Fetela kwa tshedimosetsong

MAY 26, 2017
RUSSIA

Mapodise a Russia a Tshwara Moagi wa Denmark Kwa Dipokanong Tsa Basupi ba ga Jehofa

Mapodise a Russia a Tshwara Moagi wa Denmark Kwa Dipokanong Tsa Basupi ba ga Jehofa

NEW YORK—Moagi wa kwa Denmark mmogo le baagi ba bangwe ba Russia ba ile ba tshwarwa fa mapodise a ne a tsena ka dikgoka mo pokanong ya Basupi ba ga Jehofa ka maitseboa ka May 25, 2017. Seno se tla morago ga tshwetso ya April 20, 2017 e mo go yone Kgotlatshekelo ya Makgaolakgang ya Russia e ileng ya thibela tiro ya Basupi ba ga Jehofa kwa nageng eo.

Dennis Christensen

Mapodise a a tlhometseng a ka nna 15 le mapodise a lephata le le kgethegileng la puso (FSB) a ile a tsena ka dikgoka mme a kgoreletsa pokano ya Basupi ba ga Jehofa kwa toropong ya Oryol (e gape e bidiwang Orel) e e mo setshwantshong se se fa godimo. Mapodise a ile a tsaya makwaloitshupo le didirisiwa tsa eleketeroniki tsa batho botlhe ba ba neng ba le kwa pokanong eo. Mapodise a lephata le le kgethegileng la puso a ne a tshwara Dennis Christensen yo e leng Mosupi wa ga Jehofa yo o tswang kwa nageng ya Denmark. Morago ga moo, mapodise a ile a ya go phuruphutsha matlo a le mané a Basupi ba ga Jehofa a a mo toropong eo.

Christensen o ne a lala bosigo jotlhe kwa kgolegelong, mme gompieno, Kgotlatshekelo ya Toropo ya Oryol e neile FSB tetla ya gore a tlogelwe mo kgolegelong go fitlha mapodise a fetsa dipatlisiso tsa bone. Christensen ke motswakwa wa ntlha go bonwa molato ke Russia fa e sa le Kgotlatshekelo ya Makgaolakgang ya naga eo e ntshitse katlholo kgatlhanong le Basupi ba ga Jehofa. Fa a ka bonwa molato, a ka nna a atlholelwa lobaka lo loleele mo kgolegelong.

Eno ke tiragalo ya bosheng e Basupi ba ga Jehofa ba ileng ba lebana le yone fa e sa le Kgotlatshekelo ya Makgaolakgang ya Russia e ntshitse katlholo ya gore Basupi ba kotsi mo setšhabeng e bile e tswetse Ofisi ya bone ya kwa Russia le mekgatlho ya semolao e le 395 e Basupi ba neng ba e dirisa kwa Russia.

Ntlo eno e Basupi ba tshwarelang dipokano mo go yone e ile ya jewa ka molelo.

Diura di le mmalwa morago ga tshwetso ya Kgotlatshekelo ya Makgaolakgang ka April 20, banna bangwe kwa St. Petersburg ba ile ba ya go senya kago e kgolo mo Russia e Basupi ba kopanelang mo go yone e bile ba ile ba tshosetsa batho ba ba neng ba kopane koo. Mafelo mangwe a Basupi ba a dirisang le matlo a Basupi ba kwa Kaliningrad, Moscow, Penza, Rostov, St. Petersburg, Sverdlovsk, Voronezh le kwa Krasnoyarsk a ile a tlhaselwa le go senngwa. Ka May 24, 2017, kwa toropong ya Zheshart kwa Repaboliking ya Komi, ntlo e Basupi ba tshwarelang dipokanong mo go yone e ne ya jewa ka molelo. Mo godimo ga go tshwenngwa ke mapodise le go senyediwa matlo, Basupi bangwe ba ile ba itewa, ba tshosediwa kwa sekolong le kwa ditirong kgotsa ba latlhegelwa ke ditiro tsa bone.

David A. Semonian yo e leng mmueledi wa Basupi ba ga Jehofa kwa ntlokgolong a re: “Basupi ba ga Jehofa mo lefatsheng lotlhe ba tshwenyegile tota ka badumedi mmogo le bone ba kwa Russia. Dilo tseno di bakilwe ke tshwetso e e sa siamang ya Kgotlatshekelo ya Makgaolakgang ya Russia ya go nna kgatlhanong le rona. Ka May 19, 2017, re ile ra tsenya kopo ya go ikuela kgatlhanong le tshwetso eo. Re solofela gore Russia e tla tlogela go dirisana le Basupi ba ga Jehofa ka tsela eno e e sa siamang. Gape re tlile go ikuela kgatlhanong le tshwetso e e sa siamang ya go tshwara mokaulengwe wa rona e bong Dennis Christensen.”

Babegadikgang ba ka Ikgolaganya le:

Kwa Ntlokgolong: David A. Semonian wa mo Ofising ya Tshedimosetso mo nomorong ya +1-845-524-3000