Fetela kwa tshedimosetsong

Monna o Thibelwa go Ipolaya Kwa Sky Tower

Monna o Thibelwa go Ipolaya Kwa Sky Tower

Mosupi wa ga Jehofa yo o nang le dingwaga di le 80 e bong Graham Browne, o ne a thusa monna mongwe yo o sa itekanelang sentle mo tlhaloganyong gore a se itatlhele kwa tlase go tswa kwa Sky Tower e e kwa Auckland, New Zealand, e e leng bogodimo jwa dimetara di le 328. Graham o ne a re: “Fa monna yono a ne a kopa go bua le Mosupi wa ga Jehofa, mapodise a ne a mpitsa mme a nkopa gore ke thuse.

“Badiri ba kwa Sky Tower ba ne ba mpofa ka kgole e e sireletsang mme ba bofa Baebele ya me ka mogala o moleele. Go tswa foo mapodise a ne a nkisa mo boalong jo bo kwa ntle jo batho ba kgonang go leba lefelo ba le kwa go lone, jo bo leng dimetara di le 192 go tswa kwa tlase. Go ne go foka phefo e tsiditsana. Monna yo o neng a batla go itatlhela kwa tlase o ne a nnetse kgakajana le nna go ela kwa bofelong jwa moago a lepeleditse maoto.

“Ke ne ka buela kwa godimo ke mmolelela gore ke Mosupi wa ga Jehofa mme ke batla go mo thusa. Mme fa ke sena go rapelela mo pelong, ke ne ka bula Baebele mme ka simolola go bua le ene.

“Ke ne ka mmolelela gore botshelo bo boitshepo, e leng setlhogo sa puo e ke neng ke sa tswa go e neela kwa Holong ya rona ya Bogosi.

“Ke ne ka re, ‘Modimo o go tsaya o le botlhokwa, e bile o go file mpho e e botlhokwa thata e leng botshelo. Mmontshe gore o anaanela mpho eno. Tsweetswee, tla ka kwano, mo lefelong le le sireletsegileng.’

“Gape ke ne ka bala ditemana di le mmalwa tsa Baebele, go akaretsa le Johane 3:16, e e reng: ‘Gonne Modimo o ratile lefatshe mo go kalo mo a bileng a ntsha Morwawe yo o tsetsweng a le esi, gore mongwe le mongwe yo o dumelang mo go ene a se ka a senngwa mme a nne le botshelo jo bo sa khutleng.’

“Ke ne ka mo raya ka re, ‘Seno se raya gore Modimo o a go rata e bile o batla gore o tshele.’

“Kwa tshimologong, monna yono o ne a lebega a sa reetsa. Ka jalo ke ne ka rapela Jehofa mo pelong ke mo kopa gore a nthuse gore ke fitlhelele pelo ya monna yono. Kgabagare o ne a ema ka iketlo a bo a nkatamela. O ne a hutsafetse thata.

“O ne a re, ‘Bosheng jaana Basupi ba ga Jehofa ba ne ba nketetse mme ke ne ka ba leleka. Seo se dira gore ke ikutlwe ke le molato thata. A lo tla intshwarela?’

“Ke ne ka mo tlhomamisetsa jaana, ‘Tota bangwe ba rona re ne re dira jalo pele re nna Basupi. Tlhomamisega gore Jehofa o tla go itshwarela.’

“O ne a re, ‘Ke a leboga, seo se dira gore ke ikutlwe botoka.’

“Ke ne ka re, ‘Nna ke sireletsegile ka gonne ke ipofile ka kgole e e sireletsang, mme ke tshoga gore fa o ka wa, botshelo jwa gago jo bo tlhwatlhwakgolo bo tla fela. Seo se tla hutsafatsa Jehofa thata. Tsweetswee, ke kopa gore o tle ka kwano mo lefelong le le sireletsegileng.’

“Ke ne ka lemoga gore o ne a simolola go ritibala. O ne a bua jaana ka bonolo, ‘Go siame. Ke a tla.’

“O ne a tla fa ke neng ke eme gone mme ka bonako mapodise a mo isa kwa lefelong le le sireletsegileng. Ke ne ke tlotlile le ene mo e ka nnang sebaka sa ura.”

Basupi ba ga Jehofa ba amega ka batho ba bangwe go tswa pelong, bogolo jang ba ba tshwenyegileng mo maikutlong. Mo lefatsheng lotlhe, ba dirisa Dikwalo go naya batho tsholofelo, kgomotso le go ba tlhomamisetsa gore ruri Modimo o amega ka bone.