Fetela kwa tshedimosetsong

Ba ne Ba Akanya Gore ke Moruti

Ba ne Ba Akanya Gore ke Moruti

Osman, mosadi wa gagwe le ngwana wa bone wa mosetsana ba ne ba rera ba dirisa kolotsana ya dikgatiso gaufi le mabitla kwa Chile. Go ne ga tla batho bangwe kwa mabitleng ba leletsa mmino kwa godimo. Bangwe ba bone ba ile ba ya kwa go ene ba mo itumeletse, ba bo ba mo raya ba re: “Re lebogela go bo o tlile ka nako Moruti. Re ntse re go emetse!”

Osman o ile a leka go ba tlhalosetsa gore ga se ene Moruti wa bone, mme ga ba a ka ba mo utlwa ka gonne go ne go le modumo. Morago ga metsotsonyana bangwe ba ile ba boela kwa go Osman, ba bo ba mo raya ba re: “Moruti re sa ntse re go emetse.”

Fa modumo o sena go fokotsega Osman o ile a ba tlhalosetsa gore ke ene mang le gore goreng a eme fao. Batho bano ba ne ba sa itumela ka gonne moruti wa bone o ne a sa tla, mme ba ile ba kopa Osman gore a bue le bone ka sengwe se se tswang mo Baebeleng. O ne a dumela.

Fa ba ntse ba ya kwa mabitleng, o ile a ba botsa ka motho yo o tlhokafetseng, a bo a akanya ka dikwalo tse a ka tlotlang le bone ka tsone. O ile a ikitsisi gore ke ene mang, a bo a ba bolelela gore ke mongwe wa Basupi ba ga Jehofa le gore ke mongwe wa batho ba ba dirang tiro ya go rera dikgang tse di molemo.

O ile a dirisa lekwalo la Tshenolo 21:3, 4 le Johane 5:28, 29 go ba tlhalosetsa gore e ne e se boikaelelo jwa Modimo gore batho ba swe. Gape o ile a ba bolelela ka tsholofelo ya gore Modimo o tla tsosa batho ba ba suleng, le gore ba tla tshelela ruri mo lefatsheng ba sa swe. Fa Osman a sena go bua le bone, ba ne ba itumetse fela thata mme ba mo leboga go bo a ile a bua le bone ka molaetsa o o tswang kwa Modimong. Go tswa foo o ile a boela kwa kolotsaneng ya dikgatiso.

Morago ga phitlho bangwe ba ile ba ya kwa go Osman le lelapa la gagwe, mme ba ba botsa dipotso ka Baebele. Ba ile ba tlotla lobaka lo lo leele. Fa ba tsamaya ba ile ba itseela dikgatiso le dibuka tse dintsi thata mo kolotsaneng.