Fetela kwa tshedimosetsong

Go ranolela mo puong ya diatla

Go ranolela mo puong ya diatla

Basupi ba ga Jehofa ba ranoletse dikgatiso tse di tlhalosang dintlha tse di tswang mo Baebeleng mo dipuong di feta 900 go tswa mo Seesemaneng. Go ranolela mo puong e nngwe ga go motlhofo mme go ranolela mo puong ya diatla gone, go tlhoka matsapa a a seng kana ka sepe. Gantsi batho ba ba buang puo eno ba dirisa diatla le difatlhego tsa bone fa ba bua, ka jalo baranodi ba puo ya diatla ba tsenya thanolo ya bone mo dibidiong. Seno se thusitse Basupi gore ba ranolele dikgatiso mo dipuong tsa diatla di feta 90.

Ke bomang ba ba ranolang?

Basupi ba ba ranolelang mo puong ya diatla ba itse puo eo sentle. Bontsi jwa bone ga ba utlwe mo ditsebeng, e bile ba godile ba dirisa puo ya diatla. Ba bangwe ba a utlwa mme ba goletse mo malapeng a go dirisiwang puo ya diatla mo go one. Gape baranodi bano ke baithuti ba Baebele ba ba tlhagafetseng.

Ba e leng gone ba simololang go ranola, ba rutiwa ditsela tsa go ranola. Ka sekai, Andrew a re: “Ke godile ke tsena sekolo sa batho ba ba sa utlweng mo ditsebeng re dirisa puo ya diatla, mme fa ke simolola go nna moranodi ke ne ka ithuta melao ya puo eo. Baranodi ba bangwe ba ile ba nthusa go tokafatsa tsela e ke dirisang diatla tsa me ka yone, sefatlhego le mmele gore ke tlhalose dintlha sentle.”

Thanolo e e utlwalang

Baranodi ba dira ba le bararo, go na le yo o ranolang, yo tlhomamisang gore se se ranotsweng se tsamaisana le Seesemane le yo o tlhatlhobang se se ranotsweng go bona gore a se a utlwala. Ka dinako tse dingwe, fa bidio e sena go ranolwa e tlhatlhobiwa ke batho ba ba farologaneng ba ba dirisang puo ya diatla. Fa ba sena go e tlhatlhoba, dintlha tsa bone di dirisediwa go tokafatsa thanolo. Go dira jalo go thusa baranodi go tlhomamisa gore puo ya diatla e ba e dirisitseng e utlwala sentle ka tsela e batho ba puo eno ba tlwaetseng go bua ka yone.

Baranodi ba puo ya diatla ya kwa Finland ba bua ka se ba se ranolang

Gantsi baranodi ba puo eno ba kopanela kwa diphuthegong tse di dirisang puo ya diatla. Gape ba ruta batho ba e seng Basupi ba ba sa utlweng mo ditsebeng Baebele. Seno se dira gore baranodi bano ba dirise puo ya diatla e e mo dinakong.

Moranodi wa puo ya diatla ya kwa Brazil o rekota se ba se ranotseng

Goreng ba tsaya matsapa a a kana?

Baebele ya re “ba morafe mongwe le mongwe, le ba ditso tsotlhe, le batho, le dipuo” ba tshwanetse go utlwa molaetsa o o gomotsang e bile o naya tsholofelo. (Tshenolo 7:9; Baebele e e Boitshepo) Seo se akaretsa le batho ba ba dirisang puo ya diatla.

Baranodi ba itumelela go dirisa nako le maatla a bone go ranola mo tirong eno ya botlhokwa. Moranodi mongwe yo o bidiwang Tony a re: “E re ka ke sa utlwe, ke tlhaloganya mathata a batho ba ba sa utlweng mo ditsebeng ba kopanang le one. Ga ke bolo go batla go kopana le batho ba ba sa utlweng mo ditsebeng le go ithuta Baebele le bone.”

Amanda yo le ene e leng moranodi wa puo ya diatla a re: “Ke dira tiro e e duleng diatla tota fa e sale ke ranola dikgatiso tsa molaetsa wa Baebele go feta kafa ke neng ke dira ka gone fa ke sa ntse ke bereka.”

O ka bona jang dibidio ka puo e o e batlang ya diatla?

Setlhogo se se reng “Go Batla Dikgatiso Tsa Puo ya Diatla” se tla go thusa go bona dibidio tsa puo ya diatla mo jw.org.