Fetela kwa tshedimosetsong

‘Ipaakanyetse go Dira Tiro Nngwe le Nngwe e e Molemo’

Go Gololwa ga Baebele ya Thanolo ya Lefatshe le Lesha e e Tokafaditsweng

‘Ipaakanyetse go Dira Tiro Nngwe le Nngwe e e Molemo’

Ka di 7 tsa March 2021, baboledi ba ba buang Setswana ba ba fetang 6 600 mmogo le ba bangwe ba ne ba itumetse fa Mokaulengwe Mark Sanderson wa Setlhopha se se Laolang sa Basupi ba ga Jehofa a ne a golola Baebele ya Thanolo ya Lefatshe le Lesha e e tokafaditsweng ka Setswana.

Thanolo ya Lefatshe le lesha ya Setswana e e feletseng e ne ya gololwa la ntlha ka ngwaga wa 2000. * Go ile ga gatisiwa dikhopi di le 110 000 tsa Thanolo ya Lefatshe le lesha ya Setswana e bile e dirisiwa ke Basupi ba ga Jehofa ba feta 5 600 mo lefatsheng lotlhe. Mme gone, ke eng fa Baebele eno e ile ya tokafadiwa? Ke bomang ba ba nnileng le seabe mo tirong ya go e tokafatsa? Ke eng fa o ka tlhatswega pelo gore Baebele ya Thanolo ya Lefatshe le Lesha e e tokafaditsweng e opa kgomo lonaka? Ke dilo dife tse di mo Baebeleng eno tse di tla go thusang gore o ‘tshwanelege ka botlalo, o ipaakanyeditse go dira tiro nngwe le nngwe e e molemo’?​—2 Timotheo 3:16, 17.

Ke eng fa e ile ya tokafadiwa?

Fa dingwaga di ntse di ya, dipuo di a fetoga, ka jalo, puo e e dirisitsweng mo Baebeleng le yone e tlhoka go nna e tokafadiwa gore batho ba kgone go e tlhaloganya. Baebele e e dirisang puo ya kgale e ka se kgone go tswela batho ba le bantsi mosola.

Kwa tshimologong, Jehofa Modimo o ile a dira gore buka nngwe le nngwe ya Baebele e kwalwe ka puo e e neng e dirisiwa e bile e tlhaloganngwa ke batho ba le bantsi. Komiti ya Baebele ya Thanolo ya Lefatshe le Lesha le yone e ne e batla gore batho ba nne le Baebele e e tlhaloganyesegang motlhofo. Ke gone ka moo e ileng ya golola Thanolo ya Lefatshe le Lesha e e tokafaditsweng ya Seesemane ka October 2013. Ketapele ya Baebele eno e ne e re: “E re ka re lemoga gore molaetsa wa Baebele o botlhokwa, boikaelelo jwa rona ke gore re nne le Baebele e e dumalanang le se se mo mekwalong ya ntlhantlha, e e utlwalang sentle e bile e balega motlhofo.”

Baebele ya ntlha ya Thanolo ya Lefatshe le Lesha ya Setswana e ne e ranotswe go tswa mo Baebeleng ya Seesemane ya New World Translation of the Holy Scriptures​—With References ya 1984. Baebele e e tokafaditsweng ya Setswana e na le diphetogo di le dintsi tse di dirilweng mo Baebeleng ya Seesemane e e tokafaditsweng. Gape Baebele eno e dirisa Setswana se se motlhofo.

Mo godimo ga moo, fa e sale Baebele ya ntlha ya Seesemane e sena go gololwa, tsela e puo ya Sehebera, Searamaika le ya Segerika di tlhaloganngwang ka yone e ile ya fetoga. Dipuo tseno ke tse Baebele e neng e kwadilwe ka tsone kwa tshimologong. Gape fa e sale ka nako eo, go ile ga bonwa mekwalo mengwe ya Baebele ya bogologolo mme mekwalo eo e ile ya thusa baranodi ba Baebele go lemoga gore mekwalo ya ntlhantlha ya Baebele e ne e reng.

Ka jalo, go dirilwe diphetogo fale le fale ka gonne baithuti ba Baebele ba dumela gore mafoko mangwe a ne a le teng mo mekwalong ya ntlhantlha. Ka sekai, mo mekwalong mengwe ya seatla, Mathaio 7:13 e a re: “Tsenang ka kgoro e tshesane, ka gonne kgoro e e isang kwa tshenyegong e atlhame e bile tsela ya teng e bulegile.” Mo Baebeleng ya Thanolo ya Lefatshe le Lesha e e gatisitsweng pele ga eno, lefoko la bobedi e leng “kgoro” le le tlhagang mo temaneng eno le ne le seyo. Mme temana eno e ne e re: “Tsenang ka kgoro e tshesane; ka gonne tsela e e isang tshenyegong e atlhame e bile e bulegile, mme ba ba tsenang ka yone ba bantsi.” Le fa go ntse jalo, dipatlisiso tse di dirilweng ka kelotlhoko mo mekwalong ya seatla di bontshitse gore lefoko leno le ne le le teng mo mekwalong ya ntlhantlha. Ka jalo, gone jaanong le tsentswe mo Baebeleng eno. Mme go na le diphetogo tse dingwe tse di dirilweng tse di tshwanang le tseno. Le fa go ntse jalo, diphetogo tseo ga di kalo e bile ga di fetole molaetsa o o mo Lefokong la Modimo.

Dipatlisiso tse dingwe di ile tsa bontsha gore go na le ditemana tse dingwe gape di le thataro tse leina la Modimo le tshwanetseng go tlhaga mo go tsone. Ditemana tseo ke Baatlhodi 19:18 le 1 Samuele 2:25; 6:3; 10:26; 23:14, 16. Gone jaanong leina la Modimo e bong Jehofa le tlhaga makgetlo a le 7 216 mo Baebeleng ya Thanolo ya Lefatshe le Lesha ya Seesemane. Palo eno e akaretsa le makgetlo a le 237 a le tlhagang ka one mo Dikwalong Tsa Bokeresete Tsa Segerika.

Ke bomang ba ba gatisang Baebele eno?

Baebele ya Thanolo ya Lefatshe le lesha e gatisiwa ke mokgatlho wa semolao wa Basupi ba ga Jehofa o o bidiwang Watch Tower Bible and Tract Society. Basupi ba ga Jehofa ba na le dingwaga di feta 100 ba ntse ba naya batho Dibaebele mo lefatsheng lotlhe. Komiti ya Baebele ya Thanolo ya Lefatshe le Lesha e ile ya golola Baebele ya ntlha ya Seesemane go simolola ka 1950 go ya go 1960. E re ka maloko a komiti eno a ne a sa batle go tuma, ba ne ba kopa gore maina a bone a se ka a itsisiwe batho tota le fa ba sena go tlhokafala.​—1 Bakorintha 10:31.

Ka 2008, Setlhopha se se Laolang sa Basupi ba ga Jehofa se ne sa tlhoma Komiti ya Baebele ya Thanolo ya Lefatshe le Lesha e nngwe. Komiti eo e ne ya simolola go tokafatsa Baebele ya Seesemane e ntse e akantse kafa puo ya Seesemane e ileng ya fetoga ka gone fa e sale Baebele ya ntlha e gololwa. Gape e ile ya sekaseka dikarabo di feta 70 000 tse di neng di neilwe baranodi ba dipuo di feta 120 ba ba neng ba ranola Baebele ya Thanolo ya Lefatshe le Lesha.

Baebele ya Setswana e ne ya tokafadiwa jang?

Sa ntlha, go ile ga tlhophiwa baranodi ba ba neng ba tla bereka mmogo go ranola Baebele ya Setswana e e tokafaditsweng. Fa baranodi ba bereka mmogo, seno se ba thusa gore ba kgone go ranola ka tsela e e utlwalang le e e tlhaloganyesegang motlhofo. (Diane 11:14) Go le gantsi go dirisiwa baranodi ba ba nang le nako e e telele ba bereka mo thanolong. Baranodi bao ba rutiwa dilo tsa botlhokwa tse ba tshwanetseng go di ela tlhoko fa ba ranola Baebele. Gape ba rutiwa ka di-program tsa khomputara tse di dirisiwang mo thanolong.

Baranodi ba ile ba dirisa program nngwe ya khomputara e e neng e ba thusa go bona gore mafoko mangwe a Baebele a kaya eng. Gape ba ne ba thusiwa ke Lefapha la Ditirelo Tsa Thanolo le le kwa New York, U.S.A. Bakaulengwe ba Setlhopha se se Laolang sa Basupi ba ga Jehofa ba kaela tiro eno ya go ranola Baebele ba dirisa Komiti ya Bokwadi. Mme gone, tiro eno ya go tokafatsa Baebele e dirwa jang?

Baranodi ba ne ba tshwanetse go ranola Baebele (1) ka tsela e e opang kgomo lonaka mme gone ba dirisa puo e e tlhaloganngwang ke batho botlhe, (2) fa ba ranola lefoko le le rileng, ba ne ba tshwanetse go le ranola ka tsela e e tshwanang gongwe le gongwe kwa le tlhagang gone (3) fa go kgonega gore ba ranole mafoko ka tsela e Seesemane se a beileng ka yone ba dire jalo. Ba dira seo jang? A re dire sekai ka Baebele e e sa tswang go gololwa ya Setswana. Baranodi ba simolola ka go sekaseka mafoko a Setswana a a dirisitsweng mo Baebeleng ya kgale ya Thanolo ya Lefatshe le Lesha. Progam ya khomputara e e bidiwang Watchtower Translation System e ba bontsha makaelagongwe a mafoko ao. Gape e ba bontsha mafoko ao ka Segerika kgotsa ka Sehebera go bona gore a ne a ranotswe jang mo dibukeng tse dingwe tsa Baebele. Seno se ba thusa gore ba kgone go sekaseka mafoko a Setswana a a tlhagang mo Baebeleng. Mo godimo ga moo, fa ba ntse ba ranola temana nngwe le nngwe, ba leka go dirisa mafoko a Setswana a a tlhaloganngwang ke batho botlhe.

Tota re kgona go bona gore fa go ranolwa, ga go tsewe lefoko fela le bo le emisediwa ka le lengwe. Baranodi ba tlhomamisa gore mafoko a Setswana a ba a dirisang, ga a latlhe bokao jwa ditemana tse ba di ranolang. Ruri tiro eno ya bonatla e a bonala! Baebele ya Thanolo ya Lefatshe le Lesha e e tokafaditsweng e ranotswe ka tsela e e opang kgomo lonaka e bile e tlhaloganyesega motlhofo.

Re kopa gore o ipalele Baebele ya Thanolo ya Lefatshe le Lesha e e tokafaditsweng. O ka e bala mo Internet, mo JW Library kgotsa o ka ya kwa phuthegong ya Basupi ba ga Jehofa o bo o kopa e e printilweng. O ka bala Baebele eno go se letsapa le go fisang pelo ka gonne e opa kgomo lonaka.

Se se mo Baebeleng eno

Se se Mo Lefokong la Modimo: Karolo eno e na le ditemana tse di arabang dipotso di le 20 tsa botlhokwa

Dintlha Tsa Buka: Di tlhaga kwa tshimologong ya buka nngwe le nngwe mme di re thusa go bona gore go buiwa ka eng mo bukeng eo. Gape di re thusa gore re kgone go bona ditemana ka bonako. Mo Baebeleng ya kgale, dintlha tseno di ne di tlhagelela kwa godimo ga tsebe nngwe le nngwe

Ditshupiso: Gone jaanong di tsenya fela ditemana tse di re thusang thata fa re le mo bodireding

Dintlha Tse di Kwa Tlase: Di re thusa go bona gore mafoko a ka ranolwa jang ka tsela e nngwe, gore mafoko a ne a ranolwa jang bogologolo e bile di re naya tshedimosetso e e oketsegileng ka mafoko mangwe a a rileng

Kaedi ya Mafoko a Baebele: Gone jaanong e tsentse fela mafoko le ditemana tse di re thusang fa re rera le fa re ruta

Ditlhaloso Tsa Mafoko A a Mo Baebeleng: Di tlhalosa mafoko a a dirisitsweng mo Baebeleng

Dintlha Tse di Oketsegileng A: Di tlhalosa dilo tse disha tse di tsentsweng mo Baebeleng eno, jaaka tsela ya go kwala, mafoko a a dirisitsweng le tsela e go dirisitsweng leina la Modimo ka yone

Dintlha Tse di Oketsegileng B: E na le dikarolo di le 15 tse di nang le dimmapa le ditšhate

^ ser. 4 Thanolo ya Dikwalo Tsa Bokeresete Tsa Segerika ya Setswana e ile ya gatisiwa ka 1996.