Fetela kwa tshedimosetsong

Ba ba neng ba rometswe kwa Russia, go tswa ka fa molemeng go ya ka fa mojeng: Alberto Rovira (Spain), Peter Hamadej (Slovakia), Andrejs Gevla (Latvia), Chong Ho (Korea), Yaroslav Sivulskiy (Russia), Johann Zimmermann (Austria), Stefan Steiner (Switzerland), Vasiliy Kalin (Russia), Tommi Kauko (Finland), Mark Sanderson (United States), Robert Delahaije (Netherlands), Marc Hansen (Belgium), Paul Gillies (United Kingdom), Lars-Erik Eriksson (Sweden), Tommy Jensen (Denmark), Jørgen Pedersen (Norway), Manfred Steffensdorfer (Germany), Teemu Konsti (Lithuania), Babis Andreopoulos (Greece), Tambet Ernits (Estonia), Jean-Claude Pons (France)

JULY 21, 2017
RUSSIA

Basupi ba ga Jehofa ba Dinaga Tse Dingwe ba Tshegetsa Basupi ba Kwa Russia ka Nako ya Kgetsi ya Boikuelo

Basupi ba ga Jehofa ba Dinaga Tse Dingwe ba Tshegetsa Basupi ba Kwa Russia ka Nako ya Kgetsi ya Boikuelo

NEW YORK—Setlhopha se se Laolang sa Basupi ba ga Jehofa se ile sa romela bakaulengwe go tswa kwa dikontinenteng tse tharo go ya kwa Moscow go ya go ema nokeng bakaulengwe le bokgaitsadi ba rona ba Russia.

Fa ba goroga, ba ile ba kopana le bakaulengwe le bokgaitsadi ba ba itumetseng mme bangwe ba bone ba ne ba tswa kgakala kwa Siberia. Bakaulengwe bano ba ne ba kgothatsa bakaulengwe le bokgaitsadi ba Russia le go ba tlhomamisetsa gore Basupi ba ga Jehofa mo lefatsheng lotlhe ba ba eme nokeng e bile ba a ba rapelela. Mongwe wa bakaulengwe ba ba neng ba rometswe kwa Russia a re: “Ke ile ka kgothala tota fa ke bona tsela e bakaulengwe ba Russia ba bontshang bopelokgale ka yone le fa gone ba sa lebelela gore tshwetso ya go thibela tiro ya bone mo Russia e tla busediwa morago.”

Le fa baatlhodi ba bararo ba kgotlatshekelo ya boikuelo ba sa busetsa morago tshwetso eo, go ne go rena kagiso le lorato mo gare ga bakaulengwe ba rona. Bakaulengwe ba ne ba utlwile botlhoko tota fa ba bona tsela e leina la ga Jehofa le neng le gogwa ka yone mo seretseng mme gone ba ile ba lemoga gore nako ya gore tumelo ya bone e lekwe e ne e gorogile. Le fa go ntse jalo, tsela e e nang le seriti e bakaulengwe le bokgaitsadi ba ileng ba itshwara ka yone e ne e bontsha sentle fela gore dilo tse ba neng ba latofadiwa ka tsone e ne e le maaka fela a matala mme baatlhodi bano ba paletswe ke go bona seo.

Mark Sanderson wa Setlhopha se se Laolang le ene o ne a tsamaile le setlhopha se se neng se rometswe kwa Russia. O ile a kgothatsa bakaulengwe a ba bolelela gore ba “nne pelokgale.” Fa bakaulengwe ba ba neng ba rometswe kwa Russia ba tswa ka kgotlatshekelo, Basupi ba kwa Russia ba ile ba ba tlamparela ba ba leboga go bo ba tlile go ba ema nokeng mo tiragalong eno e e sa lebalesegeng.

Bakaulengwe bano ba ile ba etela baemedi ba dinaga di le 21 ba ba nnang kwa Moscow go ba bontsha ditlhaselo tse di botlhoko tse Basupi ba ga Jehofa ba lebanang le tsone kwa Russia. Tsone di akaretsa go fisiwa ga matlo a Basupi ba ga Jehofa, go latlhegelwa ke ditiro, go bogisiwa ga bana kwa dikolong le go tshwarwa ga Basupi ba ba rulaganyang dipokano ba ba jaaka Mokaulengwe Dennis Christensen yo o sa ntseng a le mo kgolegelong go tla go fitlha ga jaana. Baemedi ba le mmalwa ba ile ba utlwa botlhoko fa ba bona bidio ya metsotso e mebedi e e bontshang ditiragalo tseno tsotlhe. Ba le bantsi ba bone ba ne ba botsa gore kante goreng Basupi ba ga Jehofa ba tlhaselwa botlhoko jaana. Bakaulengwe ba ile ba ba araba ka go ba tlhalosetsa gore maloko a bodumedi jwa rona ga a tseye letlhakore mo dikgannyeng tsa dipolotiki le gore tiro ya rona ya go ruta Baebele e fetotse matshelo a batho ba le bantsi ba Russia. Mongwe wa baemedi bao o ile a re: “Kereke ya Orthodox ga e rate fa lo ba tseela batho.” Baemedi ba dinaga di feta 10 ba ile ba romela batho ba bone kwa kgotlatshekelo gore ba ye go reetsa kgetsi eno e e tsereng diura di le robedi.

Bakaulengwe ba ba neng ba rometswe kwa Russia ba boile ba nonofile mo tumelong e bile ba kgothaditswe ke sekao sa bakaulengwe ba rona ba kwa Russia le tsela e ba neng ba ikemiseditse ka yone gore ba tla tswelela ba ikanyega mo go Jehofa le go naya bosupi ka ene mo bathong botlhe.

Babegadikgang ba ka Ikgolaganya le:

David A. Semonian wa Ofisi ya Tshedimosetso mo nomorong ya +1-845-524-3000