Fetela kwa tshedimosetsong

Holo ya Bogosi ya kwa Tortola, pele ba e baakanya le fa ba sena go e baakanya. Ke nngwe ya Diholo Tsa Bogosi di le tlhano tsa kwa British le U.S. Virgin Islands tse di ileng tsa senngwa ke Setsuatsue se se maatla se se bidiwang Maria e bile ke yone ya ntlha go baakanngwa.

JANUARY 19, 2018
DIKGANG TSA LEFATSHE LOTLHE

Basupi ba Tsweletse ka go Thusa ba ba Wetsweng ke Masetlapelo

Basupi ba Tsweletse ka go Thusa ba ba Wetsweng ke Masetlapelo

NEW YORK—Basupi ba ntse ba tsweletse go thusa batho ba ba nnang kwa ditlhaketlhakeng tsa Caribbean ba ba ileng ba senyegelwa ke matlo le dithoto tsa bone ka September 2017 fa Setsuatsue se se maatla se se bidiwang Irma le Maria di ne di senya. Tshedimosetso e e latelang e tswa kwa diofising tsa makala a Basupi ba ga Jehofa tse di kwa Barbados, Cuba, Dominican Republic, Fora le United States mme di re thusa go bona se bakaulengwe ba rona ba se dirang go thusa Bakeresete mmogo le bone.

Mafelo a a Welang mo Lekaleng la Barbados—Anguilla, Antigua, Barbuda, Dominica le St. Maarten (e e welang mo nageng ya Netherland)

Go ile ga tlhomiwa dikomiti di le nnê tse di ileng tsa rulaganya gore go nne le bakaulengwe le bokgaitsadi ba ba tla thusang go tlhokomela Basupi ba ba neng ba wetswe ke masetlapelo. Go akanngwa gore lekala la Barbados le tla dirisa dimilione tsa didolara tsa Amerika di le 2,4 go baakanya Diholo Tsa Bogosi di le 8 le matlo a le 122 a bakaulengwe le bokgaitsadi ba rona. Go na le matlo a mangwe a le 19 a a tla tlhokang go agiwa sesha.

Holo ya Bogosi ya kwa Grand Bay kwa Dominica e e ileng ya senyega thata ka nako ya setsuatsue.

Lekala la Cuba

Ofisi ya lekala ya re Basupi ba ga Jehofa ba ba ileng ba senyediwa ke Setsuatsue sa Irma ba tlhokometswe sentle e bile baemedi ba ofisi ya lekala ba ba etetse go ya go ba kgothatsa ka Baebele.

Lekala la Dominican Republic

Go tlhomilwe dikomiti di le tharo gore di thuse Basupi ba ba wetsweng ke masetlapelo. Basupi ba koo ba ile ba ntsha dijo, metsi, diaparo le dilo tse dingwe tse di tlhokegang. Ka October matlo otlhe a a neng a senyegile a ne a baakantswe e bile a phepafaditswe mme tiro e ntsi e dirilwe ke Basupi ba koo.

Mafelo a a Welang mo Lekaleng la Fora—Guadeloupe le St. Martin

Ofisi ya lekala e ile ya tlhoma komiti kwa setlhaketlhakeng sa St. Martin le sa Guadeloupe gore e rulaganye tiro ya go aga e go akanngwang gore e ka ja madi a a kana ka didolara tsa Amerika di le 1,4. Go tla baakanngwa Diholo Tsa Bogosi di le 12 kwa Guadeloupe, diholo tse dingwe tse pedi le matlo a le 24 a Basupi ba kwa St. Martin. Baithaopi ba le 22 go tswa kwa Fora, Guadeloupe le Martinique ba tla thusa mo tirong eo.

Ntlo e e ileng ya senngwa ke setsuatsue kwa St. Martin.

Mafelo a a Welang mo Lekaleng la United States—British le U.S. Virgin Islands, Florida, Georgia, Puerto Rico, Turks le Caicos Islands

Basupi ba ga Jehofa ba feta 13 000 ba ile ba welwa ke masetlapelo. Go fitlha ga jaana go na le dikomiti di le nnê tse di thusang badumedi ka rona e bile go setse go dirilwe tiro e ntsi e e akaretsang go baakanya matlo le go naya batho dilo tse ba di tlhokang tse di jaaka dijo le metsi. Mme go sa ntse go na le tiro e ntsi e e tshwanetseng go dirwa kwa Puerto Rico le kwa British le U.S. Virgin Islands.

Baithaopi ba phepafatsa ntlo e e ileng ya senngwa ke setsuatsue kwa Puerto Rico mme go na le matlo a mangwe a feta 3 200 a a senyegileng.

Go tla nna le baithaopi ba le 690, ba le 450 ba tla isiwa kwa ditlhaketlhakeng mme ba le 240 ba tla isiwa kwa Florida le kwa Georgia gore ba ye go thusa go baakanya Diholo Tsa Bogosi le matlo a badumedi ka bone. Go akanngwa gore tiro yotlhe e tla ja didolara tsa Amerika di feta dimilione di le 30 mme go tla baakanngwa:

  • Diholo Tsa Bogosi di le 5 le matlo a le 190 kwa British le U.S. Virgin Islands

  • Diholo Tsa Bogosi di le 40 le matlo a le 1 174 kwa Florida

  • Diholo Tsa Bogosi di le 106, Diholo Tsa Kopano di le 2 le matlo a le 1 216 kwa Puerto Rico

  • Diholo Tsa Bogosi di le 2 le matlo a le 56 kwa Turks le kwa Caicos

Re rapela gore Jehofa a neye batho botlhe ba ba thusang mo tirong eno maatla a gore ba e wetse. Re tshepa gore tiro ya go thusa badumedi mmogo le rona e tla tswelela go fitlha ba kgona go boa gape ba direla Jehofa Modimo.—Nehemia 2:18.

Babegadikgang ba ka Ikgolaganya le:

Kwa Ntlokgolong: David A. Semonian wa Ofisi ya Tshedimosetso mo nomorong ya +1-845-524-3000

Kwa Barbados: John Medford mo nomorong ya +1-246-438-0655

Kwa Dominican Republic: Josué Féliz mo nomorong ya +1-809-595-4007

Kwa Fora: Guy Canonici mo nomorong ya +33-2-32-25-55-55