Fetela kwa tshedimosetsong

Makwalo a a Tswang Kwa Beng ba Matlo

Makwalo a a Tswang Kwa Beng ba Matlo

Bosheng jaana, Basupi ba ga Jehofa ba ile ba wetsa porojeke e e tsereng dingwaga di le thataro ya go oketsa dikago tse di kwa Watchtower Farms kwa Wallkill, New York. Fa go setse dingwaga di le pedi gore porojeke eno e wediwe, go ile ga tlhokega mafelo a baithaopi ba neng ba ka nna kwa go one. Ka jalo, Basupi ba ile ba hira matlo a le 25.

Ba ba Hirileng

Beng ba matlo ba ile ba reng ka Basupi ba ga Jehofa?

  • Mongwe wa bone o ne a re: “Re ba ratile tota. Ntlo ya rona e ne e bapile le ya bone e bile re ne re dirisana sentle.”

  • Yo mongwe o ne a re: “Ga re ise re ko re nne le mathata le bone. [Re] na le lefelo la go thuma mo jarateng ya rona mme re ne re tlhola re ba laletsa gore ba tle go thuma. Ba ne ba le maitseo tota e bile ba akanyetsa batho. Go ne go le monate fa ba le teng e bile re tlile go gopola tsela e ba neng ba rata go taboga mo lebaleng ka yone. Ruri re itumeletse go nna le bone.”

  • Yo mongwe o ne a re: “Go ne go le monate tota go nna gaufi le bone.”

Matlo a Basupi ba Neng ba a Hiriseditswe

Beng ba matlo ba ne ba reng ka matlo a ba neng ba a hiriseditse Basupi?

  • “Ba ne ba duela rente ka nako, [e bile] ba tlhokometse ntlo sentle e bile ga ba e tlogela e tlhakatlhakane.”

  • Mongwe yo re mo umakileng fa godimo o ne a re: “Ke rata go leboga phuthego yotlhe ya Watchtower go bo ba ile ba ntlhokomelela ntlo mme ke ne ke sa lebelela gore Basupi ba e phepafatsa bontle jaana.”

  • Mosadi mongwe o ne a re: “Ga re a ka ra [kopa] madi a go beeletsa ntlo ka gonne re itse gore [Basupi] ke batho ba ba ntseng jang. Matlo a rona a boile a le mo boemong jo bontle tota.”

  • Mongwe wa beng ba matlo o ne a bua jaana morago ga gore Basupi ba mmaakanyetse ntlo: “A nka kgona go lo hira gore lo tle go mperekela? Ga lo solofetse motho dilo, lo bo lo sa di dire. Batho ba ba tlholang ba tla go mpaakanyetsa ntlo ba a ntshokodisa.”

Maikutlo a Beng ba Matlo

  • Pele konteraka ya go hira e fela, mong wa ntlo o ne a kwalela Basupi a ba bolelela gore fa ba batla go boa ba hira ntlo ya gagwe, o tla ba fokoletsa rente.

  • Yo mongwe o ne a re: “Fa Watchtower e boa e batla go hira gape, re tla e hirisetsa ka pelo e tshweu.”