Fetela kwa tshedimosetsong

Ditshwantsho Tsa Kwa Wallkill Karolo 2 (November 2014 Go ya Go November 2015)

Ditshwantsho Tsa Kwa Wallkill Karolo 2 (November 2014 Go ya Go November 2015)

Bosheng jaana Basupi ba ga Jehofa ba ile ba oketsa le go tlhabolola dikago tsa bone tse di kwa Wallkill, New York. Leba ditshwantsho tse di bontshang tiro e ba ileng ba e dira magareng ga November 2014 le November 2015.

Dikago tsa Wallkill ka October 15, 2015.

  1. Lefelo la go Gatisa

  2. Kago ya Diofisi 1

  3. Kago ya Bonno E

  4. Lefelo la go jela

  5. Lefelo la go tlhatswa diaparo

  6. Kago ya Diofisi 2

  7. Kago ya Bonno D

December 4, 2014—Kago ya Diofisi 2

Go dirwa tsela e e tsenang mo diofising. Tsela e batho ba fetang mo go yone e tsenngwa dithutafatsi gore batho ba se ka ba wa fa go le mariga. Diofisi tsa Bethele, tsa maloko a Komiti ya Lekala le tsa Lefapha la Tirelo di mo lefelong leno.

December 5, 2014—Kago ya Bonno D

Moithaopi o gotlha fa fatshe ka motšhine pele ba tla go tsenya dithaele. Motšhine ono o gokeletswe mo motšhineng o o gopang leswe gore go se ka ga nna lorole thata.

January 9, 2015—Kago ya Bonno E

Lefelo le baeng le maloko a Bethele a a fetang 200 a tsenang mo go lone fa ba tsena mo Kagong ya Bonno E. Go ile ga tsenngwa difensetere tse di sa tsenyeng lesedi le lentsi le thulaganyo ya go tima molelo.

February 9, 2015—Lefelo la go Gatisa

Mokaulengwe o golaganya dithapo tse di tla tsenngwang mo kagong e e tla dirisediwang go ruta baithaopi gore ba nne le bokgoni jwa go bereka ka dilo tse di jaaka go tsenya diphaepe tsa metsi le motlakase.

February 17, 2015—Lefelo la go Gatisa

Moithaopi o tsenya lobone mo Lefapheng la go Thapisa.

March 2, 2015—Kago ya Diofisi 1

Moithaopi o tlhatlhoba dilo tsa motlakase. Lefelo leno le diretswe mafapha a ofisi ya lekala a a tswang kwa Brooklyn.

March 3, 2015—Kago ya Bonno D

Moithaopi o lomaganya diphaepe tse di tsamaisang metsi a a mogote.

March 31, 2015—Kago ya Bonno D

Baithaopi ba kaba fensetere gore e se ka ya tsenya metsi. Difensetere tseno di thusa go boloka motlakase ka nako ya selemo le ya mariga. Go na le difensetere tsa mofuta ono di le 298 mo kagong eo fela.

April 17, 2015—Kago ya Diofisi 1

Baithaopi ba aga lobota la lefelo le dikoloi di tla phakang mo go lone ba dirisa maje a lobota lo lo ileng lwa agiwa ka bo1970. Lefelo leo le fa gare ga Kago ya Diofisi 1 le Kago ya Bonno E.

April 17, 2015—Kago ya Diofisi 1

Mokaulengwe o gotlha lobota pele lo pentiwa. Lefapha la Diakhaonto, la Dikhomputara le la go Reka le tla dirisa diofisi tseno.

June 8, 2015—Kago ya Bonno D

Mokaulengwe o goga dithapo tsa motlakase gore a di tsenye mo paleng e e sireletsang dikago mo magadimeng.

June 8, 2015—Kago ya Bonno D

Ka nako ya fa dikago tsa Wallkill di ne di okediwa, bakaulengwe ba ile ba tlhomamisa gore ba tlogela tikologo fela jaaka e ntse go akaretsa le ditlhare tse re di bonang mo setshwantshong seno. Tanka ya metsi e e tlhageletseng ka fa molemeng, e kgona go baya dilitara di le 150 000 tsa metsi a a tla dirisiwang ke maloko a lelapa le a a tla dirisediwang go tima molelo.

June 25, 2015—Kago ya Diofisi 1

Moithaopi o dirisa magong a ka nna 1 800 go dira lobota lo lo tla nnang mo morago ga serala. Magong ano a thusa go laola modumo wa dibuelagodimo.

July 9, 2015—Kago ya Diofisi 2

Charles Reed o simolotse go direla kwa Bethele ka 1958. Mokaulengwe Reed o ile a thusa go dira polane le go tsenya konkereite ka nako ya fa go ne go tsenngwa motšhine wa go printa fa Bethele ya kwa Brooklyn e ne e sa ntse e printela United States le dinaga tse dingwe. Ka nako ya fa Wallkill e ne e okediwa, Mokaulengwe Reed o ne a thusa mo setlhopheng se se netefatsang gore go dirilwe tiro e e duleng diatla.

August 17, 2015—Kago ya Diofisi 1

Baithaopi ba pagolola ditulo tse di tla tsenngwa mo holong. Holo eo e na le ditulo di le 812.

September 21, 2015—Kago ya Diofisi 1

Fa go ne go tlhabololwa holo eno, go ile ga tsenngwa disekirini le dibuelagodimo tse di tlhagelelang mo siling.

October 12, 2015—Kago ya Bonno D

Ba baakanya lefelo le baoki ba tla tlhatlhobelang batho mo go lone. Lefelo leo mmogo le matlwana a lone a ile a okediwa.

October 15, 2015—Setsha sa Wallkill

Dikago tsa Wallkill. Go nna maloko a Bethele a ka nna 2 000 kwa go tsone. Porojeke yotlhe ya go atolosa dikago tseo e ile ya wediwa ka November 30, 2015.