Fetela kwa tshedimosetsong

Holo e Ntšha ya Kopano Kwa Dikgweng Tsa Pula Tsa Amazon

Holo e Ntšha ya Kopano Kwa Dikgweng Tsa Pula Tsa Amazon

Mo bogareng jwa sekgwa sa pula sa Amazon, go na le Holo e ntle e ntšha ya Dikopano ya Basupi ba ga Jehofa. Kago eo ya diheketara di le 52 e e kwa bokone jwa toropo ya Manaus kwa Brazil, e dikologilwe ke sekgwa. Dinonyane tsa mebalabala mmogo le tse dingwe tse di jang maungo di tsositse modumo o o seng kana ka sepe mo setlhareng sa matonkomane le tse dingwe tse dikgolo. Goreng Holo ya Dikopano e agilwe mo lefelong le le ntseng jaana?

Toropo ya Manaus—e e dikilometara di le 1 450 go tswa kwa Lotshitshing lwa Noka ya Amazon—e na le baagi ba ka nna dimilione di le pedi. Holo eo e ntšha e tla dirisiwa ke basupi ba ka nna 7 000 ba kwa Manaus le ba ditoropo tse dingwe tse di mabapi, go akaretsa le metse e e gaufi le Amazon le dinoka tse dingwe. Toropo e e kgakalakgakala ya São Gabriel da Cachoeira e bokgakala jwa dikilometara di feta 800 go ya kwa bophirima jwa Manaus. Basupi bangwe ba tshwanelwa ke go tsaya loeto lwa malatsi a le mararo ka mokoro gore ba kgone go nna gone kwa kopanong e nnye kgotsa e kgolo e e tla tshwarelwang kwa Holong eo.

E ne e le namane e tona ya tiro go aga Holo ya Dikopano mo bogareng jwa Amazon ka gonne didirisiwa tsa go aga di ne di tsewa go tswa kwa boemakepeng jwa Santos, kwa São Paulo; go bapa le lotshitshi lwa Brazil; go tswa foo di bo di isiwa kwa Nokeng ya Amazon kwa kago e leng gone.

Holo eo ke ya bo27 go agiwa mo Brazil, mme ka Sontaga wa May 4, 2014 fa e ne e neelwa, go ne ga tla batho ba le 1 956. Ba le bantsi ba ne ba itumetse ka gonne e ne e le lekgetlo la ntlha ba tshwarela pokano mo Holong ya Dikopano.

Bareetsi ba ne ba kgona go utlwa sebui le go se bona. E ne e le phetogo e kgolo ka gonne mo nakong e e fetileng, dikopano tse dinnye le tse dikgolo di ne di tshwarelwa mo mafelong a a bulegileng mo batho ba le bantsi ba neng ba sa kgone go bona serala le fa e le sebui tota. Mosupi mongwe o ne a re: “Ke na le dingwagangwaga ke ntse ke tla kopanong, mme le ka motlha ga ke ise ke bone terama ya Baebele, ke ne ke e utlwa fela.” Gone jaanong mongwe le mongwe o kgona go bona serala.