwa ke dikago tse ba kopanelang mo go tsone, mekgatlho e ka nna 400 ya semolao e ba e dirisang e ka nna ya tswalwa mme Basupi ba feta 170 000 ba ka nna ba sekisediwa go kopana mmogo go tla go obamela Modimo, go bala Baebele mmogo kgotsa go bua le ba bangwe ka dilo tse ba di dumelang.

Vasiliy Kalin yo e leng mmueledi wa Ofisi ya Lekala la kwa Russia a re: “Basupi ba mo Russia ba eletsa go direla Modimo ka kgololesego. Go setse go fetile dingwaga di le 100 jaanong puso ya Russia e ntse e gataka molao o bone ka bobone ba o beileng wa gore mongwe le mongwe o na le tshwanelo ya go itlhophela. Fa ke ne ke le ngwana, Stalin e ne ya isa ba lelapa la gaeno kwa Siberia fela ka gonne re ne re le Basupi ba ga Jehofa. Go utlwisa botlhoko go bona gore banake mmogo le ditlogolo tsa me ba tla lebana le boemo jo bo tshwanang. Ke ne ke sa lebelela gore re tla tsamaya re lebana le matshosetsi a go bogisiwa gape mo Russia.”