Fetela kwa tshedimosetsong

Baebele e e Rekotilweng ke Babadi ba le Bantsi

Baebele e e Rekotilweng ke Babadi ba le Bantsi

“E a kgatlha, e dira gore o akanye, e maatla tota.”

“E dira gore mmalo wa Baebele o nne le botshelo.”

“E a gogela! E dira gore dipego tsa Baebele tse ke sa bolong go nna ke di bala e nne tsa mmatota.”

Mafoko ano ke a gantsi a tleng a buiwe ke batho ba ba ileng ba reetsa buka ya Baebele e e rekotilweng ya Mathaio, e e leng gone ka Seesemane mo jw.org.

Basupi ba ga Jehofa ba ile ba simolola go nna le Baebele ya ntlha e e rekotilweng ka 1978. Fa nako e ntse e ya, Baebele eo e ne ya rekotiwa ka dipuo di le 20, e feletse kgotsa e le dikarolo tsa yone.

Go gololwa ga Baebele e e tlhabolotsweng ya Thanolo ya Lefatshe le Lesha ka Seesemane ka 2013, go ne ga dira gore go tlhokege gore e rekotiwe gape. Mme gone go farologana le Baebele ya pele e e neng e rekotilwe, e e neng e na le babadi ba le bararo, fa Baebele eno e e tlhabolotsweng e rekotiwa mongwe le mongwe wa batho ba ba fetang 1 000 ba ba umakiwang mo go yone, lentswe la gagwe le rekotiwa ke motho yo o farologaneng.

Go nna le babadi ba ba farologaneng go thusa bareetsi gore ba kgone go bona ditiragalo tse di kwadilweng mo Baebeleng ka leitlho la mogopolo. Le fa gone dipego tseno tsa Baebele tse di rekotilweng di sa tshwane le diterama tsa mmalo wa Baebele tse di nang le medumo mengwe le mmino, di dira gore molaetsa o utlwale e le wa mmatota.

Porojeke e e ntseng jaana e e nang le babadi ba le bantsi e tlhoka go rulaganngwa ka kelotlhoko. Kwa tshimologong, babatlisisi ba ne ba tshwanelwa ke go lemoga gore ke mang yo o buang mo temaneng nngwe le nngwe, gore temana eo e bua ka eng le maikutlo a temana eo e a tlhagisang. Ka sekai, fa mafoko a moaposetoloi mongwe a nopotswe mme go sa umakiwa leina la gagwe mo pegong eo ya Baebele, go tshwanetse ga dirisiwa lentswe la ga mang? Mafoko a a bontshang pelaelo a ka abelwa Thomase mme mafoko a a bontshang go nna mafega one a ka abelwa Petere.

Mme gape go ne ga akanyediwa thata dingwaga tsa motho yo o nopotsweng. Mo mafokong a ga moaposetoloi Johane a sa ntse a le mosha, go ne go tlhokega lentswe la lekawana; mo mafokong a ga moaposetoloi Johane a setse a godile, go ne ga dirisiwa lentswe la rre yo o godileng.

Mo godimo ga moo, go ne ga tlhokega gore go batliwe batho ba ba itseng go bala sentle. Bontsi jwa bone ba tlhophiwa mo bathong ba ba direlang kwa ofising ya lekala ya Basupi ba ga Jehofa kwa United States. Go dirwa ditekeletso tse mo go tsone batho ba ba nang le bokgoni ba kopiwang gore ba baakanyetse le go bala serapa se se rileng go tswa mo makasineng wa Tsogang! Gape ba bala mela mengwe e e tswang mo Baebeleng e e bontshang maikutlo a a jaaka go shakgala, go utlwa botlhoko, go itumela kgotsa go kgobega marapo. Ditekeletso tseno di thusa gore go nne motlhofo go tlhatlhoba bokgoni jwa babadi le go dira tshwetso ya gore ke mmalo ofe o ba ka tshwanelegang sentle go o bala.

Fa babadi ba sena go newa dikabelo, ba ya kwa go nngwe ya di-setudio tsa go rekota tse di kwa Brooklyn kgotsa kwa Patterson, kwa ba fitlhang ba rekota mela e ba e balang gone. Mokaedi o tlhomamisa gore mmadi o tlhagisa segalo sa lentswe se se siameng kgotsa modumo o o tshwanetseng wa lentswe. Mokaedi gammogo le mmadi ba dirisa mokwalo o o kgethegileng o o nang le ditaelo tse di malebana le go kgwa mowa le go gatelela mafoko a a rileng mo temaneng nngwe le nngwe. Gape mokaedi o dirisa dipego tse di rekotilweng tsa Thanolo ya Lefatshe le Lesha ya mo nakong e e fetileng go mo kaela.

Go na le dilo tse di tlang di baakanngwa fa go ntse go rekotiwa. Gore karolo e e rekotilweng e tswe sentle, ka dinako dingwe badiri ba kwa setudiong ba tlhoka go kopanya mafoko kgotsa diele dingwe tse motho a di rekotileng ka dinako tse di farologaneng.

Ga go itsege gore go tla tsaya lobaka lo lo kae go rekota Baebele yotlhe e e tlhabolotsweng ya Thanolo ya Lefatshe le Lesha ya 2013. Le fa go ntse jalo, fa buka nngwe le nngwe e wediwa, e tla tsenngwa mo jw.org mme letshwao la gore e rekotilwe le tla bontshiwa go bapa le leina la buka eo ya Baebele.