Fetela kwa tshedimosetsong

JW.ORG—E Tokafatsa Matshelo

JW.ORG—E Tokafatsa Matshelo

Lefatshe lotlhe le solegelwa molemo ke jw.org. Go tloga ka May 2014, batho ba le bantsi ba ne ba romelela ntlokgolo ya lefatshe lotlhe ya Basupi ba ga Jehofa makwalo a tebogo.

E Thusa Bana

“Ngwanake yo o tsenang keretšhe o ne a tlhola a tla gae ka dipensele, ditshamekisi le diborele tsa bana ba bangwe. Re lekile ka makgetlo a le mantsi go mo tlhalosetsa gore se a se dirang ke bogodu. Matsapa a rona e ne e le a bophiri go fitlha re tsena mo jw.org re bo re itseela bidio ya Go Utswa go Phoso. Ruri e ne e le sone se ngwana wa rona a neng a se tlhoka. Fa a sena go e lebelela, o ne a re o batla go busa dilo tsotlhe tse a di tsereng le gore jaanong o a itse gore Modimo ga a rate bogodu. Ruri website eno e ne ya re tswa thuso!”​—D. N., Afrika.

“Bidio ya Go Utswa go Phoso . . . e ne e le sone se ngwana wa rona a neng a se tlhoka”

“Banake ba rata website eno. Ba itseela dibidio mo jw.org tse di ba thusang go tshela ka melaometheo ya Baebele e e malebana le go bua maaka le go utswa. Gape ba ithuta go nna le dinonofo tse di molemo tse di tla ba thusang go nna batho ba ba nang le maikarabelo mo setšhabeng.”​—O. W., West Indies.

E Thusa ba ba Tsenang Sekolo

“Sekolo e ne e le morwalo fela mo go nna e bile ke ne ke batla go se tlogela. Mme letsatsi lengwe ke ne ka bala setlhogo mo jw.org se se reng ‘A ke Tlogele Sekolo?’ Se ne sa nthusa go leba sekolo ka tsela e e siameng. Ke ne ka simolola go lemoga gore go tsena sekolo go tla nthusa gore ke nne motho yo o nang le maikarabelo mo botshelong.”​—N. F., Afrika.

“Dikgakololo tse di mo jw.org tse di buang le basha di nthusitse gore ke nne ke itshwere sentle kwa sekolong”

“Dikgakololo tse di mo jw.org tse di buang le basha di nthusitse gore ke nne ke itshwere sentle kwa sekolong. Ke ithutile go tlhoma mogopolo mo dithutong tsa me le go tila dilo tse di ka nkitayang tsebe.”​—G., Afrika.

“Modirikanna o ne a ngongoregela gore ngwana wa gagwe o ne a kgerisiwa kwa sekolong, segolobogolo ke mosetsana mongwe. Seno se ne sa ama ngwana yono mo a neng a tshaba go ya sekolong. Ke ne ka mmolelela ka bidio e e mo jw.org ya Fenya Mokgerisi Kwantle ga go Lwa le Ene. O ne a rata kgakololo ya gore o ka fenya mokgerisi ka go dira metlae. O ne a buisana le ngwana wa gagwe ka ditsela tsa go fenya mokgerisi. Seno se ne sa mo thusa gore a se ka a tshaba go ya sekolong. Seemo se ne sa tokafala e bile mokgerisi o ne a simolola go nna botsalano.”​—V. K., Yuropa Botlhaba.

E Thusa Basha

“Ke lebogela setlhogo se se mo jw.org se se reng ‘Ke Eng fa ke Itshegaka?’ Ga ke bolo go lwantshana le bothata jono. Ke ne ke akanya gore ga go na ope yo o ka tlhaloganyang, ka jalo ka se ka ka bolelela ope. Maitemogelo a ba bangwe a ne a nthusa fela thata. Kgabagare go ne go na le mongwe yo o neng a tlhaloganya!”​—Mosetsana mongwe kwa Australia.

“Maitemogelo a batho ba bangwe a ne a nthusa fela thata. Kgabagare go ne go na le mongwe yo o neng a tlhaloganya!”

“Website ya jw.org e ntiretse dilo motlhofo gore ke bone thuso malebana le dilo tse di amang basha. Go na le setlhogo sengwe se se neng sa nthusa go lemoga gore batho ba tshwenngwa jang ka tsa thobalano mme ke ne ka ithuta gore nka lepalepana jang le boemo joo.”​—T. W., West Indies.

E Thusa Batsadi

“Ngwanake yo o mo dingwageng tsa bolesome o matlhagatlhaga thata. Ke na le go sa tlhaloganye tsela e a fetofetogang ka yone. Seno se ne se dira gore go nne thata gore re buisane sentle. Letsatsi lengwe ke ne ka tsena mo jw.org mo karolong e e buang ka banyalani le batsadi. Ke fitlhetse ditlhogo di le dintsi tse di neng tsa nthusa gore ke kgone go buisana le ngwanake sentle. Ngwanake le ene o ne a thusiwa ke website eno. Jaanong o kgona go mpulela mafatlha ka dilo tse di mo tshwenyang le tse di mo itumedisang.”​—C. B., Afrika.

“Gantsi go nna le setlhogo sengwe mo jw.org ka nako e re se tlhokang ka yone se se buang ka bothata jo bana ba rona ba lebaneng le jone”

“Website ya jw.org e re thusa go bona ditsela tsa go ruta bana ba rona. Ka sekai, bidio ya Tsala ya Mmatota ke Efe? e thusitse bana ba rona gore ba tlhophe ditsala tse di tla ba tlhotlheletsang ka tsela e e molemo. Gantsi go nna le setlhogo sengwe mo jw.org ka nako e re se tlhokang ka yone se se buang ka bothata jo bana ba rona ba lebaneng le jone. Ruri website eno ke motswedi wa kgakololo e e molemo.”​—E. L., Yuropa.

E Thusa Banyalani

“Nna le mosadi le wa me re na le dingwaga di le thataro re nyalane. Re godisitswe ka ditsela tse di farologaneng, ka jalo re lebana le kgwetlho ya go buisana le go leba dilo ka tsela e e sa tshwaneng. Ke ne ka kgatlhiwa ke setlhogo se se mo jw.org se se reng ‘Tsela ya go Nna Moreetsi yo o Molemo.’ Se ne se na le dikakantsho tse di molemo tsa go reetsa. Fa ke sena go se bala ke ne ka se bontsha mosadi wa me mme re ne ra leka go dirisa dikakantsho tseo.”​—B. B., West Indies.

“Website eno e thusitse lenyalo la me”

“Ke na le ngwaga ke tlwaelane le Basupi ba ga Jehofa mme ke batla go lo bolelela kafa ke ratang website ya jw.org ka teng. Ke ithutile dilo di le dintsi mo go yone jaaka go laola bogale jwa me le gore nka tshwara jang mosadi le banake sentle. Boammaaruri ke gore website eno e thusitse lenyalo la me.”​—L. G., West Indies.

E Thusa Ba ba Sa Utlweng

“Website ya jw.org e nthusitse tota. Ke thusitswe thata ke dibidio tsa Puo ya Diatla ya Amerika. Ke ne ke akanya gore ga go na sepe se se mosola se nka se dirang ka botshelo jwa me go fitlha ke leba bidio ya Go Bona Lefoko la Modimo ka Puo ya Me, e ne ya nkama pelo mme ya nthusa gore ke tlhome mogopolo mo dilong tse di molemo mo botshelong.”​—J. N., Afrika.

“Website ya jw.org e nthusitse tota”

“Ruri website eno ke sedirisiwa se se molemo. Ke moithaopi yo o thusang batho ba ba sa utlweng mo ditsebeng, segolobogolo basha. Go na le didirisiwa tse dintsi tsa puo ya diatla mo jw.org tse di nthusitseng gore ke tokafatse bokgoni jwa me jwa go dirisa puo ya diatla. Website eno e nthusitse gore ke kgone go thusa ba bangwe ka matshelo a bone a lelapa le gore ba dirisane sentle le ditsala tsa bone.”​—K. J., West Indies.

E Thusa Ba ba Sa Boneng

“Ga ke bone mme ke ile ka solegelwa molemo ke jw.org. E nthusa ka tshedimosetso e e nka tsayang dikgwedi go e bona ka poso. Website eno e tokafaditse botshelo mo lelapeng la me mme gape e ntirile motho setšhabeng. Gape e nthusitse go bona tshedimosetso ka nako e ditsala tsa me tse di bonang di e amogelang ka yone.”​—C. A., Amerika Borwa.

“Website eno e tokafaditse botshelo mo lelapeng la me mme gape e ntirile motho setšhabeng”

“Ruri jw.org ke letlotlo mo go ba ba sa kgoneng go bala Braille kgotsa ba ba senang madi a go reka dibuka tsa Braille. Ka ntlha ya dikgatiso tse di rekotilweng, batho ba ba sa boneng ba kgona go itse tshedimosetso ya bosheng. Website eno e diretswe batho botlhe, ga e tlhaole ope. E thusa rona ba ba sa boneng gore re ikutlwe re le karolo ya setšhaba.”​—R. D., Afrika.

E Thusa ba ba Nyoretsweng Lefoko la Modimo

“Pharologano magareng ga website ya lona le tsa madumedi a mangwe ke gore ga e dirise mafoko a mantsi a bodumedi a a tlhaloganngwang ke moruti fela. Gape ga e go imetse ka tshedimosetso e ntsintsi. Website ya lona e motlhofo go dirisiwa. Ga e na mafoko a mantsi e bile ga e a tlala ka difilosofi. Ga e dire gore bodumedi e nne selo se se boima. Go na le moo, e bontsha gore mongwe le mongwe a ka kgona go dumela mo Modimong.”​—A. G., Asia.

“Website ya lona e motlhofo go dirisiwa . . . E bontsha gore mongwe le mongwe a ka kgona go dumela mo Modimong”

“Fa e ne e se ka jw.org, nka bo ke le mo lefifing. Website eno e tshwana le lebone mo lefatsheng leno le le mo lefifing. Ke kgona go bala le go reetsa dibuka tse di rekotilweng tse di buang ka tsela e Modimo a lebang dilo ka yone le go bona dikarabo tsa dipotso tse re di ipotsang mo botshelong.”​—J. C., West Indies.

“Ke itumelela go ithuta Baebele ka website eno ke ntse ke le mo sekgweng sa Amerika Borwa. Fa e ne e se ka yone ke ka bo ke latlhegile.”​—M. F., Amerika Borwa.