Fetela kwa tshedimosetsong

JULY 3, 2020
DIKGANG TSA LEFATSHE LOTLHE

Go Golotswe Dibaebele di le Thataro ka June 28, 2020

Go Golotswe Dibaebele di le Thataro ka June 28, 2020

Basupi ba ga Jehofa ba ile ba kgona go golola Dibaebele di le thataro le fa gone jaanong go na le bolwetse jwa coronavirus. Ka di 28 tsa June , 2020, go ne ga gololwa Thanolo ya Lefatshe le Lesha ya Dikwalo Tse di Boitshepo ka dipuo di le nnè: Se-Swati, Se-Tsonga, Se-Zulu, le Se-Chitonga. Kwa Belize Kriol le kwa Totonac go ile ga gololwa Thanolo ya Lefatshe le Lesha ya Dikwalo Tsa Bokeresete Tsa Segerika. Le fa bakaulengwe le bokgaitsadi ba ne ba sa kgone go kopana ka ntlha ya bolwetse jwa COVID-19 ba ne ba itumelela Baebele e ntšha ya ileketeroniki. Bakaulengwe ba ba neng ba neela dipuo tseo, ba ile ba rekotiwa mme baboledi ba kgona go lebelela thulaganyo eno ka videoconference kgotsa ka video streaming.

Se-Swati,Se-Tsonga le Se-Zulu

Mokaulengwe Geoffrey Jackson, wa Setlhopha se se Laolang, o ile a golola Thanolo ya Lefatshe le Lesha ya Dikwalo Tse di Boitshepo ya Se-Swati le Thanolo ya Lefatshe le Lesha ya Dikwalo Tse di Boitshepo e e tokafaditsweng ka Se-Tsonga le Se-Zulu tsa ileketeroniki (Bona setshwantsho). Baboledi ba mo Afrika Borwa le ba kwa Eswatini ba ile ba lebelela thulaganyo eno.

Di khabara tsa Dibaebele tse di golotsweng bosheng ka Se-Swati, Se-Tsonga, le Se-Zulu (go tswa ka fa molemeng go ya ka fa mojeng)

Mo Afrika Borwa batho ba feta, 18.5 million ba bua Se-Swati, Se-Tsonga, le Se-Zulu, mme ba akaretsa baboledi ba feta 38,000.

Se-Chitonga (Malawi)

Mokaulengwe Augustine Semo, wa leloko la Komiti ya Lekala ya kwa Malawi , o ile a ntsha kitsiso ya gore go golotswe Thanolo ya Lefatshe le Lesha ya Dikwalo tse di Boitshepo ka Se-Chitonga (Malawi).

Setlhopha sa baranodi ba Se-Chitonga ba ile ba fetsa dingwaga tse pedi ba ranola Baebele eno e ntšha. Mongwe wa bone a re: “Puo eno ya Se-Chitonga e buiwa ka ditsela tse tharo tse di farologaneng. Batho ba ba nnang kwa karolong e e rileng ba dirisa mafoko a a sa tlwaelegang kwa karolong e nngwe. Re lekile go dirisa mafoko a a tla tlhaloganngwang ke batho botlhe. Mo mafokong mangwe a re akanyang gore babadi ga ba kitla ba a tlhaloganya, go na le ntlha e e kwa tlase.”

Yo mongwe a re: “Go a go nna motlhofo gore baboledi ba kgone go dirisa Baebele eno kwa bodireding le kwa dipokanong ka gonne go dirisitswe puo e e motlhofo, e re kgonang go e bala le go e tlhaloganya.”

Se-Belize Kriol

Mokaulengwe Joshua Killgore wa Komiti ya Lekala ya kwa Amerika o ile a golola Thanolo ya Lefatshe le Lesha ya Dikwalo Tsa Bokeresete Tsa Segerika ka se Belize Kriol. Go ne go na le batho ba feta 1 300 ba ba neng ba lebile thulaganyo eno.

Setlhopha sa baranodi ba le barataro ba ba neng ba ranola Baebele eno, ba ne ba fetsa dikgwedi di le 16 ba e ranola. Mongwe wa baranodi o ile a bua jaana ka thanolo eno e ntšha: “Bakaulengwe le bokgaitsadi ba tla itumelela thanolo eno e e motlhofo le e e ka ikanngwang, e tla ba thusa gore ba tlhaloganye Baebele botoka.”

Moranodi yo mongwe o ne a re: “Mo nakong eno ya bolwetse jwa COVID-19, bakaulengwe le bokgaitsadi ba ba buang puo ya se-Belize Kriol ba tla itumelela go bala Baebele ka puo e ba e tlhaloganyang. Seno se ka ba gomotsa sa ba thusa gore ba ritibale mo maikutlong le go itshokela mathata a ba tla lebanang le one.”

Kwa Belize, go na le baboledi ba le 867 mo diphuthegong di le 19 tsa puo ya Se-Belize Kriol. Go na le baboledi ba le 58 ba ba direlang mo tshimong ya Se-Belize Kriol kwa United States.

Se-Totonac

Mokaulengwe Jesse Pérez, yo e leng leloko la Komiti ya Lekala la Central America o ne a golola Thanolo ya Lefatshe le Lesha ya Dikwalo Tsa Bokeresete Tsa Segerika ka Se-Totonac. Batho ba ka nna 2 200 ba ba mo diphuthegong di le 50 tsa puo ya Se-Totonac ba ne ba lebile thulaganyo eno.

Go tsere dingwaga tse di fetang di le tharo, gore setlhopha sa baranodi ba wetse porojeke eno. Thanolo eno e tla thusa batho ba ba fetang 250 000 ba ba buang Se-Totonac ba ba nnang kwa Mexico, ba ba rerelwang dikgang tse di molemo.

Thanolo ya Dikwalo Tsa Bokeresete Tsa Segerika ga e tshwane le dithanolo tse dingwe tsa Se-Totonac, ka gonne moranodi mongwe o ne a re: “E kwadilwe ka puo e re e dirisang letsatsi le letsatsi. Jaanong go tla nna motlhofo go tlotla le batho ka dikgang tse di farologaneng tsa mo Baebeleng.”

Moranodi yo mongwe o ne a re: “Bakaulengwe le bokgaitsadi ga ba bolo go eletsa go nna le Baebele e e ntseng jaaka eno. Pele Baebele ya Se-Totonac e gololwa, baboledi bangwe ba ne ba ranola ditemana tsa Baebele ya Se-Spanish gore ba kgone go dira dikabelo tsa bone kwa dipokanong. Ga ba tlhole ba tlhoka go dira jalo ka gonne go na le thanolo ya dikwalo tsa Se-Gerika.”

Sengwe se kgatlhang ka thanolo eno ke gore e na le mokwalo o o kwa tlase o o dirisang mafoko a a nang le bokao jo bo tshwanang le jwa a a dirisitsweng mo temaneng. Mafoko ano a diretswe go thusa batho botlhe ba ba buang Se-Totonac ka ditsela tse di farologaneng gore ba tlhaloganye.

Re itumela le bakaulengwe le bokgaitsadi ba ba amogetseng Dibaebele tseno ka puo ya bone. Re a itse gore tumelo ya bone e tla nonofa fa ba dirisa ‘tšhaka ya moya’ go rerela ba bangwe le fa ba ithuta ba le nosi.—Bahebera 4:12.