Fetela kwa tshedimosetsong

BAEBELE E FETOLA MATSHELO A BATHO

“Ke ne Ke Ikepela Lebitla”

“Ke ne Ke Ikepela Lebitla”
  • O Tshotswe ka: 1978

  • O Tsholetswe Kwa: El Salvador

  • Botshelo Jwa Gagwe Jwa Pele: Leloko la Segongwana sa Dinokwane

TSELA E KE NENG KE TSHELA KA YONE PELE

 “Fa o batla go itse Modimo, tswelela o ithuta le Basupi ba ga Jehofa.” Ke ne ke maketse tota fa ke utlwa mafoko ao. Ka nako eo, ke ne ke na le nakonyana ke ithuta le Basupi ba ga Jehofa. Gore o kgone go tlhaloganya gore goreng ke ne ke maketse, mma ke go tlhalosetse go se kae ka botshelo jwa me.

 Ke tsholetswe ka toropong ya Quezaltepeque e e kwa El Salvador. Batsadi ba me ba ne ba na le bana ba le 15 mme nna ke le wa borataro. Batsadi ba me ba lekile go nkgodisa gore ke nne motho yo o siameng le yo o ikobelang molao. Mo godimo ga moo, Leonardo le Basupi ba bangwe ba ne ba tlhola ba tla go re ruta Baebele. Mme ke ne ke itlhokomolosa dilo tse ba neng ba di nthuta e bile ke dira ditshwetso tse di sa siamang mo botshelong. Fa ke na le dingwaga tse 14, nna le ditsala tsa me tsa kwa sekolong re ile ra simolola go nwa bojalwa le go dirisa diritibatsi. Ditsala tsa me di ile tsa tlogela sekolo go ya go nna maloko a segongwana sa disenyi mme le nna ke ile ka latela sekao sa bone. Re feditse nako e ntsi mo seterateng, re kgothosa batho e bile re utswa dilo tsa bone gore re kgone go reka bojalwa le diritibatsi.

 Segongwana seo se ne se fetogile lelapa la me e bile ke ikemiseditse go dira sengwe le sengwe gore ke se sireletse. Ka sekai, letsatsi lengwe ke ile ka bona mongwe wa bone a tagilwe ke diritibatsi mme a lwa le moagelani wa kwa gae. Moagelani o ile a mo tshwara a bo a founela mapodise. Ke ile ka tsaya thobane mme ka itaya koloi ya gagwe ke mmolelela gore a tlogele tsala ya me e tsamaye. Moagelani o ile a nkopa gore ke tlogele go thuba difensetere tsa koloi ya gagwe mme ga ke a ka ka mo reetsa.

 Fa ke na le dingwaga di le 18, segongwana sa rona se ile sa lwa le mapodise. Ke ile ka tsaya bomo e re neng re e itiretse ke re ke ngata mapodise ka yone mme e ile ya thunya e le mo seatleng sa me. Ga ke itse gore go tlile jang. Ke gopola fela ke bona seatla sa me se tuka mme go tswa foo ke bo ke idibala. Fa ke tsoga kwa bookelong, ke ile ka bolelelwa gore seatla sa me sa moja se kgaotswe, gore tsebe ya me ya moja ga e utlwe sentle le gore leitlho la me la moja le batlile le foufala.

 Le fa ke ne ke gobetse jalo, ke ile ka boela kwa ditsaleng tsa me fa ke sena go tswa mo bookelong. Mme moragonyana, ke ne ka tshwarwa le go isiwa kwa kgolegelong. Fa ke le koo, ke ile ka kopana le maloko a mangwe a segongwana sa rona. Re ne re le monwana le lenala, re tlhola re ja mmogo e bile re goga matekwane mmogo go fitlha rotlhe re ya go robala.

KAFA BAEBELE E FETOTSENG BOTSHELO JWA ME KA GONE

 Leonardo o ile a nketela kwa kgolegelong. Fa re ntse re bua, o ile a supa tatoo e e neng e le mo letsogong la me la moja a bo a re: “A o a itse gore mela e meraro e e mo tatoo eo e emelang?” Ke ile ka mmolelela gore e emela “tlhakanelodikobo, diritibatsi le mmino.” Leonardo o ile a re: “Nna ke akanya gore e emela bookelo, kgolegelo le loso. O setse o tswa bookelong, gone jaanong o mo kgolegelong. Ke akanya gore o setse o itse gore go tlile go latelang.”

 Mafoko a ga Leonardo a ile a nkama pelo. O ne a bua nnete. Ke ne ke ikepela lebitla. Ke ile ka dumela go ithuta Baebele le Leonardo mme dilo tse ke neng ke di ithuta, di ile tsa nthusa go fetola botshelo jwa me. Ka sekai, Baebele ya re: “Go itlwaelanya le ba ba bosula go senya mekgwa e e molemo.” (1 Bakorintha 15:33) Ka jalo, selo sa ntlha se ke ileng ka tlhoka go se dira, ke go kgaogana le ditsala me tsa kgale. Ke ile ka tswa mo go bone mme ka simolola go ya dipokanong tse Basupi ba ga Jehofa ba neng ba di tshwara mo kgolegelong. Kwa dipokanong, ke ile ka kopana le Andrés yo o kolobeditsweng a ntse a le mo kgolegelong. O ile a nkopa gore ke tle go dula le ene ka nako ya dijo. Seo se ile sa nthusa gore ke tlogele go goga matekwane mo mosong, go na le moo, nna le Andrés re ne re tlotla ka temana ya Baebele moso mongwe le mongwe.

 Ditsala tsa me tsa kgale di ile tsa lemoga gore ke ne ke fetogile. Mme mongwe wa baeteledipele ba segongwana o ile a kopa go bua le nna. Ke ne ke tshogile, ke sa itse gore go tlile go diragalang ka nna fa a utlwa gore ke batla go dirang ka gonne go thata go tswa mo segongwaneng. O ile a re: “Re lemogile gore ga o tlhole o dula le rona, o fetsa nako e ntsi le Basupi ba ga Jehofa. E le gore o leka go dirang?” Ke ile ka mmolelela gore ke batla go tswelela ke ithuta Baebele le go fetola botshelo jwa me. Ke ne ke maketse tota fa a mpolelela gore ga ba na bothata le tshwetso ya me fa fela nka ba bontsha gore ke tiisitse gore ke batla go nna Mosupi wa ga Jehofa. Go tswa foo, o ile a re: “Fa o batla go itse Modimo, tswelela o ithuta le Basupi ba ga Jehofa. O tshwanetse go tlogela go dira dilo tse di maswe. Re a go lebogisa monna, o mo tseleng e e siameng. Basupi ba tla go thusa. Nkile ka ithuta le bone kwa United States e bile bangwe ba losika ke Basupi ba ga Jehofa. O se ka wa tshaba e bile o se ka wa ineela.” Ke ne ke sa ntse ke tshogile mme gone ke itumetse. Ke ile ka leboga Jehofa Modimo. Ke ne ke ikutlwa ke gololesegile e bile ke tlhaloganya mafoko a ga Jesu fa a ne a re: “Lo tla itse boammaaruri, mme boammaaruri bo tla lo golola.”—Johane 8:32.

 Mme ditsala dingwe tsa kgale di ile tsa nnaya diritibatsi di leka go nthaela. Go bua nnete fela, ka dinako tse dingwe ke ile ka ineela. Mme fa nako e ntse e ya, ke ile ka rapela thata mme Jehofa o ile a nthusa go tlogela mekgwa eo e e sa siamang.—Pesalema 51:10, 11.

 Batho bangwe ba ne ba dumela gore fa ke sena go tswa mo kgolegelong ke tlile go boela kwa botshelong jwa me jwa kgale, mme ke ile ka ba swabisa. Go na le moo, ke ile ka boela makgetlo kwa kgolegelong go ya go ithuta Baebele le magolegwa a mangwe. Ditsala tsa me tsa kgale di ile tsa lemoga gore ke ne ke fetogile. Mme ka maswabi, digongwana tse dingwe di ne di sa dumele kgang eo.

 Letsatsi lengwe fa re ntse re tsena mo matlong a batho re bua le bone ka Baebele, re ile ra dikaganyediwa ke maloko a segongwana a a tlhometseng ka dithunya mme ba batla go mpolaya. Motho yo ke neng ke tsamaya le ene o ile a ba tlhalosetsa gore ga ke tlhole ke le sekebekwa mme nna ka nako eo ke ne ke leka go ritibala maikutlo. Morago ga go mpetsa, ba ile ba re tlogela ba bo ba mpolelela gore ke se ka ka tlhola ke boela mo lefelong leo gape. Baebele e nthusitse go fetola botshelo jwa me ka gonne fa e ne e le pele, nka bo ke lekile go ya go ipusolosetsa. Gone jaanong ke reetsa kgakololo ya Baebele e e mo go 1 Bathesalonika 5:​15 e e reng: “Tlhokomelang gore ope a se ka a busolosa go utlwisiwa botlhoko ka go utlwisa yo mongwe botlhoko le ene, mme ka metlha lwelang go direlana se se molemo le go direla ba bangwe botlhe se se molemo le bone.”

 Fa e sa le ke nna Mosupi wa ga Jehofa, ke lekile ka thata go nna motho yo batho ba ka mo tshepang. Go ne go se motlhofo mme ke ile ka thusiwa ke Jehofa Modimo, Baebele le ditsala tsa me tse disha. Ga ke batle go boela kwa botshelong jwa me jwa kgale.—2 Petere 2:22.

KAFA KE SOLEGETSWENG MOLEMO KA GONE

 Ke ne ke le bogale e bile ke le rantwadumela. Ke akanya gore fa nkabo ke tsweletse ka botshelo joo, e ka bo e le kgale ke sule. Ke tlogetse mekgwa e e sa siamang. Ke ithutile go tshela le batho ba e kileng ya bo e le baba ba me. (Luke 6:27) Gone jaanong ke na le ditsala tse di nthusang go nna motho yo o siameng. (Diane 13:20) Ke a itse gore ke tshelela eng e bile ke direla Modimo yo o ileng a intshwarela ka dilo tsotlhe tse di sa siamang tse ke di dirileng.—Isaia 1:18.

 Ka 2006, ke ile ka ya sekolong sengwe sa Basupi ba ga Jehofa. Dingwaga moragonyana ke ile ka nyala mme ra nna le ngwana wa mosetsana. Gone jaanong ke fetsa nako e ntsi ke ruta batho melaometheo ya Baebele e e ileng ya nthusa. Gape ke mogolwane mo phuthegong e bile ke thusa basha gore ba se ka ba dira diphoso tse ke di dirileng fa ke ne ke lekana le bone. Go na le go ikepela lebitla, ke aga bokamoso jo bo itumedisang jo Modimo a re solofeditseng jone mo Baebeleng.