Fetela kwa tshedimosetsong

Basupi ba Kwa Italy ba Thusa Baagelani ba Bone

Basupi ba Kwa Italy ba Thusa Baagelani ba Bone

Ka November 2016, go ne ga na dipula tse di maatla kwa bokone jwa Italy. Dipula tseo di ne tsa baka merwalela kwa metseng e e kwa borwa jwa toropo ya Moncalieri. Lokwalodikgang longwe lo ne lwa re: “Metsi ao a ne a gogola sengwe le sengwe se a fetang mo go sone.” Batho ba ka nna 1 500 ba ne ba thusiwa go tswa mo metseng eo ke badiredi ba puso le bathusi ba namolo e bile ga go a tlhokafala ope ka gonne ba ne ba berekela mo nakong. Le fa go ntse jalo, malapa a le mantsi a ne a senyegelwa ke dilo tse dintsi.

Go Dira Mmogo go a Thusa

Basupi ba koo ba ne ba simolola go thusa ka yone nako eo. Ba ne ba thusa malapa a a senyegetsweng ka go ntsha seretse le matlakala mo magaeng a bone le go boloka dithoto tse di botlhokwa. Fa Basupi bangwe ba ne ba ya go thusa lelapa lengwe ka dijo le ditlamelwana, ba ile ba fitlhela tsela e tswetswe. Badiredi ba puso ba ile ba ba letla go feta gore ba kgone go ya go thusa lelapa leo. Basupi ba ne ba ithaopela go thusa badumedimmogo le bone le batho ba bangwe ba e seng Basupi.

Ka sekai, phaposi nngwe e go bewang dithoto mo go yone ya kago nngwe, e ne e tletse metsi. Fa badiredi ba namolo ba sena go ntsha metsi ao, Basupi ba le mmalwa ba ile ba thusa Mosupi mongwe yo o bidiwang Antonio le lelapa la gagwe go ntsha matlakala mo phaposing eo. Go tswa foo, baithaopi bao ba ne ba thusa batho ba bangwe mo kagong eo. Ba ne ba dira mola o moleele mme ba kgona go ntsha matlakala mo diphaposing ka bonako. Batho ba ne ba itumelela go thusiwa ke baithaopi bao. Mosadi mongwe yo o bidiwang Viviana o ne a raya mosadi wa ga Antonio jaana a lela: “Ke kopa o reye bakaulengwe ba lona o re re leboga thata, ruri ga lo tshwane le batho ba bangwe!”

Merwalela e ne e sentse thata kwa motseng mongwe mme fa Basupi ba ntse ba thusa batho ba ba senyegetsweng, batho ba motse oo ba ne ba ba lebile. Bangwe ba bone ba ne ba kgatlhiwa ke se Basupi ba neng ba se dira ba bo ba simolola go bereka le bone.

Go Lebogela “Thuso ya Bone ya Maemo a a Kwa Godimo”

Ntlo ya monna mongwe e ne e senyegile thata e bile karatšhe ya gagwe e tletse seretse. O ne a gakgametse tota fa a bona Basupi ba le robedi ba bereka diura di le nnê ba sa ikhutse, ba ntsha matlakala mo go yone. O ne a bontsha gore o a leboga ka go tlamparela bangwe ba badiri bano a bo a kwala molaetsa mo Internet a re o lebogela “thuso ya bone ya maemo a a kwa godimo.”

Mosupi mongwe o ne a re: “Re ne ra thusa batho ba le mmalwa ba e seng Basupi mme bontsi jwa bone ba ne ba le mo dingwageng tsa bo80. Bangwe ba bone ba ne ba itshekile dikeledi fa ba re bolelela gore ba lebogela se re se dirileng.” Mongwe wa baagelani yo o tsenang kereke ya Roma o ne a bolelela Basupi gore o leboga thata a bo a re: “Le fa re tsena dikereke tse di sa tshwaneng, go ne go itumedisa thata go dirisana mmogo.” Monna mongwe o ne a re: “Ke utlwisiwa botlhoko ke gore batho ba lo itse fela ka go nna lo ba etela ka Sontaga e seng ka gore lo kgona go thusa ba bangwe.”