United States

MAY 22, 2017

William Hoppe o Tlhalosa Se a Se Boneng Fa a Ne a Le Kwa Warwick

‘Lefelo le ne le le phepa tota e bile porojeke eno ya Warwick e ne e le nngwe ya diporojeke tse di sireletsegileng go gaisa tsotlhe tse nkileng ka bereka mo go tsone.’

MAY 22, 2017

Ingrid Magar o Tlhalosa Se a Se Boneng Fa a Ne a Le Kwa Warwick

‘Ke itumeletse se ke se boneng. Setsha sa Warwick se sentle mme lo se dirile bontle le go feta. Re itumelela go nna le baagelani ba ba tshwanang le lona.’

DIPHALANE 8, 2013

Merwalela Kwa Colorado