A o ka rata go itse go le gontsi ka Baebele? Fa go le jalo, solegelwa molemo ke thulaganyo ya rona ya thuto ya Baebele ya mahala. Kopa thuto eno ya Baebele ka go tlatsa foromo e e fa tlase.