Fetela kwa tshedimosetsong

BAEBELE E FETOLA MATSHELO A BATHO

“Go ne Go Bonala Ke na Le Sengwe le Sengwe Se ke Se Tlhokang”

“Go ne Go Bonala Ke na Le Sengwe le Sengwe Se ke Se Tlhokang”
  • O TSHOTSWE KA: 1962

  • O TSHOLETSWE KWA: Canada

  • BOTSHELO JWA GAGWE JWA PELE: O ne a tshela botshelo jo bo sa siamang

TSELA E KE NENG KE TSHELA KA YONE PELE

Ke tsholetswe kwa toropong ya Montreal kwa porofenseng ya Canada e e bidiwang Quebec. Nna, kgaitsadiake le bonnake ba babedi re godisitswe ke batsadi ba ba lorato mo lefelong le le bidiwang Rosemont. Re ne re tshela mmogo ka kagiso re itumetse.

Fa ke ne ke le monnye, ke ne ke rata Baebele thata. Ke gopola nako nngwe ke itumeletse go bala ka botshelo jwa ga Jesu mo Tesetamenteng e Ntšha fa ke le dingwaga di le 12. Ke ne ke eletsa go tshwana le ene ka gonne ke amiwa ke tsela e a neng a rata batho e bile a ba tlhomogela pelo ka yone. Ka maswabi ke ne ka itsalanya le batho ba ba sa siamang fa ke gola, mme keletso eo e ne ya nyelela.

Rre e ne e le motshameki wa seletswa sa mmino se se bidiwang saxophone mme o ile a mpha seletswa seo le go nthuta go se tshameka. Ke ile ka simolola go rata mmino thata mo ke neng ka ithuta go tshameka katara. Fa nako e ntse e ya nna le ditsala tsa me re ile ra tlhama setlhopha sa mmino wa rock mme ra tshamekela batho. Manejara mongwe wa khampani e e tumileng ya go rekota mmino o ile a nkopa gore ke saene konteraka le khampani ya gagwe. Ke ile ka dumela mme mmino wa me o ne o ratiwa thata mo o neng o tlhola o tshamekiwa mo radiong ya kwa Quebec.

Go ne go bonala ke na le sengwe le sengwe se ke se tlhokang. Ke ne ke le mosha, ke tumile, ke na le madi e bile ke rata tiro e ke e dirang. Mo mosong ke ne ke ya kwa jiming, ke bo ke ya radiong le go ya go kopana le batho gore ke saene dikipa tsa bone go tswa foo ke bo ke ya go tlhagelela mo thelebisheneng. Bosigo ke ne ke ya go tshameka kwa khonsateng go tswa foo ke bo ke ya go ijesa monate. Fa ke le monnye, ke ne ke nwa bojalwa pele ke ya go tshameka fa pele ga batho mme fa nako e ntse e ya ke ile ka simolola go dirisa diritibatsi. Ke ne ke tswile mo tseleng.

Go ne go na le batho ba ba neng ba galela botshelo jo ke neng ke bo tshela ka gonne ba ithaya ba re ke itumetse. Mme fa ke dutse ke le nosi, ke ne ke sa itumela e bile ke tshwenyegile thata mo maikutlong. Batho ba babedi ba ba neng ba nthusa go rekota mmino ba ile ba bolawa ke AIDS. Ke ne ke maketse tota! Ke ne ke rata mmino mme ke sa rate tsela e ke tshelang ka yone.

KAFA BAEBELE E FETOTSENG BOTSHELO JWA ME KA GONE

Le fa ke ne ke atlegile mo botshelong, ke ne ke itse gore go na le sengwe fela se se sa siamang ka lefatshe leno. Ke ne ke ipotsa gore goreng Modimo a sa dire sepe ka dilo tse di maswe tse a di bonang di direga. Ke ne ke tlhola ke mo rapela ke mo kopa dikarabo tsa dipotso tseno. Ke ile ka simolola go bala Baebele gape. Le fa ke ne ke sa tlhaloganye sentle dilo tse ke neng ke di bala, ke ile ka lemoga gore bokhutlo jwa lefatshe bo atametse.

Ke ile ka bala mo Baebeleng gore nako nngwe Jesu o kile a fetsa malatsi a le 40 a sa je. (Mathaio 4:1, 2) Ke ile ka ipolelela gore le nna fa nka dira jaaka Jesu, gongwe Modimo o tla nkaraba. Dibeke tse pedi pele ke simolola, Basupi ba ga Jehofa ba babedi ba ile ba nketela mme mongwe wa bone o ne a bidiwa Jacques. Ke ile ka leba Jacques mo matlhong mme ka mmotsa ka re: “Re ka itse jang gore re tshela mo malatsing a bofelo?” O ne a bula Baebele a bo a bala 2 Timotheo 3:​1-5. Ke ile ka ba botsa dipotso tse dintsi mme ke kgatlhilwe ke tsela e ba neng ba nkaraba ka yone ba dirisa Baebele. Fa ba sena go nketela makgetlo a le mmalwa, ke ile ka lemoga gore ga ke tlhoke go itima dijo.

Ke ile ka ithuta Baebele le Basupi ba ga Jehofa, ka beola moriri wa me o moleele mme ka simolola go ya dipokanong kwa Holong ya Bogosi. Tsela e ba ileng ba nkamogela ka yone e ile ya dira gore ke bone gore batho bano ba latela melao ya Baebele.

Ke ile ka tshwanelwa ke go fetola botshelo jwa me gore ke kgone go dirisa dilo tse ke di ithutang mo Baebeleng. Sengwe sa dilo tseo e ne e le go tlogela go dirisa diritibatsi. Gape ke ile ka ithuta go akanyetsa batho ba bangwe go na le go ikakanyetsa ke le nosi. Ke ne ke godisa bana ba babedi ke le nosi, ka jalo, ke ile ka tshwanelwa ke go ithuta go fetsa nako e ntsi le bone le go ba ruta ka Modimo. Ke ka moo ke ileng ka tlogela mmino mme ka batla tiro kwa feketiring.

Go ne go se motlhofo go dira diphetogo tseo. Fa ke ne ke ntse ke leka go tlogela diritibatsi, go ne ga nna le makgetlo a le mmalwa mo ke ileng ka di dirisa gape. (Baroma 7:19, 21-24) Go ne go le thata go tlwaela tsela e ntšha e ke neng ke tshela ka yone. Tiro e ke neng ke e dira e ne e ntapisa e bile ke sa duelwe madi a kalo. Go ne go ntsaya dikgwedi di le tharo go dira madi a ke neng ke tlhola ke a dira mo diureng tse pedi fela ka nako ya fa ke tshameka mmino.

Go rapela go ile ga nthusa gore ke kgone go dira diphetogo tseo. Go bala Baebele ka metlha le gone go ile ga nthusa fela thata. Go na le ditemana tse di ileng tsa nkgothatsa. Nngwe ya tsone ke 2 Bakorintha 7:1, e e re kgothaletsang gore re ‘iintlafatse leswe lengwe le lengwe la nama le moya.’ Temana e nngwe gape e e ileng ya nthusa go bona gore ke kgona go tlogela mekgwa ya me e e maswe ke Bafilipi 4:13 e e reng: “Mo dilong tsotlhe ke na le nonofo ka ntlha ya yo o nnayang maatla.” Jehofa Modimo o ile a araba dithapelo tsa me le go nthusa go tlhaloganya Baebele. Seno se ile sa dira gore ke ineele mo go ene. (1 Petere 4:1, 2) Ke ile ka kolobediwa ka 1997.

BOTSHELO JWA ME GONE JAANONG

Ke a itse gore gone jaanong nkabo ke sule fa ke ne ke tsweletse ka botshelo jwa me jwa kgale. Gone jaanong ke itumetse. Modimo o ile a ntshegofatsa ka mosadi yo montle e bong Elvie. Nna le ene re fetsa nako e ntsi re ruta batho Baebele. Seo se dira gore ke kgotsofale le go itumela. Ke leboga Jehofa gore o ile a nkgogela mo phuthegong ya gagwe.—Johane 6:44.